Сградни инсталации в Парадайз център

14.12.2012, Брой 6/2012 / Проекти, реализации /

  • Сградни инсталации в Парадайз център
  • Сградни инсталации в Парадайз център
  • Сградни инсталации в Парадайз център
  • Сградни инсталации в Парадайз център

Проекти, реализации

 

Парадайз център е новоизграждащ се търговско-развлекателен комплекс, разположен върху 220 000 кв. м на кръстовището на бул. Черни връх и бул. Тодор Каблешков. Инвеститор на обекта е фирма Булфелд. В центъра са разположени подземен паркинг на две нива, супермаркет, търговски център, развлекателен център, заведения за хранене и мултиплексно кино.

Системата за сградна автоматизация
Проектант и изпълнител на системата за сградна автоматизация е фирма Атаро Клима. Системата включва около 4000 физически входно-изходни точки и около 6000 комуникационни точки.
„В обхвата на BMS е включено управление и наблюдение на климатични камери, покривни централи (Rooftop), водоохладителни кули, газови котли, водоохлаждащи агреагати (чилъри), вентилационни системи за безопасност на посетителите при пожар, вентилационни системи за отвеждане на изгорелите автомобилни газове, индивидуален стаен климат с термопомпени агрегати (W.S.H.P.) за над 300 помещения, топловъздушни завеси, водни каскади и фонтани, осветление в общите части, отопление на тръби на спринклерна инсталация, рампи за подземен паркинг, воронки и др. Допълнително, BMS следи състоянието на асансьори, ескалатори, пожароизвестителна централа, противодимни завеси, дизелагрегати, контролно-спирателни клапани и зонови кранове на спринклерни инсталации, всички помпи на ВиК инсталации, паркинг бариери, паркинг системи, ролетни щори, качество на ел. енергия и мониторинг на ел. захранване в сградата. Системата отчита индивидуално за около 300 наематели разхода на електроенергия, природен газ и питейна вода”, поясниха от Атаро Клима.

BMS e изцяло базирана на серията за сградна автоматика на Siemens - oператорската станция e Desigo Insight, станциите за автоматизация и системните контролери са от серията PXC, входно-изходните модули са от серията TXM1 и полевото оборудване е от Symaro и Acvatix.

„BMS е съобразена изцяло с желанията на наемателите, което наложи сериозни промени в първоначалния проект, за да се отговори на тези изисквания. BMS включва 50 контролни табла за управление, съдържащи 60 свободно програмируеми контролера и 25 силови табла с обща мощност 9 MW. Използвани са следните протоколи за комуникация: Bacnet, Modbus RTU, M-bus и OPC.

Основното предизвикателство пред BMS беше интегрирането в обща мрежа на многобройните съоръжения за управление и отчитане (над 700 W.S.H.P., над 400 електромера, 45 разходомера за природен газ, 30 топло-/студомера и 50 климатични камери), разположени на големи разстояния превишаващи допустимите за съответните комуникационни протоколи, но благодарение на богатия опит на BMS проектантите това не само беше решено успешно, но и бяха предвидени възможности за бъдещо разширение и надграждане с минимални финансови и човешки ресурси.

Участието на Атаро Клима като главен изпълнител по част Електромеханична, включваща BMS, ОВиК, силнотокови електроинсталации, всички слаботокови електроинсталации, спринклерна инсталация и ВиК, създаде реална предпоставка BMS да оптимизира работата на всички машини, съоръжения и системи, както и разхода на електроенергия, природен газ и вода”, допълниха от компанията.

ОВК системата
Изпълнението на ОВК системата стартира през ноември 2011 г. Водещ проектант по част ОВК е инж. Борислав Орханиев, главен изпълнител е фирма Атаро Клима. „В подземния паркинг е предвидена смукателна вентилационна система посредством осови вентилатори (производител Flakt Woods), монтирани в машинни помещения, която система ще бъде използвана и за димоотвеждане в случай на пожар. Компенсацията на въздух се реализира посредством приточни вентилатори, а също така и през рампите. Придвижването на въздуха към машинните помещения на смукателните вентилатори се извършва чрез струйни вентилатори Jet Fan (производител Flakt Woods). Управлението на вентилаторите се осъществява от сигнал за наличие на дим или от сигнал на CO датчик.

В търговския център (магазини, развлекателен център, заведения за хранене) е предвидена климатична система посредством климатични камери (производител Aermec) за първична обработка на въздуха и автономни термопомпени климатизатори WSHP (производител Mammoth). Подгряването и охлаждането на енергоносителя към термопомпените климатизатори се осигурява от водогрейни газови котли (производител Buderus) за зимен режим и от водоохладителни кули (производител Evapco) за летен режим.

За търговския център (пасажи) е предвидена климатична система посредством автономни покривни централи Rooftop unit (производител Trane) с охладителна секция на директно изпарение и газова отоплителна секция.

В мултиплексното кино са предвидени климатични системи отделно от тези на търговския център. Всяка една от кинозалите се климатизира със самостоятелна климатична камера (призводител Trane), осигуряваща необходимите параметри на въздуха и системи на директно изпарение VRV (производител Daikin) за прожекционни и помощни помещения. Подгряването и охлаждането на енергоносителя към климатичните камери се осъществява от водогрейните котли, обслужващи търговския център за зимен режим и от водоохлаждащи агрегати (производител Daikin) за летен режим”, информира инж. Васил Ангелов, ръководител обект в Атаро Клима.
Електроинсталациите в сградата
Главен проектант на всички електрически инсталации в Парадайс център е фирма Комконтрол. „За да се справим успешно с тази сложна задача, събирахме световен опит за нововъведенията в подобни обекти от 2004 г. досега. Цялата енергийна структура е наша разработка съвместно с партньорите ни по ВН и СрН. В търговски и развлекателен център от такъв мащаб основното предизвикателство е изборът на концепция за главното ел. захранване и контролът върху изпълнението. Проектирани са две независими захранвания от ЧЕЗ и НЕК и пет трафопоста (ТП) в обема на сградата, така че товарите да се поемат разпределено. Осигурили сме пълно резервиране на всички ТП от по два входни кабела и максимална гъвкавост в разпределението на ел. енергия. Сложността на проекта изисква висок професионализъм от изпълнителите и максимално качество при монтажите. Относно слаботоковите системи продължихме работното проектиране съвместно с изпълнителите. Най-голямото предизвикателство е реализирането на сложния пожарен сценарий и интеграцията с другите системи - BMS и електро НН. Особеното е, че тук реализираме проект по новия противопожарен правилник, за разлика от другите молове, което се оказа много по-сложна задача. Монтажните работи са напреднали и очакваме скоро да започнат изпитания на отделни части от инсталациите”, коментира инж. Монев, управител на Комконтрол.

„В модела за трафостанциите са заложени еднотипни сухи трансформатори, с много ниски загуби в специализирани кожуси, защитена инженерна разработка на фирма МИГ-23. Това силно облекчава поддръжката и прави системата много гъвкава при обслужване и аварии. „Внедрените силови разпределителни трансформатори са с номинална мощност (AN) 1000 kVA, първична намотка 20000 V; вторична намотка 1 - без товар 400 V; регулиране на напрежението % ± 2 x 2.5; номинална честота 50 Hz. С оглед разнообразието на консуматорите и тяхното местоположение на територията на търговския център най-трудоемко бе инженерно-техническото решение за типизиране на всички енергийни центрове с цел улесняване на производство, монтаж, експлоатация и поддръжка на съоръженията”, поясни Божил Рангелов от фирма МИГ-23.

В този обект за пръв път у нас за всички основни захранващи линии от трансформатор до консуматорите по етажите са предвидени шинопроводи. Те позволяват гъвкаво обслужване на наемателите при промени на магазините, ниски загуби на електроенергия и повишена надеждност на захранването. При промяна на площите на магазините не се налага полагането на нови кабели по дългите трасета от ел. помещението за новата необходима мощност, както е в другите молове. За първи път електромерът е разположен на територията на магазина и се отчита дистанционно. Консумираната ел. енергия се отчита дистанционно от индивидуални цифрови електромери, предаващи данните си към BMS. Други приложени от нас съвременни технологии са: саморегулиращи се термокабели за подгряване на рампи и тръби, аварийно и евакуационно осветление с централна батерия, СКС с консолидационни точки и изцяло оптична опорна мрежа, интелигентни NVR-и и висококачествени цветни камери за видеонаблюдение, интегрирани в системата за контрол на достъпа и СОТ”, заяви инж. Монев.

Също така, Комконтрол помага на колегите в решаването на проблемите, свързани с електрозахранването на работния режим за някои от консуматорите в BMS таблата. „Голямо предизвикателство за нас се оказа управлението на системата с двускоростни джетвентилатори в гаражите. Това е ново решение, спестяващо цялата тежка мрежа от метални въздуховоди, които обикновено запълват таваните по другите сгради, както сте виждали. Работата ни с Аеро Контрол и Атаро Клима е много ползотворна до момента и се надявам да продължи така в бъдещи обекти.

За евакуационното и аварийното осветление е доставена адресируема система с централна батерия на CEAG от ЕМЕКС, гарантираща 10 години надеждна работа и улеснена експлоатация. Осветителите са адресируеми и във всеки момент може да се провери състоянието им”, заяви в заключение управителят на Комконтрол.

Осветителната система
Осветителната система в новоизграждащия се Парадайз център е реализирана от фирма Призма Лайтинг. „По желание на инвеститора в обекта са използвани изключително качествени осветителни тела, производство на германската фирма RZB. Чрез използването на специфични рефлектори с много ниски светлинни загуби успяхме да постигнем и желаните от интериорните дизайнери визия и ефект на светлината. Цялата управляваща апаратура е електронна с цел да се повиши максимално КПД-то на системата”, заяви Неделчо Димитров, управител на Призма Лайтинг.


 

ВиК инсталации
Водоснабдителната и канализационната инсталации в сградата са изградени в партньорство с Пайпсистем. Проектант на инсталациите е фирма Проарх. Центърът ще се захранва с вода от две водопроводни отклонения. Вътре в сградата е развита водопроводна мрежа, която достига до всеки консуматор. Осигурен е воден запас за битови нужди във водоем с обем 137 м3, разположен на ниво -4 или кота -18,60 м. Доставянето на вода се осъществява с помпена група от три инверторни помпи. Водопроводните клонове на нива -3 и -2 са изпълнени с електрическо подгряване, за да се предотврати замръзването им. Затоплянето на водата за битови нужди се извършва локално с електрически бойлери.

С цел икономия на питейна вода в сградата е изградена отделна мрежа, която захранва тоалетните казанчета в обществените тоалетни, автомивката и някои други консуматори с вода от сондажния кладенец в най-долния сутерен на сградата.

Канализационната система на сградата до нивото на терена е гравитачна. Каналните води се отвеждат посредством седем канализационни отклонения в уличните колектори. Водите от подземните нива се събират в осем резервоара на ниво -3, откъдето се препомпват към уличните колектори. На канализационната мрежа е изпълнена вентилация, което значително подобрява работата и осигурява и по-голям комфорт в сградата. Изпълнени са отделни клонове за води, замърсени с масла от паркингите и води, замърсени с мазнини от ресторантите. Тези води преминават през пречиствателни съоръжения преди вливането им към общия поток. Тласкателите на каналните помпени станции се подгряват, за да се избегне замръзването им през зимата.

Канализацията за отвеждане на атмосферни води е проектирана и изпълнена от фирма Юнитрейд интернешънъл, като изцяло са използвани софтуер и материали на водещата в света фирма Geberit. Монтирана е съвременната система Pluvia за вакуумна канализация с дублираща аварийна система, която осигурява висока надеждност при експлоатация. Всички покривни отводнители са изпълнени с подгряване, което гарантира работата им при всякакви атмосферни условия.

Пожарогасителна система
Вътрешната площ на всички нива на Парадайз център е покрита изцяло от автоматична пожарогасителна инсталация. Същата е изградена в съответствие с действащите европейски стандарти. В зоните с окачени тавани гасенето се извършва на два слоя, над и под окачения таван. На отклоненията към всеки етаж от захранващата тръба са монтирани зонови кранове, които дават възможност за наблюдение и изпитване на спринклената инсталация. На подземните нива с паркинги са изградени технически помещения, в които се разполагат контролно-сигналните клапани, компресорите и хидравличните звънци. Водата за пожарогасене се осигурява от двукамерен водоем, с обем 880 м3 за противопожарен запас. Запълването от водоема се осъществява от сондажен кладенец, разположен на най-ниското подземно ниво. Изолирането на зони с площ до 5000 м2 на подземните нива с паркинги е осъществено посредством водни завеси със спринклери, образуващи водна мъгла. Такова съвременно решение се прилага за първи път в страната. Тези спринклери са в отделна система, като се захранват от отделна помпена група. На търговските нива разделянето на зони е осъществено посредством водни завеси, които гарантират ограничаването на разпространението на евентуален пожар.

Ръчното пожарогасене от пожарни касети е изградено като отделна система. Тя се захранва от помпена група от две електрически помпи. Всички помпи, монтирани в помпената централа, са с електрозадвижване, като е предвиден дизелгенератор за резервно електрозахранване.

Всички зонални кранове, помпи и характерни точки на автоматичната пожарогасителна инсталация са свързани с BMS на сградата и са под непрекъснато наблюдение. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градиниПроекти, реализации

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини

Партньор на Столична община по процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" е исландската фирма Verkís, базирана в Рейкявик.

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Дизайнерски светлинни решения

Фирма Загата е изпълнител на специфичните осветители по идея на арх. Николов като фасадно осветление с монтаж на нестандартен архитектурен метален детайл, осветление на стъклената козирка централен вход - вградени осветителни тела в стъкло, осветление на парапетите в централен атриум и, не на последно място, светлинна инсталация в стъклен атриум входно пространство с размери 12х6 м и монтаж на стъклен покрив.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Канализационна система за отделяне на твърди частициПроекти, реализации

Канализационна система за отделяне на твърди частици

Фирма Вило България е внедрила канализационната система за отделяне на твърди частици при по-ниска консумация на вода EMUport на Сан Стефано Плаза. “Това е и първият реализиран обект с тази система в страната”, коментират от компанията.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top