Сградни осветителни системи с гласово управление

25.02.2020, брой 1/2020 / Техническа статия / Осветление

  • Сградни осветителни системи с гласово управление
  • Сградни осветителни системи с гласово управление
  • Сградни осветителни системи с гласово управление

Техническа статия

 

Много съвременни производители на осветителни компоненти и системи интегрират възможности за гласов контрол в продуктите си. Тази пазарна тенденция е провокирана от възможностите за все по-тясно интегриране на осветлението в платформите за сградна и домашна автоматизация, както и от разширяването на технологичните модели за управление на интелигентната осветителна техника.

 

Развитие на сегмента

Самостоятелните LED крушки доскоро бяха най-популярният продукт в сегмента на осветителните продукти с гласово активиране или управление. Те осигуряват решение за отделни сградни зони или помещения, в които обикновено ръцете на ползвателя са заети, например работни места. Предимствата им се свеждат до лесната инсталация и експлоатация, както и до тяхната независимост от останалите автоматизирани услуги в сградата, когато това е необходимост.

Все по-търсени са цялостните интелигентни осветителни решения с гласово управление, позволяващи интегриране в платформи за сградна автоматизация. В такива сценарии е възможно комбинираното управление на сградното осветление с автоматизираните щори и сенници с цел постигане на биодинамичен подход при интериорното осветление, при който се използва максимално количество дневна светлина и се следва естественият биологичен ритъм на организма. Възможностите за включване, изключване и димиране на интелигентната осветителна система с гласови команди оптимизира комфорта, улеснява управлението и подобрява достъпа до персонализирана осветителна услуга, дори и за лица с двигателни затруднения.

Доскоро интелигентното осветление в сградата се управляваше основно чрез мобилни приложения, димери, клавиатури, ключове и сензори. Навлизането на т. нар. виртуални асистенти (хъбове за домашна/сградна автоматизация) все по-масово в ежедневието ни позволи популяризирането на осветителните системи с гласово управление в множество жилищни, търговски и обществени приложения. Актуален доклад на маркетинговата агенция Tractica изчислява, че през 2015 г. в употреба са били над 390 млн. такива устройства, а броят им се очаква да достигне рекордните 1,8 млрд. през 2021 г.

С помощта на тези устройства може да бъде автоматизирано не само интериорното, но и външното осветление на един обект. Необходимите елементи на една сградна осветителна система с гласово управление са платформа за управление на осветлението (или цялостна за сградна/домашна автоматизация), съвместим виртуален асистент или друго подобно устройство (с вградени функции за регистриране и обработка на аудио данни), мобилно приложение и стабилна безжична интернет връзка. Масово предлаганите хъбове за автоматизация на пазара са с отворен код, което позволява свързването им с продукти на различни производители.


Технологични възможности

С помощта на съответните команди потребителите могат да включват или димират осветлението в сградата на ниво помещение или зона, да активират различни осветителни сценарии, да променят цвета и други характеристики на светлината и т. н. Виртуалните асистенти могат да обработват постъпващата аудиоинформация или локално, или чрез облак-базирана услуга. Вторият вариант се отличава с по-голяма функционалност и възможност за запаметяване и обработка на по-големи бази от команди, но е свързана с необходимост от непрекъсната връзка към облачния сървър и кореспондиращия риск от кибератаки.

На база разчетената от софтуера команда контролната система на осветлението изпраща съответния сигнал към даден единичен осветител или група осветителни тела. Много производители предлагат и възможност за безжични ъпдейти на софтуера с цел оптимизиране на комуникационната връзка и сигурността на системата. На пазара са достъпни осветителни платформи с гласово управление, които варират по възможности, мащаб и функции.
Локална обработка на гласови команди

Локалната обработка на постъпващите към системата гласови команди за управление на осветлението се предпочита в случаи, когато се оперира с ограничен брой команди, управляват се малък брой зони или помещения, или информацията в системата е чувствителна и крие риск за сигурността на сградата или обитателите й при злонамерен достъп. Друго предимство е елиминирането на зависимостта между интернет връзката и управлението на осветлението.

Локалните интерфейси за обработка на аудиоинформация обикновено са логичен избор за управление на домашни осветителни системи. При тях броят команди се свежда до няколко прости инструкции от типа "включи осветлението в кухнята" или "димирай осветлението в спалнята с 30%". Подобен набор от прости задания не изисква използването на облачни ресурси за съхранение и обработване на бази данни.

За такива приложения производителите на оригинално оборудване интегрират в осветителните продукти микроконтролери с гласови интерфейси, които позволяват работа и в офлайн режим. Освен първоначалната инвестиция в закупуването на подобна система последващото й използване не генерира допълнителни разходи, произтичащи от интелигентния й характер и гласовото й управление в допълнение към традиционните сметки за електричество.


Избор на хардуерни компоненти

В зависимост от обекта и приложението на осветителната система с гласово управление хардуерната й конфигурация варира значително по спецификации и функции. Изборът на хардуерни компоненти се свежда до достатъчно надеждни решения, които да обезпечат безпроблемната работа на платформата в реална среда. Ключов елемент от системата са устройствата за регистриране на гласови команди (виртуалните асистенти, хъбове, говорители и т. н.). Обикновено те са разположени на някое централно място в помещението, а потребителят се намира на известно разстояние от тях.

В средата е възможно да са налични и множество различни източници на шум и други гласови дразнители, които да затрудняват работата на системата. Важно условие за функционалността на една платформа за гласово управление на осветлението е да позволява дистанционния му контрол, тъй като прекаленото доближаване на говорителя би било почти равнозначно на това потребителя да отиде до ключа на лампата и да го активира ръчно.


 

Ето защо устройствата с гласово управление трябва да са специализирани в улавянето и интерпретирането на гласовите команди, свързани с контрола на осветлението, без риск от фалшиви задействания или отказ. Те трябва да разполагат със съответния толеранс към различни шумове на средата, музика или фонови разговори.

В обобщение, микрофонът – едно от най-важните устройства в системата за гласово управление на осветлението, трябва да притежава съответния минимум от функции и характеристики. Той трябва да позволява на потребителя да подаде команда от всяка част на помещението, под всякакъв ъгъл и да е устойчив на шум.

По-голяма част от устройствата с гласово активиране остават пасивни, докато не регистрират специална кодова или активираща дума, която ги инструктира да влязат в активен режим да очакват последваща команда. При възприемането на даден звуков сигнал, системата го сравнява с наличните шаблони в базата си и го превежда в текстова команда чрез т. нар. ASR (Automatic Speech Recognition) алгоритми за автоматично разпознаване на реч.


Обработка на активиращи команди

Добрият софтуер за разпознаване на кодови (активиращи) думи и речеви команди трябва да се отличава с висока прецизност – винаги да реагира на произнесена активираща команда, да не изисква многократното й повтаряне и да не включва активен режим в останалото време. За целта се използват и специални кодови команди, подходящи за целта – лесни за произнасяне и непредполагащи объркване с друга дума. Избягват се често употребявани думи като различни поздрави, които могат да бъдат произнесени в друг контекст. Много производители на осветителни системи с гласово управление предлагат списък с подходящи варианти на кодови или активиращи команди.

ASR алгоритмите за разпознаване на реч разполагат с съответната база от акустични модели, с която системата сравнява регистрирания аудио сигнал. Те трябва да са способни да изолират фоновия шум и да са толерантни към вариации в произношението, силата на изговаряне и т. н. За безпроблемната им работа е важно микрофонът да предлага непрекъснат и чист аудио сигнал. За тази цел тези устройства се оборудват със специализирани DSP процесори за цифрова обработка на сигнал, заглушаване на шума, елиминиране на ехо и др. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентно аварийно осветлениеТехническа статия

Интелигентно аварийно осветление

Аварийното осветление от ново поколение разполага с допълнителен набор от функции, който не само оптимизира мониторинга и поддръжката му, но позволява и интегрирането му в цялостни платформи за сградна автоматизация и консолидираното му управление с останалите сградни системи и услуги.

На пазара вече се предлагат интелигентни системи за аварийно осветление, които елиминират нуждата от времеемка и сложна конвенционална инспекция.

Съвременни тенденции в интелигентното сградно осветлениеТехническа статия

Съвременни тенденции в интелигентното сградно осветление

Решенията в областта на интелигентното осветление непрекъснато се развиват и еволюират в синхрон с изискванията на устройствата и приложенията от най-ново поколение, разработени за непрекъснато разрастващата се IoT (Internet of Things) екосистема

Решения за воден мониторинг в интелигентни домовеТехническа статия

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове

Водният мениджмънт в един умен дом се осъществява с помощта на различни типове сензори и системи, които измерват потреблението, регистрират течове, проверяват качеството на питейната вода и помагат за подобряване качеството на живот, намаляване на сметките и предотвратяване на аварийни ситуации, застрашаващи безопасността на обитателите и сградните активи

AI технологии в сградната автоматизацияТехническа статия

AI технологии в сградната автоматизация

В ерата на автоматизацията сградните системи и услуги стават все по-интелигентни, свързани и интегрирани. Технологии като Internet of Things (IoT) и изкуственият интелект (Artificial Intelligence, AI) с помощта на сензори, инструменти за машинно обучение и комплексни алгоритми задават още по-високи стандарти за взаимодействие между потребителите, свързаните устройства и системите

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветлениеТехническа статия

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветление

LED технологията намира все по-голямо приложение във вътрешното осветление на жилищни и търговски обекти. Експертите прогнозират, че глобалният пазар на вътрешно LED осветление ще продължи да расте през идните години с ускорени темпове, съответстващи на технологичните му предимства пред конвенционалните технологии.

Важно условие с оглед безпроблемната и продължителната му експлоатация е то да бъде осигурено с подходяща защита от пренапрежение.

Адаптивно осветление за търговски обектиТехническа статия

Адаптивно осветление за търговски обекти

Интериорните адаптивни осветителни системи автоматично променят светлинния си поток и режима си на работа съобразно моментната заетост на помещението или обекта, в който са инсталирани, наличието на дневна светлина и други специфични критерии, обвързани с конкретното им приложение.

Една адаптивна контролна стратегия, базирана на различни нива на управление на осветлението и специално проектирана с цел максимални икономии на енергия и минимални негативни ефекти върху изпълняваната в даден търговски обект дейност, може да спомогне за спестяването на до 65% от енергийните разходи за осветление. Освен светлинният поток, чрез оптимизиране на контролните настройки на системата може да бъде регулирана и плътността на мощността на осветлението.

 Технологии за автоматизация на офис сградиТехническа статия

Технологии за автоматизация на офис сгради

Съвременните офис сгради се превръщат във все по-интелигентни обекти, в които служителите са непрекъснато свързани помежду си и с останалия свят чрез най-актуалните информационни и комуникационни технологии. Днес човекът, работното място и сградата функционират и взаимодействат в споделена екосистема, базирана на комплексни решения за сградна автоматизация.

Те са създадени да оптимизират управлението на сградните услуги, да улеснят изпълнението на различни дейности в офиса, да осигурят комфорт на служителите и да стимулират продуктивността им, като същевременно спомагат за повишаване на енергийната ефективност и спазване на екологичната и социална отговорност на компанията.

LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площиТехническа статия

LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи

Енергийноефективното LED осветление е сред най-обещаващите съвременни технологии за специфични приложения като стимулиране растежа на зелени площи, включително тревни и зелени покрития за стадиони, голф игрища, паркове и градини, както и на различни видове светлолюбиви растения, отглеждани в оранжерии.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top