Сградни системи в Bulgaria Mall

01.03.2013, Брой 1/2013 / Проекти, реализации /

  • Сградни системи в Bulgaria Mall
  • Сградни системи в Bulgaria Mall

Проекти, реализации

 

Част 2. ОВиК и инсталация за пожарогасене.

В края на миналата година бе открит новият търговски център на кръстовището на булевардите България и Тодор Каблешков в София - Bulgaria Mall. Той се отличава с иновативни решения както по отношение на архитектурните конструкции, така и с избраните сградни инсталации.

По тази причина в своя последен брой за 2012 година сп. ТД Инсталации представи детайлно действащите електроинсталации, осветителни системи, BMS и системи за сигурност в мола. В настоящия брой продължаваме с описание на решенията в областта ОВиК, както и внедрената инсталация за пожарогасене.

ОВиК системи в Bulgaria Mall
Фирма Маркан ОВиК е проектирала и изпълнила ОВиК инсталациите на Bulgaria Mall. „Още във фазата на проектирането сме заложили собствени, иновативни идеи и разработки, съобразени с специфичните особености на обекта и с изискванията на Инвеститора”, споделя Александър Русев, управител на компанията. „По този начин сме оптимизирали последващото изпълнение и сме гарантирали качеството на изгражданите инсталации”, допълва той.

Г-н Русев коментира, че проектирайки и изграждайки ОВиК инсталации в сграда с подобно предназначение и мащаби, задължително трябва да се отчитат някои специфични фактори. На първо място, наличието на голям брой зони с различни функции - магазини, заведения за хранене, зони за развлечения и отдих, киносалони и др., като за всяка такава зона е предвидена подходяща отоплителна и вентилационна система с възможност за независимо регулиране режима на работа.

Второ, постоянното присъствие на голям брой хора предполага непрекъснато осигуряване на пресен въздух и оптимална температура през всички сезони. В гаражите на подземните нива, където се очаква да има множество автомобили е предвидена добре организирана, зонална, приточно-смукателна вентилация, за отвеждане на вредните емисии и отдимяване.

„Изградените ОВиК инсталации в сградата са съобразени изцяло с изискванията за пожарозащита и неразпространение на дим и други вредни газове”, категоричен е управителят на Маркан ОВиК.

„При избора на оборудване сме се ръководили от принципа да влагаме съвременни, иновативни и качествени материали, с висока степен на енергийна ефективност. Използвали сме
водоохлаждаеми рууфтопи/покривни климатици
(Rooftops) и вентилационни съоръжения с активна термодинамична рекуперация.
Оборудването е от реномирани и утвърдени на пазара производители, като при избора сме се стремили да използваме максимално широка гама от материали и съоръжения на един производител, а именно Clivet, Италия”, разкрива детайли от реализацията Александър Русев и заявява: “ОВиК инсталациите в България Мол са проектирани и изпълнени така, че да осигуряват максимална степен на енергийна ефективност.”

Фирма Viessmann също е участвала в изграждането на ОВиК системата на мола. Компанията е доставила: един котел Vitoplex 100 PV1 500 kW с управление Vitotronic 100 GC1B, както и три котела Vitomax 100-LW, тип M148, 2900 kW, 6 bar с управление Vitotronic 100 GC1B, инсталирани в каскада с каскадно управление Vitotronic 300-K MW1B. Серията Vitoplex 100 тип PV1 са стандартни нафтови/газови котли с мощности от 110 до 2000 kW.

Основно предимство на Vitoplex
100 е компактната конструкция
която позволява бърз и лесен монтаж на много малка площ. Това прави котлите Vitoplex 100 подходящи както за монтаж в нови сгради, така и при модернизиране на вече съществуващи котелни инсталации. Голямото водно съдържание на котела води до по-продължителна работа на горелката, което значително намалява честотата на включване и изключване, като по този начин повишава ефективността на системата и предпазва околната среда, отделяйки по-малко вредни емисии”, обясняват от компанията.

Vitomax 100-LW e водогреен котел за допустима температура на подаващата линия до 110 °C. Той притежава реверсивна горивна камера с ниско натоварване (Ј 1,2 MW/m3) - безвредно изгаряне с ниски емисии на азотен окис.

“Сред предимствата на Vitomax 100-LW са икономичната консумация на енергия с коефициент на ефективност от над 91%, лесното сервизно обслужване благодарение на водоохлаждаемите ходове без топлоизолационна керамична замазка и голяма ревизионна врата, малките топлинни загуби благодарение на 110 mm многокомпонентна топлоизолация”, допълват от Viessmann.


 

Инсталация за пожарогасене
Фирма Протех е проектирала, доставила, монтирала и пуснала в експлоатация множество системи за локално газово пожарогасене в ел. табла с товар над 100 А. Системата е произведена и заводски тествана от фирма Siemens. “Общият брой табла с инсталирано гасене е 46, а инсталираните системи са общо 41, тъй като някои от таблата са групирани”, споделя Георги Дамянов, технически директор в Протех. “Всяка система се състои от цилиндър, зареден с предварително изчислено количество инертен газ азот, електромагнитен пусков вентил, манометър за контрол на налягането и датчик за налягане, който служи за потвърждаване активирането на пожарогасителния процес”, допълва той.

Въпросът за спецификите, с които се е наложило да се съобрази компанията при реализацията на конкретния обект, г-н Дамянов коментира така: „Таблата, подлежащи на пожарогасене, са разположени в различни по размер и форма ниши, които са разпръснати на територията на целия обект. Практически няма повторяемост във формата и размерите на нишите и обемите на таблата. Поради тези причини най-голямото предизвикателство беше изготвянето на коректни работни проекти с всички детайли относно монтажа и укрепването на системите. Друг проблем, с който се справихме успешно беше съгласуването с другите специалности (електро- и пожароизвестяване) и спазването на сроковете за монтаж, тест и пуск на системите.”

По думи на техническия директор на Протех, три са били основните показатели, които са повлияли върху избора на типа гасителен агент:
- безопасност за хората и липса на влияние върху околната среда по отношение разрушаване на озоновия слой и увеличаване на парниковия ефект;
- лесно презареждане на бутилките, осъществимо в България;
- цената на системата.

Азотът отговаря напълно на първия и втория показател (около 70% е нормалната концентрация на азот в атмосферния въздух). „Фирма Протех заедно с колегите от фирма Siemens България се постарахме да удовлетворим в пълна степен финансовите изисквания на Възложителя както по отношение на цена, така и по отношение начин на плащане, срок на доставка и гаранционни условия”, коментира съвместната работа Георги Дамянов.

Характеристики на оборудването
„За Bulgaria Mall Siemens достави иновативно и надеждно решение за гасене с марка Sinorix”, информират от компанията. „Sinorix е решение за пожарогасене, позоваващо се на комплексна гама технологични решения:
- химически агенти: Sinorix 1230 на базата на гасителен агент 3M Novec 1230 (FK 5-1-12); Sinorix 227, базирано на глобално познатия HFC 227ea (FM 200);
- натурални агенти: въглероден двуокис, азот, аргон;
- газ/вода комбинирано решение;
- водна мъгла;
- специализирани решения: Sinorix CDT (Constant Discharge Technology), Sinorix aldeco STD (локално автоматично гасене за производствено оборудване)”, дават детайли по повод избраното решение от Siemens и продължават: “Висококачественото решение Sinorix от Siemens може да бъде адаптирано спрямо индивидуалните изисквания и риска от пожар, в съответствие с европейските норми и стандарти (VdS, CNPP и др.). Освен това, химическите агенти от гамата Sinorix са безопасни за хората и не оказват негативно влияние върху околната среда.”

От Siemens подчертават, че за Bulgaria Mall като гасителен агент е бил използван инертен газ азот. „Той гаси пожара чрез редуциране процентното съдържание на кислорода в обема на защитаваното помещение (инертизация). Като инертен газ, азотът е електронеутрален и при използването му не се образуват остатъчни химични продукти. В резултат на това той е напълно безвреден и безопасен за хората и околната среда, както и за всякакъв тип електронна апаратура”, заявяват в заключение те.

Източник на илюстративния материал: Bulgaria Mall 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градиниПроекти, реализации

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини

Партньор на Столична община по процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" е исландската фирма Verkís, базирана в Рейкявик.

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Дизайнерски светлинни решения

Фирма Загата е изпълнител на специфичните осветители по идея на арх. Николов като фасадно осветление с монтаж на нестандартен архитектурен метален детайл, осветление на стъклената козирка централен вход - вградени осветителни тела в стъкло, осветление на парапетите в централен атриум и, не на последно място, светлинна инсталация в стъклен атриум входно пространство с размери 12х6 м и монтаж на стъклен покрив.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Канализационна система за отделяне на твърди частициПроекти, реализации

Канализационна система за отделяне на твърди частици

Фирма Вило България е внедрила канализационната система за отделяне на твърди частици при по-ниска консумация на вода EMUport на Сан Стефано Плаза. “Това е и първият реализиран обект с тази система в страната”, коментират от компанията.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top