Сградно или инфраструктурно строителство?

01.09.2009, Брой 7/2009 / Бизнес /

 

Най-актуалните проблеми в строителството от името на българските проектанти коментира инж. Стефан Кинарев - председател на КИИП

Как се отразява кризата върху проектантския бизнес и строителството като цяло? Какви са прогнозите за развитие на сектора през следващите месеци? По какъв начин ще се променя ситуацията в сградното и инфраструктурното строителство? Как се приемат промените в новия Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране от гилдията? Подготвено ли е съсловието на проектантите за налагането на еврокодовете у нас? Във връзка с тези и други належащи проблеми в сектора, редакцията на сп. Технологичен дом се обърна за коментар към инж. Стефан Кинарев, председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Благодарим на инж. Кинарев за откровеността, с която отговори на всичките ни въпроси.

Най-потърпевшият сегмент е сградното строителство
Според данните от статистически проучвания, за миналата година сградното строителство, или т.нар. “високо” строителство, е заемало 71,7% от общия обем на строителството в страната. Съответно, инженерното строителство в областта на инфраструктурата, пътищата, пречиствателните станции и други е било 28,3%. Причините за настоящата кризисна ситуация в двете групи са коренно различни и трябва внимателно да се диференцират, увери ни в началото на разговора ни инж. Кинарев. “Икономическата криза влияе пряко върху сградното строителство, тъй като зависи основно от инвестиционните намерения на различни лица и фирми, които зависят от кредитирането. С навлизането на икономическата криза и появилите се трудности при кредитирането се подкопава доверието - в това колко бързо и как ще се възстановят отпуснатите средства и каква ще е печалбата, ако пазарната ситуация се влоши. Почти никой в България не работи с готови пари. Затова кризата във високото строителство всъщност е криза в доверието на кредитните институции към предприемачите. И съответно, “разлюлеят” ли се банките, целият бранш излиза от нормалния си ход”, коментира инж. Кинарев.

За грешките в забавянето на инфраструктурни проекти
За разлика от кризата в жилищното строителство, която е следствие от промяна в международните икономически условия, т.нар. инженерно строителство е въпрос на приоритет за държавата. “Фактът, че не можем бързо и качествено да изготвяме проекти за европейските субсидии, свързани с инфраструктурата, с водоснабдяването и пречистването на водите, е грешка на общинската и държавната администрация. Също както и фактът, че допускаме нечестно провеждане на търгове и не можем да докажем на европейците, че конкурсите не се провеждат в корупционна схема. Получава се така, че докато в първата група строителни обекти има трудност при получаването на парите, поради причини извън България, то в другата - вината е изцяло наша. Имаме възможности, а не можем да преодолеем определени пречки и да получим парите, които ни се полагат”, категоричен е председателят на КИИП.

Оживлението първо в САЩ, после в Европа и тогава у нас
Според инж. Кинарев, ситуация във високото строителство - молове, хотели, административни сгради и други ще се активизира тогава, когато се почувства оживление - първо в САЩ, после в Европа и едва след това у нас. “По реда, в който дойде кризата, само че в обратна последователно, ще настъпи и съживяването. Няма как страната ни да остане финансов оазис, в който да се съхранят прекрасните условия за кредитиране от последните няколко години. Въпреки че, както подчертах, настоящата криза е преди всичко криза на доверието. Проблемът не е в липсата на средства”.

Защо големите градове са без устройствени планове?
Вероятно и без отражението на икономическата криза, темповете в развитието на новото високо строителство нямаше да се запазят на досегашните си нива. Затова се обърнахме към Стефан Кинарев с въпроса в каква посока, според него, щеше да се развие строителният пазар, ако финансовата криза не се бе случвала. “Вниманието щеше да се преразпредели към реконструкцията, обновяването и санирането на съществуващи обществени, административни и жилищни сгради и да се строят по-малко нови сгради. Основният проблем в новото строителство - безразборното презастрояване на някои райони, се получи в резултат на липсата на сериозна държавна политика в това отношение. Не може от 30 години да се говори за генерален план на София, всеки миг да сме на крачка от приемането му и в крайна сметка това да не случва. За мен става въпрос за липса на политическа воля. В отсъствието на генерални планове и на правила, проблемите се решават на парче, а това е по-лесно и е в интерес на някои хора. Говоря не е само за столицата, а за цялата страна - навсякъде ситуацията е горе-долу същата”, заяви инж. Кинарев.

Оскъпяването на инфраструктурните проекти
“Изобщо липсата на генерални планове в момента се плаща от всички. Защото много места, върху които се планират пробиви, изграждане на участъци на магистрали, пътни трасета и т.н., бяха реституирани. По този начин стойността им се оскъпи три-четири пъти. Например, за строежа на Околовръстния път в столицата всички имоти, още по времето на социализма, бяха справедливо или несправедливо отчуждени. Обаче, докато бъдат приети генералните схеми и строителните работи започнат, изтече десетгодишният срок, след който всеки собственик на отчужден имот има право да си го върне”, коментира Стефан Кинарев. “И сега тези имоти се отчуждават отново, но по нови цени. Освен това на по-голямата част от тези терени вече има и застрояване, което предполага събарянето на сгради и т.н”, допълни той.

Жилищното строителство е и лично, и обществено
В отговор на въпроса защо у нас се строи некачествено, инж. Кинарев заяви: “Един от основните проблеми на жилищното строителство в България е отсъствието на инвеститори, които строят за себе си. Логично, когато строиш нещо, което ще ползваш, много внимателно се грижиш за проектирането, за качеството на строителството, за прилежащата инфраструктура и т.н. Знаеш, че в следващите 15-20 години ще експлоатираш обекта и за всички пропуски в етапите на проектиране или строителство ще понесеш десет пъти по-големи щети”. В допълнение Стефан Кинарев подчерта, че за съжаление, специално в жилищното строителство и в много други направления финансирането идва от предприемачи, които чакат сградата да се построи, продават имотите и повече не се интересуват от тях. “По този начин тежестта от всички проблеми пада върху крайния инвеститор, тоест - върху собствениците на имота. Избягва се отговорността не само пред собствениците, но и пред обществото като цяло. Защото жилищното строителство, макар и лично, все пак е обществено. Сградите, с живот 50-70 години дават отражение и върху цялостната визия на нашите градове”.
Конкурсите се печелят от едни и същи лица
“Сред основните проблеми, с които се сблъсква всеки проектант, е следният - една община, за да може да получи финансиране, трябва да има изготвен проект, с който да кандидатства за европейски или за държавни пари. Практиката в последните две години е общините да твърдят, че нямат пари за проектиране и да предлагат на фирмите да разработят проектите безплатно, като кандидатстват за финансиране от името на общината. Съответно - с обещанието, че ако спечелят проекта, ще им платят”, заяви председателят на КИИП.
Практиката е добре известна на всички в бранша - от фирмата се изисква да вложи собствени средства в разработката на проекта, без да има гарантиран резултат. За да работи тази схема, в законодателството се направиха куп малки вратички, включително и отпадането на необходимостта от представяне на работен проект. “Вече е достатъчно да се изготви идеен проект, но забележете направен на такова ниво, че да съдържа проекто-сметна документация. Очевидно е, че не е възможно да се направи идеен проект с точна проекто-сметна документация. Тя би била с много окрупнени показатели. В крайна сметка се получи така, че маса от проектите се печелят от фирми, които се превърнаха в майстори в писането на документация. Те обикновено имат трима, четирима специалисти, единствената работа на които е да пишат проекти. Едва след като спечелят проекта, започват да се чудят как да намерят хора, с които да изпълнят проектирането в работна фаза и т.н”, коментира Стефан Кинарев. “Оттук се получават много сериозни пробойни в схемата на конкурсите. Въобще това е едно от нещата, които дразнят европейските експерти. Появяват се едни и същи имена, крайната цена е горе-долу една и съща, съвпадаща или поне много близо до разрешения таван”, допълни той.

Да се повиши квалификацията на административния апарат
В разговора ни с председателя на КИИП той неколкократно подчерта, че голяма част от актуалните проблеми в инфраструктурното строителство са резултат от липсата на целенасочена и дългосрочна държавна политика в областта. “Отсъства, например, генерален план за развитие на водоснабдяването в отделните региони. Има случаи на две или три малки села с по 500 души да се изграждат километри канализационна мрежа, за да може отпадната вода да се събере в отдалечената пречиствателна станция. По-удачно е изграждането на по-малки, локални решения. Но никой не се е погрижил да направи точна прогноза дали даденото село ще се развива или не, какво ще стане с него след 5 или 15 години”, заяви инж. Кинарев. “На някои места се предприемат смехотворни решения. Според неофициална информация, в новозастроения район на изхода на Созопол се намират имоти на висши представители на местната власт. Затова вместо да се изгради малка локална пречиствателна станция, се правят клонове, по които водата да се препомпа през баира към отдалечената голяма пречиствателна станция”, допълни той.
Ситуацията в инфраструктурното строителство би могла да се подобри, ако се наложи законосъобразен ред и се повиши квалификацията на административния апарат и най-вече на общинската администрация. “На всички ни трябва да е ясно, че даването на пари “на калпак” приключи. Не заради Европейския съюз, просто такава е световната практика. Вече за да си поискаш пари, трябва много убедително да обясниш за какво ти трябват, каква ще бъде възвращаемостта им, както и каква ще бъде реализацията на съоръженията в перспектива”, категоричен е инж. Кинарев.


 

Фирмите да се обединят за изпълнението на големи проекти
За да се промени ситуацията в строителния бранш, участниците в него трябва да станат по-гъвкави, да се ориентират по-бързо в пазарната действителност и да се научат да работят заедно, твърди г-н Кинарев. “Ако влезете в регистъра на Камарата на строителите, ще видите, че има много фирми с категоризация в различни направления - и във високото строителство, и в инфраструктурата. Фирмите трябва да се научат да използват американското понятие за “групов егоизъм”, т.е. да се обединяват при работата по даден проект, както и да кандидатстват заедно. Виждаме, че на редица места по-бързо мислещите хора вече се ориентираха към това. Създадени бяха много консорциуми за инфраструктурните проекти”, допълва той.
Типичен пример в подкрепа на думите на Стефан Кинарев е проектът на Вторичния градски център. И двата български колектива, които участваха в него, бяха формирани от различни архитектурни бюра. “Не си мислете, че големите западни фирми разполагат с много специалисти в различни сфери. И те правят консорциуми. За разлика от нас, просто са свикнали с идеята, че когато искаш да получиш нещо, трябва да го разделиш. Ние все още не сме преодолели този синдром и искаме всичко за себе си. Повечето фирми смятат, че е най-добре да се справят сами до даден етап, и в случай че спечелят търга, тогава започват да търсят подизпълнители и сами определят хонорара им”, заяви председателят на КИИП в отговор на въпроса си как българските фирми да се преборят с конкуренцията на големите чуждестранни компании. “Не бих искал колегите да си мислят, че с това твърдение се опитвам да подкрепям големите фирми. Напротив, с това твърдение заявявам подкрепата си за големите екипи, формирани от различни фирми, в името на един голям проект”, допълни той.

Мястото на архитектите и урбанистите в камарите
В началото на месец юли т.г. КИИП подписа меморандум за сътрудничество с Камарата на архитектите в България. Той е свързан новия Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
“Основната идея на промените бе да се намери място в структурите ни на ландшафтните архитекти и на урбанистите. До излизането на промените в закона урбанистите някак нямаха място в нито една от двете камари. Ако питате мен, те и сега не би следвало да бъдат в камарата, тъй като урбанистите се занимават с предпроектни проучвания. Но да приемем, че те са достатъчно близо до проектантите и до архитектите. Новият закон ги позиционира при архитектите”, информира Стефан Кинарев.
“Тъй като ландшафтните архитекти са, така да се каже, “израснали” от инженерите озеленители, то логично бяха в нашата камара. Сред тях имаше много амбициозни хора, които казваха “ние сме архитекти и съответно сме по-близо до КАБ”. Затова намериха лоби в Камарата на архитектите и промените в закона бяха подготвени. Нашето професионално мнение бе, че този въпрос можеше да се реши с едно допълнение на вече съществуващия закон. За две специалности не бе необходимо да се написва цял документ. Така че основното изменение е главно в уреждането на статута на тези две професионални гилдии, които вече са към камарата на архитектите”, допълни той.
Подписаният меморандум е във връзка с осигуряване на по-плавно преминаване на ландшафните архитекти и на урбанистите от структурата на едната в другата камара. “Самите архитекти не бяха подготвени за процеса. Ако с датата на приемане на закона от КИИП бяхме спрели да приемаме молби за оправомощаване, щеше да се получи голям хаос. Като цяло новият Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране бе посрещнат “на нож”, по една-единствена причина, че бяхме поставени пред свършен факт. За неговото приемане научихме случайно и се намесихме в последния момент. Получи се така, че една добра идея беше посрещната “на нож” от гилдиите, поради факта, че се реализира тайно”, заяви инж. Кинарев.

Безкрайните упражнения върху ЗУТ
Сред все повече специалисти надделява мнението, че вместо да се правят безкрайни доработки върху другия важен нормативен документ в областта на проектирането - Закона за устройството на територията (ЗУТ), той трябва да се раздели на два закона. В едната част от него да останат нормите, които се отнасят до устройството на територията, а в другата - да се уточнят процесите на проектиране, контрол и т.н.
“Ако направите справка, ЗУТ е най-променяният закон у нас, и то в повечето случаи - чисто лобистки. Наскоро също излезе едно предложение, което бе върнато, благодарение на много острата реакция от страна на КАБ и КИИП. Причината е проста, в предложенията за промени се правеше сериозен опит за законно преразпределение на строителния пазар в интерес на определени кръгове, което не е нормално. При предизборните ни срещи с тогава бъдещи депутати заявихме, че при промени трябва да ни информират достатъчно рано за какво става дума, за да можем да дадем адекватни предложения и т.н.”, коментира Кинарев.
Сред направените предложения е да се отнемат част от правомощията на главните архитекти, като се прехвърлят към консултантските фирми. “Това, което най-много засяга нашите членове от секция “Конструкция”, е фактът, че техническият контрол, който досега бе независима институция, трябваше да стане част от консултантската фирма. Знаете, според действащите в момента правила, се изискват договори с проектант, с технически контрол и с консултантска фирма. Затова ние реагирахме много остро, изготвихме и специална декларация. Ще продължим да се борим, докато не ни убедят,че това ще бъде от полза за проектирането и строителството”, заяви председателят на КИИП.

Съответствието с еврокодовете е предимство
В разговора ни с инж. Кинарев логично стана въпрос и за въвеждането на т.нар. еврокодове. Както е известно, еврокодът е система от строителни норми, разработена от Европейския комитет по стандартизация (CEN). Тя, след период на паралелно приложение, следва да замени националните норми в държавите, членуващи в CEN, включително и в България. Целта на системата е да подпомогне изравняването на регулациите в страните от Европейския съюз. Еврокодовете осигуряват общи методи за проектиране чрез комплект от европейски стандарти. Те са разработени за период от повече от двадесет и пет години. До 2011 г. всички държави-членки трябва да въведат еврокодовете в строителството.
На какъв етап е процесът у нас? Според председателя на КИИП са подготвени преводът на еврокодовете и националните приложения към стандартите. Отсъстват, обаче, практически ръководства и други помощни материали, както и отпуснати държавни субсидии за тази дейност. “Българската държава почти генерално е абдикирала от внедряването на еврокодовете и е приела, че работата на институциите приключва с превеждането на кодовете, с правенето на националните приложения и нищо повече. Следователно се очаква проектантите, строителите и всички, които са ангажирани с това да се самообучават и самофинансират”, категоричен бе инж. Кинарев.
“На базата на опита на развити европейски държави, сред които мога да отлича Великобритания, внедряването на еврокодовете трябва да стане възможно най-бързо, защото дава възможност за износ на строителен продукт. Например, ако дадена фирма приведе всичките си строителни продукти в съответствие с еврокодовете, тя ще има конкурентно предимство пред останалите. Има доста разлики с нашите изисквания и колкото и малки да са те, проектантът трябва да свикне с тях”, допълни той.

Държавата е абдикирала от проблемите с еврокодовете
В партньорство с висшите учебни заведения Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране би могла да изготви проекти за организиране на обучителни курсове, посветени тематично на новите стандарти. “Водим борба за изготвяне на съвместни ръководства с университетите, но излиза, че трябва сами да се финансираме. Еврокодът е доста широка рамка, към която трябва да се добавят националните приложения, които отчитат спецификите на място - земетръси, ветрове, снегове и т.н. Много от документите са готови, но и много се доработват в момента. За да се снабдят с информацията, фирмите трябва да инвестират значителни средства”, коментира ситуацията Стефан Кинарев. “Повечето от проектантите работят на свободна практика или имат малки и средни фирми. Те нямат необходимите средства, за да закупят информацията, свързана с еврокодовете. В момента целият комплект еврокодове струва 5000 лева. С много пазарлъци и благодарение на разбирането на Института по стандартизация, постигнахме договореност, чрез която се направи лицензирано  CD със същите данни, което да струва 300 лева. Разбира се, в него има маса неудобства, но за момента върши работа”, допълва той.
“Основна спънка си остава фактът, че държавата не се интересува от това дали нашите проектанти ще бъдат подготвени или не. В тази връзка през октомври правим Балкански семинар по антисеизмичност и строителство. Освен това съвместно с една от регионалните ни колегии, а именно София-град, подадохме документи за организиране на кръгла маса до края на годината. Тя ще бъде с участници от балканските държави и с някои страни от Евросъюза и отново ще бъде посветена на еврокодовете - какво предстои и как ще се справим с налагането им”, заяви в заключение инж. Кинарев. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Архитектурно-строителна седмица, АТЕСТ Експо и Green Energy 2024 събраха 180 изложителиБизнес

Архитектурно-строителна седмица, АТЕСТ Експо и Green Energy 2024 събраха 180 изложители

От 3 до 6 април събитията превръщат София в пресечна точка на Балканите и Източна Европа в строителството, архитектурата, едрогабаритната техника и енергийната ефективност. "Свидетели сме на най-мащабния строителен форум от 15 години насам. През тази година в бизнес формата се включват над 180 директни изложители, а съпътстващата програма е още по-богата", каза управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов.

Водещите принципи в офис осветлението през 2024Бизнес

Водещите принципи в офис осветлението през 2024

В ерата на динамичния офис дизайн осветлението, съчетаващо форми и функционалност, създава работни пространства, които не само са добре осветени, но и са грабващи визуално и съобразени с разнообразните потребности на съвременната работна сила. Тези тенденции в осветлението са изключително важни за това да се гарантира, че работното пространство насърчава иновативност и сътрудничество между служителите и поддържа доброто им благосъстояние.

ОВК тенденциите на 2024Бизнес

ОВК тенденциите на 2024

Индустрията за производство на оборудване за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) еволюира с бързи темпове, водена от технологични иновации и увеличаващ се фокус върху устойчивостта. С навлизането в 2024 г. могат да бъдат откроени няколко ключови тенденции, оформящи бъдещето на ОВК системите както в жилищни, така и в търговски сгради. Вижте кои са те!

АББ и Samsung C&T си партнират за разширяване на възможностите за интелигентни сградиБизнес

АББ и Samsung C&T си партнират за разширяване на възможностите за интелигентни сгради

Новата сделка е индикатор за намерение за интегриране на холистични решения за сгради, като платформата за интелигентен дом Homeniq на Samsung C&T, системата ABB-free@home® и ABB i-bus® KNX, които могат значително да разширят потенциалните услуги за дома и сградите в един инструмент за управление на имоти

Schneider Electric приема посетители в обновения си шоурум в СофияБизнес

Schneider Electric приема посетители в обновения си шоурум в София

В рамките на обиколката на шоурума ще научат повече за това как проектирането на умна къща създава свързаност между всички системи за повече комфорт и ефективност, както и за преимуществата на домашната автоматизация.

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и ПловдивБизнес

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и Пловдив

На 17 и 18 май т. г. в Пловдив и София се проведоха специализирани семинари на тема "Системи за битово отопление и климатизация", организирани съвместно от Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning и официалния представител на марката Актон Електроникс ООД. Над 150 професионалисти присъстваха на събитията и получиха детайлна информация за новата серия битови климатици airHome и термопомпите въздух-вода Yutaki.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top