Шнайдер Електрик България

01.11.2007, Брой 11-12/2007 / Събития /

 

показа амбиции и възможности да играе съществена роля на пазара на енергийно ефективни услуги

В края на септември Шнайдер Електрик България бе домакин на семинар под мотото “Оптимално потребление + ниски загуби = по-ниска цена”. Форумът, организиран в град Пловдив, имаше за цел да представи комплексните решения за оптимизиране на електропотреблението, които Schneider Electric предлага.

“Шнайдер Електрик пое ангажимента да обедини своите ресурси, свързани с оптимизиране на енергийното потребление - продукти, услуги и системи, редуциращи потреблението на електроенергия, повишаващи качеството и непрекъсваемостта на електрозахранването”, коментира инж. Христо Христов от Шнайдер Електрик България.

Действащата в момента законова и нормативна рамка, отнасяща се до енергийната ефективност на индустриални обекти и сгради, беше обект на разглеждане на първата презентация. Разгледани бяха Наредба 21, която регламентира обследването за енергийна ефективност, Наредба 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сградите, Наредба 18, в която са дефинирани енергийните характеристики на обектите, както и Наредба 19 за сертифициране на сгради за енергийна ефективност и произтичащите от нея данъчни облекчения.

Оптимизиране на
енергийния мениджмънт

Специално внимание на семинара бе отделено на подобряването на енергийния мениджмънт в областта на строителството. “Оптимизирането на енергийните потоци в даден обект води до съществени възможности за повишаване на конкурентноспособността, предоставяйки реална възможност за спестяване на значителни количества енергия”, заявиха организаторите. На семинара бяха изнесени данни, според които сградният сектор с трите си основни сфери на електропотребление - ОВК, осветление и интегрирани сградни инсталации, се явява най-големият потребител на енергия с консумация над 40% от общото потребление. “Нашите продукти, решения и услуги са внедрими на всички равнища по енергийната верига на сградите, инфраструктурата, индустрията и пазара на жилищни сгради”, заявиха от компанията.

Сред факторите от първостепенно значение за минимизиране на загубите от компанията посочиха правилното проектиране на инсталациите, избора на подходящи елементи - бързодействащи прекъсвачи и каскадиране на защитите, трансформатори с ниски загуби и други. “При вече изградени инсталации енергийната ефективност би могла да се повиши чрез подобряване на характеристиките на електроенергията с компенсиране на реактивна енергия, филтриране на висши хармоници и пикове и други”, заявиха от Шнайдер Електрик България.


 

Енергийна ефективност в сгради

Според специалистите от Шнайдер Електрик, сред основните причини за ненужно високата консумация на електроенергия в сградите са недостатъчният контрол върху работата и консумацията на електроенергия от сградните инсталации - отоплителни, вентилационни и климатизационни, асансьорните уредби, входно-изходните точки в сградата, отсъствието на оптимизирани решения за управление на осветлението. Като ефективно решение на тези проблеми организаторите препоръчаха системите за сградна автоматизация с марката Т.А.С. Лекторите отбелязаха, че благодарение на интегрирания подход за управление на процесите в сградите, оптимизацията на разходите чрез анализ на консумациите по потребители, определянето и редуцирането на пиковите състояния, следенето на състоянието на системите и планирането на ресурсите за поддръжка и ремонт, тези системи осигуряват възможности за постигане на висока ефективност на инсталациите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Lighting 2018 постави акцент върху използването на ВЕИ за нулеви разходи за осветлениеСъбития

Lighting 2018 постави акцент върху използването на ВЕИ за нулеви разходи за осветление

В събитието, организирано от Националния комитет по осветление в България (НКО), взеха участие лектори от Турция, Гърция, Словения, Румъния, Великобритания и САЩ.

Свързаността и сигурността ще бъдат акцент на Light + Building 2018 Събития

Свързаността и сигурността ще бъдат акцент на Light + Building 2018

Актуални теми, богата съпътстваща програма и около 2600 изложители от цял свят ще предостави на специалистите предстоящото издание на международното изложение Light + Building.

Всички новости споделя представителят на Ти Ел Ел Медиа - Петя Найденова, която взе участие в провелата се преди дни международна пресконференция за специализираната преса.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Състоя се XVI конференция BulLight 2017 в СозополСъбития

Състоя се XVI конференция BulLight 2017 в Созопол

От 25 до 27 май т. г.

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиитеСъбития

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиите

Тайванското международно изложение за осветление (Taiwan International Lighting Show, TILS), организирано от Службата за външна търговия и Министерството на икономиката на Тайван, се състоя между 12 и 15 април т. г.

Интелигентните сградни технологии на бъдещето ще са акцент на ISH 2017Събития

Интелигентните сградни технологии на бъдещето ще са акцент на ISH 2017

На 16 ноември т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top