Шнайдер Електрик България

01.11.2007, Брой 11-12/2007 / Събития /

 

показа амбиции и възможности да играе съществена роля на пазара на енергийно ефективни услуги

В края на септември Шнайдер Електрик България бе домакин на семинар под мотото “Оптимално потребление + ниски загуби = по-ниска цена”. Форумът, организиран в град Пловдив, имаше за цел да представи комплексните решения за оптимизиране на електропотреблението, които Schneider Electric предлага.

“Шнайдер Електрик пое ангажимента да обедини своите ресурси, свързани с оптимизиране на енергийното потребление - продукти, услуги и системи, редуциращи потреблението на електроенергия, повишаващи качеството и непрекъсваемостта на електрозахранването”, коментира инж. Христо Христов от Шнайдер Електрик България.

Действащата в момента законова и нормативна рамка, отнасяща се до енергийната ефективност на индустриални обекти и сгради, беше обект на разглеждане на първата презентация. Разгледани бяха Наредба 21, която регламентира обследването за енергийна ефективност, Наредба 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сградите, Наредба 18, в която са дефинирани енергийните характеристики на обектите, както и Наредба 19 за сертифициране на сгради за енергийна ефективност и произтичащите от нея данъчни облекчения.

Оптимизиране на
енергийния мениджмънт

Специално внимание на семинара бе отделено на подобряването на енергийния мениджмънт в областта на строителството. “Оптимизирането на енергийните потоци в даден обект води до съществени възможности за повишаване на конкурентноспособността, предоставяйки реална възможност за спестяване на значителни количества енергия”, заявиха организаторите. На семинара бяха изнесени данни, според които сградният сектор с трите си основни сфери на електропотребление - ОВК, осветление и интегрирани сградни инсталации, се явява най-големият потребител на енергия с консумация над 40% от общото потребление. “Нашите продукти, решения и услуги са внедрими на всички равнища по енергийната верига на сградите, инфраструктурата, индустрията и пазара на жилищни сгради”, заявиха от компанията.

Сред факторите от първостепенно значение за минимизиране на загубите от компанията посочиха правилното проектиране на инсталациите, избора на подходящи елементи - бързодействащи прекъсвачи и каскадиране на защитите, трансформатори с ниски загуби и други. “При вече изградени инсталации енергийната ефективност би могла да се повиши чрез подобряване на характеристиките на електроенергията с компенсиране на реактивна енергия, филтриране на висши хармоници и пикове и други”, заявиха от Шнайдер Електрик България.


 

Енергийна ефективност в сгради

Според специалистите от Шнайдер Електрик, сред основните причини за ненужно високата консумация на електроенергия в сградите са недостатъчният контрол върху работата и консумацията на електроенергия от сградните инсталации - отоплителни, вентилационни и климатизационни, асансьорните уредби, входно-изходните точки в сградата, отсъствието на оптимизирани решения за управление на осветлението. Като ефективно решение на тези проблеми организаторите препоръчаха системите за сградна автоматизация с марката Т.А.С. Лекторите отбелязаха, че благодарение на интегрирания подход за управление на процесите в сградите, оптимизацията на разходите чрез анализ на консумациите по потребители, определянето и редуцирането на пиковите състояния, следенето на състоянието на системите и планирането на ресурсите за поддръжка и ремонт, тези системи осигуряват възможности за постигане на висока ефективност на инсталациите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

МТП 2023 акцентира на екологичното жилищно строителствоСъбития

МТП 2023 акцентира на екологичното жилищно строителство

Редица компании, специализирани в областта на екостроителството, са заявили участие в предстоящото изложение. Те ще представят широка гама от продукти и решения за жилищно строителство,отговарящи на високи екологични и енергийни стандарти.

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023Събития

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023

Ще се проведе на 30 март т. г. 10:00 до 13:00 часа в Интер Експо Център, ще бъде с практическа насоченост и ще постави акцент върху най-иновативните технологии в бранша. Издателство TLL Media е тематичен съорганизатор и модератор на модула.

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасностСъбития

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасност

Между 13 и 15 март желаещите ще могат да посетят демонстрационния камион на бул. "Цариградско шосе" № 319 (сградата на Bau Academy), като организаторите са предвидили и съпътстваща програма.

Интелигентните сградни системи и технологии ще бъдат сред акцентите на новото изложение Green EnergyСъбития

Интелигентните сградни системи и технологии ще бъдат сред акцентите на новото изложение Green Energy

Премиерното издание на специализираното събитие ще протече паралелно с Архитектурно-строителна седмица. Подробности за тематичния обхват, изложителите и съпътстващата програма на новия формат научаваме от Ива Герасимова, заместник-управител на ИЕЦ, и Десислава Николова, "Ръководител проекти" в ИЕЦ.

BAU 2023 представя стратегии и технологии за модерни достъпни жилищни концепцииСъбития

BAU 2023 представя стратегии и технологии за модерни достъпни жилищни концепции

Изложители на BAU 2023, което ще се проведе между 17 и 22 април в Мюнхен, ще покажат как може да се строи по-евтино и бързо чрез технологични решения. А в лекционната програма представители на архитектурния сектор и жилищното строителство ще представят стратегии за модерни и достъпни жилищни концепции.

Бош Термотехника представи интелигентната термопомпа Compress 3400i AWSСъбития

Бош Термотехника представи интелигентната термопомпа Compress 3400i AWS

Термопомпата работи енергийноефективно, има значително по-нисък парников потенциал и съответно – много по-слабо въздействие върху глобалното затопляне. Поради ниското ниво на звуково налягане на външното тяло, термопомпата в режим на сън не е по-шумна от хладилник, което осигурява гъвкавост при избора на нейната позиция в дома.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top