Шумът от климатиците

01.08.2007, Брой 8/2007 / Технически статии / ОВК оборудване

 

Допустими нива, фактори при монтажа на външни и вътрешни тела

„Няма нищо по-хубаво от хладната стая”. В тази перeфраза на популярното заглавие от близкото минало се крие желанието ни да се спасим от жегите и осигурим комфорт в жилището. Но не е само това - поддържането на температура около 20 градуса независимо от външната е важно за работоспособността в офиса и почивката вкъщи. Решението е известно отдавна - климатик. Но след като го купим и сме готови да се насладим на създадения уют, можем заедно със съседите да се окажем неприятно изненадани. Дори слабият шум от работата на климатика е дразнещ в нощната тишина, а често и денем в офиса. За вниманието, което трябва да обърнем на шума при избора на климатик, разполагането му и за мерките за обезшумяване, разказва Стефан Куцаров Шумът

е неизбежно зло на цивилизацията. Към грохота на преминаващите под прозорците автомобили се прибавят прахосмукачки, перални, миксери, сешоари и какво ли още не. Не е случайно, че твърде отдавна съществува понятието шумово замърсяване, което еколозите с право отнасят към общото замърсяване на природата. Съществуват и норми за максимално допустимото ниво на шума в жилища и работни помещения. Редовият гражданин, който роптае срещу дима от комините на предприятията и от ауспусите на колите, незнайно защо обръща по-малко или никакво внимание на шума. А той влияе не само на работоспособността и настроението ни и пречи на нощния сън, но може да доведе до трайни увреждания на слуха и здравето. Действително понякога шумът от домакинските уреди е твърде слаб в сравнение с околния и сме склонни да не му обръщаме внимание. Но той реално увеличава общия шум с всички последици от това. Така че при покупката на домакински уреди и инструменти е добре да се информираме за шума при работата им и подберем достатъчно тих модел, който същевременно да удовлетворява останалите ни изисквания.


› РекламаНивото на шума и на звуковете въобще се оценява по два различни начина. Първият е чрез мощността, каквато шумът има подобно на електрическите уреди, автомобилите и много други машини. Именно тя по-често се използва при климатиците и се нарича ниво на звуковата мощност на шума. Измерва се в dBA, като dB означава децибел, а буквата А показва, че се отчитат особеностите на човешкото ухо при възприемането на шума. В каталозите това ниво се отбелязва с Lw или SPL. Най-слабият звук, който може да бъде чут, има мощност 0 dBA и специалистите го наричат праг на чуваемост.

По принцип всеки звук или шум предизвиква промяна на атмосферното налягане, а чуването им представлява реакцията на човешкото ухо на тази промяна. Поради това някои производители на климатици използват като мярка за шума нивото на звуковото налягане Lp, измервано в dB, което е различно от това на мощността.

Допустимите нива на шума

се определят в зависимост от вида на помещението (спалня, офис, производствен цех) и часовете на денонощието. Като правило въздействието на шума върху човека зависи не само от звуковата мощност, а и от естеството му. Допустимите нива според хигиенните норми се дават за равномерен шум, без резки промени на силата му и без отчетливо наличие на някакви тонове. Тези норми за жилищата са по-ниски нощем, а в някои страни и в почивните дни, като у нас са фиксирани с Наредба №6 от 26.06.2006 г. на Министерство на здравеопазването. Контролът им е възложен на органите на ХЕИ, които са длъжни при оплакване от граждани да направят проверка и при констатиране на нарушения да дадат съответните предписания за отстраняването им.

Шумът на климатиците се определя

на разстояние 1 метър пред тях и трябва да фигурира в техния каталог. Той зависи от няколко фактора - вида на климатика, неговата мощност, начина на монтаж, техническото му състояние. Но дори различните модели от един и същи тип и с еднаква мощност могат да имат твърде различен шум. Нерядко той е тонален, което означава, че в него преобладават един или няколко тона с определена честота и обикновено звучи като бръмчене или виене. Въздействието му върху човека е по-неприятно и затова при наличието му се препоръчва нормите да бъдат намалени с 5 dBA.


› Реклама


Преносимите климатици са предназначени за едно помещение и често са с колелца за по-лесно преместване на подходящо място. При консумирана мощност от електрическата мрежа между 900 и 1400 W те създават шум между 46 и 60 dBA. Той “остава” в помещението, слабо прониква в съседни стаи през отворена врата и реално въобще не смущава съседите. Поради това към шума на тези климатици отношение има само собственикът и реално те не подлежат на проверка от контролните органи.

Друг вид са климатиците за монтиране на прозорци. Те също имат едно тяло, но тъй като то частично е изнесено навън, с шума си могат да смущават съседни жилища и сгради. В каталозите им обикновено се дават две стойности на шума - създаваният в помещението и излъчваният навън, като последният е с 6-7 dBA по-силен. При монтирането им на прозорец към улица или градинка реално проблем със създавания навън шум няма. Той трябва да се изчислява и съответно да се подбира шумът на климатика (по същия начин, както при преносимите климатици), само когато в близост до прозореца има друго здание или разположена под ъгъл друга стена на същата сграда. Този тип климатици могат да създават един допълнителен проблем - при спиране през отвора им в помещението да прониква външният шум.

Третият вид са и най-масово използваните сплит-климатици, които имат две тела - външно, създаващо шум със звуково налягане между 50 и 60 dB, и вътрешно с шум между 35 и 45 dB.

Инсталациите за централна климатизация, чиято популярност у нас непрекъснато нараства, се проектират като част от сградата и се изпълняват при нейния строеж. Поради голямата мощност на техните компресори, външните им блокове обикновено се монтират на покрива, като лицето им трябва да бъде насочено нагоре, а не към съседни сгради. Оптималното им разполагане е задача на проектантите на сградата, но контрол от страна инвеститорите още при изготвяне на плановете съвсем не е излишен.

Както е добре известно, всеки звук отслабва с отдалечаване от източника му. Същото е в сила и за шума от климатиците. Поради това допустимите нива задължително се определят в местата, където достига шумът (креслата пред телевизора, масата за хранене в трапезарията, леглата в спалнята), а не непосредствено пред климатика. При своето разпространение шумът повече или по-малко се поглъща от изпречили се на пътя му прегради, а част от него се отразява от гладки стени (подобно на светлината от огледало). Поради това точното определяне на нивото в дадена точка далеч не е лесно. Специалистите разполагат със съответните методики за тези изчисления, но за средно статистическия потребител е достатъчно приблизително определяне по прост начин. Това може да се направи за всеки вид климатик, но е особено важно за създаващите шум навън. При това са възможни два случая - определяне на шума, създаван от даден климатик в точка на фиксирано разстояние от него, или избор на климатик така, че в точка (например прозореца на съседите) да създава определен шум. Когато между климатика и “смущаваната” точка няма никакви прегради, т.е. от едното място се вижда другото, а около климатика няма отразяващи повърхности, изчислението се свежда до прекарване на една права линия между две графики и намиране на пресечната й точка с трета. При същите условия подобно е и определянето на максимално допустимата звукова мощност на климатика.

Малко по-сложно е да се намери тази мощност при наличие на прегради. Тук най-напред се определя мощността, все едно че няма прегради. Тази стойност е валидна и когато преградите са храсти, дървета, оградна мрежа, дървена ограда с разстояние между дъските и дори тухлена решетка. При плътна дъсчена ограда, която частично задържа шума, към стойността без преграда се прибавят 5 dBA. Например при максимално допустим шум на климатика 53 dBA без преграда, с такава ограда той може да е 58 dBA. Прибавяните dBA са 10, когато оградата е плътна тухлена стена, започваща от земята.

Когато на разстояние до 3 метра от лицевата страна на външното тяло на климатика има отразяваща повърхност (стена на къща, стреха на покрив), към неговия шум се прибавя и отразеният, т.е. шумът в мястото пред климатика нараства. Това се отчита като от неговата изчислена без отражение звукова мощност се извадят 3 dBA при една отразяваща повърхност и 6 dBA при две повърхности. Например, на покрива на двуетажна къща е поставен климатик, а тя е прилепена до калкана на висока кооперация. Когато климатикът е достатъчно близо до калкана, той трябва да е с 3 dBA по-малка звукова мощност, отколкото ако кооперацията я нямаше.

Независимо че преносимите климатици не подлежат на проверка от контролните органи, това далеч не означава, че трябва шумът им да бъде пренебрегван. За осигуряване на уютна обстановка в хола и кухнята и спокоен сън в спалнята, работещият климатик практически трябва да е незабележим. Това означава нивото на звуковата мощност в най-близкия до него стол или легло да не надвишава 40 dBA (допустима норма през деня в учебни зали и лекарски кабинети). И тъй като са известни размерите на помещението и разположението на мебелите в него, може да се определи мястото на климатика за осигуряване на желаната тишина. Същевременно то трябва да гарантира доброто движение на въздуха в помещението, за да може климатикът да изпълнява основната си функция. Например при разстояние 2 метра от вътрешното тяло до най-близката мебел може да се определи, че то трябва да има звукова мощност на шума не повече от 54 dBA. И още една проста сметка - при покупката на климатик със звукова мощност на вътрешното тяло например 50 dBA, мебелите вече могат да бъдат поставени на 1,4 метра от него, без да бъдат надхвърлени 40-те dBA.


 

Фактори, влияещи върху шума на климатиците

Естествено, че даденият в каталога шум се отнася за нов и добре монтиран климатик. Също така естествено е, че при равни други характеристики по-тихите климатици са по-скъпи. Освен това при избора не трябва да се забравя, че обикновено мерките за обезшумяване на вече закупен климатик правят цената му по-висока от тази на по-безшумния.

Като правило, непрофесионалното монтиране на климатика увеличава шумността му. Външните тела трябва да са доколкото е възможно отдалечени от прозорци, особено на спални и холове. При монтаж на климатика на покрива е добре да се поставят гумени подложки за намаляване на вибрациите. Това е особено важно за големите компресори на общата за една сграда климатична инсталация, тъй като вибрациите не само могат да вгорчат живота на обитаващите последния етаж, но и да доведат до отслабване на конструкцията на сградата. С течение на времето качествата на еластичните елементи неизбежно се влошават и могат да се появят вибрации. Излишно е да се казва, че причината за тях своевременно трябва да се отстрани.

За живеещите в къщи проблемът с климатика на покрива може лесно да се избегне чрез поставянето му на земята в двора, при нужда с някаква звукопоглъщащата преграда пред него.

При наличие на въздухопроводи, те трябва здраво да са закрепени за стената, тъй като в противен случай могат да станат източник на допълнителен шум.

Преди поставяне на климатик трябва да се осигури топлинна изолация на жилището или офиса. Тогава климатикът ще е с по-малка мощност и съответно с по-нисък шум.

С течение на времето шумът на климатика неизбежно нараства поради износване на лагерите на компресора и вентилатора му, както и заради разхлабени неподвижни връзки. Затова периодичната проверка на състоянието им, например веднъж годишно, е наложителна. Част от нея трябва да бъде почистване на перките на вентилатора, тъй като натрупаните по тях замърсявания нарушават баланса му и шумът нараства. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Новости при домофонните системиТехнически статии

Новости при домофонните системи

Домофонните системи са сред пазарните сегменти, които търпят динамично технологично развитие с популяризирането на концепцията за интелигентни домове и сгради.

Съвременните домофони разполагат с множество допълнителни функции, включително възможности за осъществяване на видеовръзка, отдалечен мониторинг посредством смартфон, обмен на данни между отделните обитатели на един жилищен комплекс и т. н.

Децентрализирана климатизацияТехнически статии

Децентрализирана климатизация

Децентрализираната климатизация се отличава с модулна структура, при която различните помещения в една сграда се охлаждат посредством отделни климатични апарати, свързани в обща система.

Инсталациите от този тип позволяват индивидуален стаен контрол на ниво помещение, което гарантира подобрен комфорт за обитателите.

Енкодери за асансьорна техникаТехнически статии

Енкодери за асансьорна техника

Основна задача при експлоатацията на асансьорна техника е гарантирането на надеждно и безопасно функциониране на системата. За това се грижат специални енкодери, които осигуряват прецизно управление на вертикалното издигане и измерване на скоростта, с която асансьорът се движи.

Те намират приложение както при пътническите, така и при товарните асансьорни системи с електрическо задвижване.

Системи за контрол на достъпа за пешеходциТехнически статии

Системи за контрол на достъпа за пешеходци

Системите за контрол на достъпа на пешеходци са популярно решение за обезпечаване на сигурността на различни по тип и приложение обекти.

Освен за ограничаване на физическия достъп, тези автоматизирани системи служат и за управление на човекопотока, организация на посещаемостта и мониторинг на работните графици на служителите.

Актуални тенденции при отоплителните котлиТехнически статии

Актуални тенденции при отоплителните котли

Технологиите при котлите за битово отопление и водоподгряване непрекъснато се развиват в посока по-висока ефективност, улеснена инсталация, усъвършенствано управление и интелигентна функционалност.

Глобалният пазар на съвременни отоплителни котли непрекъснато нараства вследствие комбинация от фактори, основната сред които е масовата потребност от подмяна на остарелите и нискоефективни системи в световен мащаб.

Високотехнологични спортни съоръжения – част 2Технически статии

Високотехнологични спортни съоръжения – част 2

В настоящия брой на сп. ТД Инсталации публикуваме продължение на статията, посветена на най-иновативните технологии за автоматизация на спортни съоръжения, която стартирахме в минал брой на изданието.

В първата част на материала разгледахме популярните съвременни решения за дигитализация и свързаност, контрол на достъпа и настаняване, както и платформите за цялостен мениджмънт на такива обекти.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top