РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: СИД ДП

01.12.2015 , Брой 6/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СИД ДП

 

съдържание на рекламата

Systems Innovation Development

„СИД - ДП“ ЕООД е съсредоточило дейността си в две направления - счетоводно и финансово обслужване, данъчни консултации, както и в областта на проектирането и изграждането на софтуер и комплексни компютърни системи. Дружеството има регистриран полезен модел „Интегрирана система за сигурност и безопасност“ - комплексна интелигентна интегрирана система, в която основните преимущества и иновации се състоят във възможността за бързо локализиране и отстраняване на проблема, възможност за самообучение на системата, отворен интерфейс и възможност за работа с други системи, която я прави уникална и лесно приложима.

гр.Варна, бул. “Ян Хунияди” 31; тел. +359 888445209; саит-www.sid-dp.eu