Сигнално, аварийно и евакуационно осветление

брой 2/2021 / Техническа статия / Осветление

  • Сигнално, аварийно и евакуационно осветление
  • Сигнално, аварийно и евакуационно осветление

Техническа статия

 

При изграждането на обект с клас на функционална пожарна опасност от всеки инвеститор се изисква да планира и инсталира аварийно и евакуационно осветление. Неговите задължения са засегнати в набор от нормативни документи, касаещи строително-техичекските и експлоатационни норми за пожаробезопасност на обектите, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за обозначаване и сигнализиране за безопасност при работа. Стандартът БДС EN 1838:2005 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление" обобщава всички тези нормативни текстове, отнасящи се до аварийно и евакуационно осветление. Все пак предвид строгата специфика и комплексност инвеститорите в много случаи прибягват до специализираните консултанстски услуги на експерти по аварийно и евакуационно осветление.

Сигналното осветление, от своя страна, е част от задължителната система за обезопасяване и обозначаване на габаритите на обектите, насочване и ориентация във въздухоплаването, за навигация в корабоплавнето и специалзирани приложения за маркиране и други обозначителни функции.

Предназначение на сигнално, аварийно и евакуационно осветление

При възникване на бедствие или авария и спиране на електрическо захранване функция на аварийното осветление е да осигури видимост чрез независим източник на захранване в продължение на няколко часа. То ориентира персонала, често придружено от пиктограмни изображения, даващи информация за посоката на изхода или необходимо действие.

Аварийното евакуационно осветление осигурява осветеност за безопасно напускане на работното място при евакуация или извършване на опасни дейности, необходими преди нея. Евакуационното осветление осветява пътя за безопасен изход от сградата при следване на утвърдения план за действие и евакуация. Аварийното работно осветление служи за безопасно провеждане на нормални работни дейности при прекъсване на захранването или друга причина за спиране на нормалното работно осветление.

Сигналното осветление се използва при системите за сигнализация, необходими например за обозначаване на препятствия в производството, в навигацията при корабоплаването и въздухоплаването, изграждане на специфични маркировки в строителството и транспорта, за обозначаване на габаритите на движеща се механизация, при ремонтни дейности и др. Системите за сигнализация следва да се изпъплянват в съответствие с международните стандарти и конкретния проект.


› Реклама
› РекламаТехнически характеристики и инсталиране

При проектиране на сградните инсталации аварийните и евакуационни осветители се разполагат в точки, от които ще осигурят необходимата осветеност за безопасното движение на хората към изхода на сградата. Проектът се съгалсува с приложимите стандарти и изисквания. Вътрешните батерии се зареждат непрекъснато от сградното захранване, като по този начин се обезпечава резервното захранване за осветлението и при преустановяване на захранването аварийните лампи продължават да работят чрез независим източник в продължение на минимум един час.

Монтажът и разположението на аварийното и евакуационно осветление в помещенията и обектите се изпълнява съгласно действащото законодателство. Аварийно осветление, обозначаващо евакуационните пътища, е основно изискване за осигуряване на противопожарна безопасност. Също така то може да служи, за да насочи персонала към мястото, където се помещава противопожарното оборудване – пожарогасители и оборудване за безопасност, или където се намират средствата за оказване на първа помощ, като осветителните тела са придружени от пиктограми и указателни знаци.

Ааварийното осветление трябва да обхваща изходните врати. Те трябва да бъдат добре осветени, за да се гарантира, че хората могат да идентифицират къде да отидат в края на евакуационните пътища. Също така евакуационните маршрути и изходи трябва да са осветени с еднакъв интензитет. В пресечните точки на коридори и по стълбища и стълбищни клетки е изключително важно да се инсталира аварийно осветление. Места, където има промяна в нивото на пода, също изискват добра осветеност. В зоната на противопожарна техника добрата видимост е от критично значение при възникване на аварийна ситуация.

Дежурното аварийно осветление служи за осветяване на откритите пространства и се предвижда за обществени места, посещавани от много хора. По този начин то спомага за идентифицирането и ориентирането към евакуационни пътища и изходи, като насочва хората към тях.

Трети тип аварийно осветление е осветлението за високорискови зони, където се работи с оборудване, което представлява риск за здравето и живота на хората. Аварийното осветление в тези случаи осигурява възможността на хората да преустановят работата си безопасно и да предприемат необходимите процедури за изключване. Този тип осветление се прилага само в ограничени случаи.
Разполагането на сигнализационното осветление строго зависи от функцията му. Оборудването за обозначаване на препятствия в авиацията например се инсталира върху високи сгради, кули, стълбове, които се считат за препятствия за авиацията съгласно ICAO и FAA. Задължително е интензитетът на светлината да бъде съобразен с условията и функциите, които сигнализационните лампи изпълняват.

Сигнализационните лампи с висок интензитет, използвани във въздушната навигация отговарят на изискванията на ICAO тип A и стандартно те използват LED технология с бяла светлина с максимален интензитет от 200 000 Cd, за да отговорят на най-взискателните приложения. Обикновено се инсталират върху конструкции над 150 метра.

Светлините за въздухоплавателните средства със среден интензитет са от тип A, B, C съгласно катеогризацията в ICAO и FAA. И в тази категория се изпозлват предимно светодиодни устройства. Максималният интензитет е 20 000 Cd и обикновено се инсталират на конструкции над 45 метра.

Сигнализацията с нисък интензитет с предназначение във въздухоплаването е с минимален интензитет 32 Cd и обичайно се монтира на конструкции под 45 метра и като междинни светлини на по-високи конструкции. Те се изпозлват единствено през нощта.

Формата, размерът и височината на препятствията (разделени на нива според височината), определят броя на необходимите осветителни тела и техния тип. Броят на необходимите светлини на едно ниво зависи от външния диаметър на осветената конструкция.

Предлага се разнообразие от светодиодни източници за маркиране на строителни и пътни ремонтни дейности или временни, които могат да бъдат с автономно слънчево токозахранване. Също така има специално проектирани осветители за обозначаване за препятствия в случаи на мъгла или лоша видимост.

С помощта на контролер за управление може да се включи резервен източник на светлина (stand by lamp) при повреда на основния. Сигнализацията се обезпечава чрез превключване на релейни контакти, при аварийна ситуация на основния или допълнителните светлинни източници. Контролерите за управление дават възможност за регулиране на прага на сработване на детекторите за ток и регулиране на времезакъсненията за превключване и подаване на алармени сигнализации.


 

Видове осветителните тела

В съвременните индустриални приложения добрите практики са наложили използването на светодиодно аварийно и евакуационно осветление като най-предпочитаното решение поради високата енергийна ефективност и намаленото влияние върху околната среда. Системите за аварийно и евакуационно осветление от ново поколение притежават вградена система за самотестване, която следи за изправността на осветителните тела. Такива модели лампи включват три теста – непрекъснат тест за състоянието на батерията, тест на лампата и тест за продължителност на работа.

Освен всичко изброено светодиодните тела не съдържат живак, имат ниска консумация и дълъг живот, което ги прави един от най-екологичните светлинни източници. Компактните им размери позволяват повече свобода на конструкцията и дизайна в сравнение с традиционните флуоресцентни тръби.

При сигнализационното осветление се предлагат разновидности на сигнализиращия сноп. Според конкретното предназначение сигналните лампи могат да бъдат със стробираща светлина, въртящо се огледало, мигаща свветлина, възможност за смяна между мигаща и постоянно светеща светлина и други. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Водещите принципи в офис осветлението през 2024Бизнес

Водещите принципи в офис осветлението през 2024

В ерата на динамичния офис дизайн осветлението, съчетаващо форми и функционалност, създава работни пространства, които не само са добре осветени, но и са грабващи визуално и съобразени с разнообразните потребности на съвременната работна сила. Тези тенденции в осветлението са изключително важни за това да се гарантира, че работното пространство насърчава иновативност и сътрудничество между служителите и поддържа доброто им благосъстояние.

LED прожекториТехническа статия

LED прожектори

LED прожекторите намират все по-широко приложение в съвременния сграден сектор. Тази тенденция е следствие от множеството предимства, които светодиодната технология предлага на потребителите в сравнение с конвенционалните решения за осветление като халогенните, компактните флуоресцентни лампи и крушките с нажежаема жичка. LED осветителите са универсално, гъвкаво, енергийно- и разходно-ефективно решение с дълъг експлоатационен цикъл, подходящо както за ново строителство, така и за проекти по ретрофит на осветлението в съществуващи сгради и обекти.

Тенденции в хотелското осветлениеТехническа статия

Тенденции в хотелското осветление

Модерните хотели днес предлагат много повече възможности на посетителите си от настаняване, престой и отдих. С помощта на съвременните технологии за сградна автоматизация тези обекти се превръщат в комплексни екосистеми, които осигуряват персонализирано преживяване в комбинация с оптимален комфорт и множество интелигентни функции.

АББ България проведе специалното събитие за електропроектанти Ability, Mobility & Smart BuildingБизнес

АББ България проведе специалното събитие за електропроектанти Ability, Mobility & Smart Building

Мероприятието бе насочено към новостите и особености при проектирането и изграждането на зарядна инфраструктура за електрически автомобили, облачни системи за енергиен мениджмънт, системи за аварийно и евакуационно осветление и системи за домашна автоматизация.

Клонът на АББ България в Раковски инсталира новата система за евакуационно и аварийно осветление Naveo®Pro в новопостроено складово помещениеФирмена статия

Клонът на АББ България в Раковски инсталира новата система за евакуационно и аварийно осветление Naveo®Pro в новопостроено складово помещение

Тази иновативна система позволява следене и управление на всички аварийни и евакуационни тела и осигурява дигитална връзка с всяко едно от тях през облачно пространство, предоставяйки пълна информация, която да подпомогне планирането на ресурсите и редуцира времето за поддръжка.

Нова ера в интелигентните решения за аварийно осветлениеФирмена статия

Нова ера в интелигентните решения за аварийно осветление

Naveo®Pro е проектиран да подобри безопасността във всички видове сгради, включително всички средни до големи офис сгради, търговски сгради, всички от хотелиерския сегмент, училища, културни обекти, индустриални обекти и центрове за данни.

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркингиТехническа статия

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги

Важно е осветлението да позволява ясно идентифициране на превозните средства, обектите и приближаващите се хора, както и да дава възможност за цветово разграничаване и интерпретиране. Осигуряването на добре осветени зони на паркингите не само спомага за безопасността на придвижващите се превозни средства, но предлага и по-предразполагаща среда за хората, оставящи или прибиращи паркираните си автомобили.

Влагозащитено LED осветлениеТехническа статия

Влагозащитено LED осветление

Редица съвременни битови, търговски и индустриални приложения налагат използваните осветители да разполагат с дадена степен на защита от прах, замърсяване и влага с цел гарантиране на тяхната безпроблемна и дългосрочна експлоатация. Особен риск при електрическите инсталации представлява влагата, която може да създаде опасност не само за електрооборудването и материалните активи, но и за обитателите и ползвателите на помещенията със специфична среда.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top