РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Сименс, направление Сградни технологии

, Брой 5/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, направление Сградни технологии

 

съдържание на рекламата

www.siemens.bg

Cerberus PRO - бърза надеждна пожарна детекция с патентована технология

Надежна детекция, благодарение на специална ASAtechnology

Бързата и надежна пожарна детекция е изключително важна, когато става въпрос за защита на хора и/или недвижим имот. Серията детектори - Cerberus Pro, е идеалното решение, дори в случай на поява на измамни явления. детекторите с марка Сименс осигуряват много бърза и високонадежна пожарна детекция - дори при най-специфични изисквания, защото пожароизвестителите притежават конкурентно предимство относно предаване на сигнала в случай на пожар и елеминиране на фалшиви сработвания, както и избор настройки на параметрите, според изискванията на клиента.

За по-сложни приложения, Cerberus PRO предлага ASA комбинирани пожароизвестителни детектори. За стандартни приложения, мултисензорният детектор, димно-оптичният детектор и температурният детектор са са най-добрият избор.

Серията Cerberus Pro предлага също така и широка гама от специални детектори - линейни, пламъчни и детектори за взривоопасни зони.