РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Сименс, направление Сградни технологии

01.12.2012 , Брой 6/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, направление Сградни технологии

 

съдържание на рекламата

Sinorix - интелигентно и надеждно

решение за пожарогасене от Siemens.

Защита на хора, имущество, работни процеси с грижа към околната среда

www.siemens.com/sinorix

Най-доброто решение за защита от пожар

изисква съчетание от технология, правилна

оценка и опит. Sinorix™ е решение за

пожарогасене, позоваващо се на

комплексна гама технологични решения:

- химически агенти: Sinorix 1230 на базата

на гасителен агент 3M™ Novec™ 1230 (FK

5-1-12); Sinorix 227 базирано на глобално

познатия HFC 227ea (FM 200);

- натурални агенти: въглероден двуокис,

азот, аргон;

- газ/вода комбинирано решение;

- водна мъгла;

- специализирани решения: Sinorix CDT

(Constant Discharge Technology), Sinorix

aldeco STD (локално автоматично гасене

за производствено оборудване), цялостни

системи за петролни бази;

Висококачественото решение Sinorix™ от

Siemens може да бъде адаптирано спрямо

индивидуалните изисквания и риска от

пожар, в съответсвие с европейските норми

и стандарти (VdS, CNPP и др.).

Химическите агенти от гамата Sinorix™ са

безопасни за хората и не оказват негативно

влияние върху околната среда.

Сименс ЕООД

Направление Сградни технологии

1309 София, ул. Кукуш 2

тел.: 02/8115418

факс: 02/8115652

ibt.bg@siemens.com

Answers for infrastructure and cities.