РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Сименс, направление Сградни технологии

01.09.2013 , Брой 4/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, направление Сградни технологии

 

съдържание на рекламата

Иновативни продукти и решения за интелигентно централно топлоснабдяване от Siemens

Цялостно портфолио от продукти и системи за централно топлоснабдяване

Централното топлоснабдяване представлява природосъобразна алтернатива на различните начини за производство на топлинна енергия. Благодарение на него се постига редуциране на хиляди тонове CO2 всяка година. Абонатните станции в сградите, които свързват доставчиците на топлинна енергия и потребителите, са от особено значение за оптималното топлоснабдяване. За да осигури безпроблемното им и енергийно ефективно функциониране, Siemens направление Сградни технологии предлага цялостно портфолио от системи и продуктите за контрол на централното топлоснабдяване. Полевото оборудване на Siemens помага за значително намаляване на загубите по топлоснабдителната мрежа, което води до редуциране на електроенергийната консумация с до 30%.

Контролери за абонатни станции

RVD140 и RVD250 (RVD260) с вградена комуникация

Сериите контролери RVD140.. и RVD250.. (RVD260) са специално разработени за използване в абонатни станции на едно- или многофамилни къщи, малки до средно големи търговски обекти, както и обществени сгради. Те са подходящи за управление на процесите в отоплителни системи с един или повече отоплителни кръгове и подгряване на вода за битови нужди във всички видове стандартни отоплителни системи (с радиатори, конвектори, подово и лъчисто отопление).

RVD140... разполага с Modbus комуникация и библиотека с 8 тествани програми за различни типове инсталации. RVD250 предлага M-bus или LPB комуникация и библиотека с 28 програми. Комуникационният интерфейс на контролерите позволява интеграция в системи за управление и централизиран мониторинг.

Гама регулиращи вентили и електрически задвижки Acvatix

Дву- и трипътните седлови вентили Acvatix се предлагат с размери от DN 10 до DN 150, и клас на налягане от PN 16 до PN 25. Оптимизирането на водния поток при разработката им редуцира не само т.нар. “мъртви зони”, причиняващи загуба на енергия, но и “зоните на отклонение”, произвеждащи шум в цялата тръбна мрежа.

В сравнение с конвенционалните вентили, Acvatix имат много по-високо налягане на затваряне (Dps) и поради това позволяват високо работно диференциално налягане. В резултат на това, те са особено подходящи както за абонатни станции, така и за отоплителни системи използващи пара.

Вентилите Acvatix осигуряват по-висока енергийна ефективност и реализират до 30% по-голям номинален поток (Kvs) със същия присъединителен размер (DN). Те притежават оптимизирана конструкция, изискваща по-малко материал за тялото на вентила, което намалява теглото му средно с 12% и спомага за по-лесния монтаж. С помощта на ръчната настройка, те лесно могат да бъдат настройвани без допълнителни инструменти, както по време на монтаж и сервиз, така и в случай на авария.

Задвижките с голям и малък ход използват една и съща платформа, осигуряваща ефективност на разходите, унифициран монтаж, експлоатация и поддръжка. Монтирането им е бързо и лесно, а дизайнът на корпуса и кабелните входове подобряват достъпа за подвързване и правят електрическите връзки по-безопасни. Специалният им индикатор на положението предлага по-добра обратна връзка и подобрена видимост от различни ъгли. При недостатъчна осветеност, LED индикацията дава информация за статуса на работа.

Серия сензори SymaroTM

Благодарение на изключително точните измервания на сензорите за температура и налягане от серията Symaro, показанията се предават и записват изключително бързо и точно, което е предпоставка за ефективния контрол на цялата инсталация. Точните резултати от измерването се постигат със сензори за външна температура, прилепяеми и потопяеми сензори, поради краткото им време за реакция.

Symaro предлага температурни сензори с активни или пасивни изходни сигнали, като активните сензори могат бързо да бъдат адаптирани към конкретната ситуация, с помощта на различни и лесни за настройване измервателни диапазони.

Сименс ЕООД

Сектор Инфраструктура и Градове, Направление Сградни технологии

1309 София, ул. Кукуш 2, тел.: 02/ 8115 512, факс: 02/ 8115 652

e-mail: icbt.bg@siemens.com, www.siemens.bg/icbt