РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Сименс, направление Сградни технологии

01.04.2014 , Брой 2/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, направление Сградни технологии

 

съдържание на рекламата

siemens.bg/icbt

Стайни термостати

Индивидуален стаен комфорт и висока енергийна ефективност

С широката гама стайни термостати на Siemens можете да отговорите дори на най-високите изисквания на Вашите клиенти. Продуктовата гама включва термостати за различни приложения: радиатори, вентилаторни конвектори, термопомпи, охладени

тавани и VAV/CAV системи. Времевите графици и вградената комуникация позволяват отделните стаи да бъдат затопляни или охлаждани в предварително зададени часове

до желаната температура.

Това означава, че не се губи енергия за неизползваните помещения.

Всички термостати са удобни за монтаж и настройка. Те осигуряват на Вашите клиенти комфорт в помещенията, пестене на енергия, намаляване на разходите и на CO2

емисиите.

Сименс ЕООД

Направление Сградни технологии

1309 София, ул. Кукуш 2

тел.: 02 8115 217

факс: 02 8115 652

icbt.bg@siemens.com

Answers for infrastructure and cities.