РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Сименс, направление Сградни технологии

01.02.2016 , Брой 1/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, направление Сградни технологии

 

съдържание на рекламата

Нов поглед към защитата на сгради

Cerberus DMS - по-умна, по-лесна и по-гъвкава защита на сгради

Cerberus DMS e лесна за употреба централизирана система, която улеснява управлението на системите за сигурност и пожаробезопасност.

Управлението на системите за сигурност и пожаробезопасност не трябва да бъде сложно. Cerberus™ DMS е гъвкава и приспособима система за управление, която дава възможност на потребителите да отговорят бързо и надеждно на възникналите ситуации, свързани със сигурността и пожаробезопасността. Интегрирани и синхронизирани работни потоци гарантират бърз и целенасочен преглед на събития, както и безотказна работа на свързаните към платформата системи.

Базирана на водещи технологии от Siemens, Cerberus DMS отговаря на непосредствените нужди на клиентите, като дава възможност и за бъдещи системни разширения. Решението е основано на отворена платформа, гарантираща плавна интеграция - с модулна структура, която осигурява едновременно гъвкавост и мащабируемост. Със своите разширени възможности, които опростяват инженерните задачи, тази система осигурява много по-голяма ефективност и намалява разходите за монтаж.

www.siemens.com/cerberus-dms