РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Сименс, направление Сградни технологии

01.08.2016 , Брой 4/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, направление Сградни технологии

 

съдържание на рекламата

Максимална безопасност в малки обекти с Cerberus Fit

Ефикасна пожарна безопасност с опростено и адаптивно решение.

Осигурете безопасността на хората и имуществото в малки и средно големи обекти с решението на Siemens - Cerberus™ FIT.

В основата на всяка система стои едноконтурен компактен контролен панел с опростен и интуитивен потребителски интерфейс. Към него могат да бъдат свързани до 126 адресируеми устройства.

Широкообхватното портфолио за пожароизвестяване на Siemens предлага всички продукти и решения, които ви осигуряват бърза и надеждна детекция, ранно алармиране и адаптивна евакуация. Детекторите с уникалната ASA технология™ предотвратяват възникването на фалшиви аларми. Инсталирането, експлоатацията и поддръжката на Cerberus™ FIT са изключително лесни, без за това да е необходим допълнителен софтуер. Системата за пожарна детекция отговаря на актуалните нормативни изисквания и стандарти. Доверете се на доказаното качество на Siemens и повишете безопасността си с Cerberus™ FIT.

Ефикасна пожарна безопасност с опростено и адаптивно решение.Максимална безопасност в малки обекти с Cerberus Fit

Едноконтурна адресируема пожароизвестителна централа

siemens.bg/bt