Синхрон-С има множество успешно реализирани проекти в дейта центрове у нас

26.06.2015, Брой 3/2015 / Проекти, реализации /

  • Синхрон-С има множество успешно реализирани проекти в дейта центрове у нас

Проекти, реализации

 

Защитата от пожар на дейта центъра е от критично значение за дейността на всяка организация. Появата на пожар в такива обекти би довела до прекъсване на работния процес, а често и до невъзможност за възстановяването им.

Адекватна стратегия за защита е пожарът да бъде контролиран без да се нарушава работният процес. Най-удачният вариант е интегрираният подход, включващ комбинирано взаимодействие от система за много ранна детекция и система за пожарогасене.

Ефективно решение, което Синхрон-С често прилага, е аспирационна пожароизвестителна система, съчетана с гасителна система, използваща газови агенти FM-200, Sinorix 227, 3М Novec 1230 или инертни газове азот и аргон.

Аспирационната система е активна система за детекция на дим, която предлага възможно най-ранното предупреждение за потенциален пожар и е приложима в силно вентилирани среди, каквито са дейта центровете. Състои се от тръбна мрежа и аспирационни устройства, които насочват въздуха от помещението към прецизен високочувствителен детектор.

Технологията се базира на прецизен анализ на въздуха с помощта на двустепенно филтриране и лазерен източник на светлина. Благодарение на това детекцията на дима и продуктите, отделени при горенето, е възможна, дори когато те са в много ниска концентрация.
Така локализирането на пожара става на много ранен етап. Комбинирането на този метод с гасителна система осигурява оптимална степен на защита, която в случай на пожар спира горенето в рамките на секунди. През цялото време оборудването в дейта центъра не спира да работи.

Най-важните изисквания към гасителните агенти, приложими в дейта центрове, са безопасността на персонала, защитата на оборудването и ефективността им за гасене. Характерно за гореспоменатите газови системи е изключителната им ефективност.

Те потушават пожара в критичните няколко секунди преди разрастването му. Подходящи са за затворени пространства, където локализирането и потушаването на пожара трябва да стане бързо, чисто и безопасно.


 

Гасителните агенти не оставят следи и замърсявания след изпускане, безвредни са за околната среда и оборудването и са безопасни за хората.
Независимо каква стратегия и техническа реализация ще бъдат избрани за противопожарната защита на дейта центъра, много важно за ефективността й е професионалното изпълнение и взаимодействието на всеки един етап от реализирането й.

Задълбоченият анализ на проектните изисквания, правилната концепция за пожарна защита, качественото проектиране, монтиране и поддържане на системите са критично важни за правилното действие на системите.

Следвайки този метод на работа, Синхрон-С има успешно реализирани проекти в дейта центровете на МТел, Нетера, Телепоинт, Близу и др. Решенията са базирани на иновативни технологии и оборудване от световно признати производители като Siemens и LPG.

Синхрон-С 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Инсталации в центрове за данни в БългарияПроекти, реализации

Инсталации в центрове за данни в България

Списание ТД Инсталации представя редакционен материал, посветен на решения, намиращи приложение в реализацията на дейта центрове. Материалът стартира с описание на два от действащите центрове за данни в България.

Системи за пожарогасене с газов гасителен агент 3М Novec 1230 от СИНХРОН-СПроекти, реализации

Системи за пожарогасене с газов гасителен агент 3М Novec 1230 от СИНХРОН-С

Фирма СИНХРОН-С предлага иновативно решение за бързо потушаване на пожари посредством система за пожарогасене с последно поколение гасителен агент 3Мтм Novecтм 1230. Новият химически агент Novec 1230 е безвреден за хората, оборудването и околната среда и отговаря на всички изисквания в протоколите от Монреал и Киото за чист и безопасен пожарогасителен агент.

Промишлени сградни инсталацииПроекти, реализации

Промишлени сградни инсталации

В настоящия брой на сп. ТД Инсталации стартираме материал на тема „Промишлени сградни инсталации”.

Фламтех: Изборът на пожарогасителна система зависи от типа на обекта и неговото предназначениеТехническа статия

Фламтех: Изборът на пожарогасителна система зависи от типа на обекта и неговото предназначение

Пожароизвестителните и пожарогасителните системи са сред най-важните съществени изисквания към всяка сграда. Изборът на пожарогасителна система зависи от типа на обекта и неговото предназначение.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top