РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Синхрон - С

01.06.2014 , Брой 3/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Синхрон - С

 

съдържание на рекламата

22 години

Защита на Живота и Имуществото

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

• ПРОЕКТИРАНЕ

• УЗАКОНЯВАНЕ

• ИЗГРАЖДАНЕ

Спринклерни инсталации

Системи за пожарогасене с газ, водна мъгла, прах, пяна

Системи за пожароизвестяване

Системи за детекция и анализ на газ

СИНХРОН-С ООД: 1504 София, ул. Кракра 19А, тел.: 02/944 14 04

e-mail: synchron-s@synchron-s.com, www.synchron-s.com