Система за гласово евакуационно оповестяване и фоново озвучаване в Paradise Center

11.07.2013, Брой 3/2013 / Проекти, реализации /

  • Система за гласово евакуационно оповестяване и фоново озвучаване в Paradise Center
  • Система за гласово евакуационно оповестяване и фоново озвучаване в Paradise Center

Проекти, реализации

 

Системите за гласово евакуационно оповестяване са задължителна част и вече присъстват във всички съвременни обществени сгради. Тези системи често се възприемат единствено като решение за фоново озвучаване.

Основната им функция и това, което ги превръща в задължителни, е именно гласовото евакуационно оповестяване. Възможни са различни ситуации, при които е необходимо евакуирането на обитателите в една сграда. Установено е, че хората най-добре реагират именно на гласово съобщение за евакуация и последващи допълнителни указания.

Това превръща системите за гласово евакуационно оповестяване в задължително условие за сигурната, бърза и безопасна евакуация на съвременните мащабни обществени сгради.

Динакорд България достави и пусна в действие система за гласово евакуационно оповестяване и фоново озвучаване в Paradise Center - София. Компанията участва в реализацията на системата още от етапа на нейното проектиране. Концепцията и идейното проектиране са разработени в Динакорд България, работния проект е изготвен съвместно с Комконтрол, а техническата реализация на системата е извършена в партньорство с Борек и Финци, и Сектрон.

„Системата е реализирана с върховата серия на Бош - “Президео” (от латински Praesideo - аз пазя), разказват от Динакорд. Тя е предназначена за изграждане на мащабни решения с високи изисквания към функционалността и надеждността на системата. Президео предоставя големи възможности за създаване на системи, конфигурирани оптимално за нуждите на конкретния проект. Системата позволява лесно надграждане или промяна в съществуващата конфигурация.
Апаратурата от серия Президео позволява изграждането на системи в пълно съответствие със стандарт БДС EN 60849 - “Звукови системи за аварийни ситуации “ и е сертифицирана по БДС EN 54-16 “Пожароизвестителни системи. Част 4: „Токозахранващи устройства” и Част 16: “Съоръжения за управление и отчитане на гласов сигнал за тревога”.

Сред основните функции на системата са
• първата изцяло цифрова система за оповестяване и озвучаване;
• първата система сертифицирана по IEC60849;
• сертифицирана по EN54 апаратура на системата;
• пълна функционалност и висока степен на интегриране с други сградни системи;
• оптична системна шина за свързване на системните елементи на големи разстояния;
• цифров пренос на аудиосигналите;
• вграден модул за управление на предварително записани съобщения;
• уникална мрежова структура на системата с последователно свързване на системните компоненти, свободна топология, резервирано окабеляване, до 244 зони за предаване на съобщения, до 2 км дължина на системната шина (до 1 км при резервирано свързване на компонентите в кръг);
• възможност за свързване на множество системи

Президео в мрежа, за практически неограничен брой зони за предаване на съобщения;
n висока надеждност на системата;
n пълно резервиране - резервирано окабеляване, автоматично превключване на резервни усилватели, резервно електрозахранване, възможност за резервиране и на контролера на системата;
• пълен самоконтрол на системата - от микрофонната капсула до последния високоговорител в линията;
• служебни и евакуационни съобщения с до 256 нива на приоритети;
• едновременно възпроизвеждане на до 4 предварително записани съобщения;
• запис на последните 200 съобщения за неизправност в паметта на контролера;
• възможност за запис на лог сървър на практически неограничен брой събития в системата (служебни и извънредни повиквания, съобщения за неизправност и т. н.);
• системата работи с основно захранване от електрическата мрежа и може да се резервира със самостоятелно захранване от акумулаторни батерии”, разказват те.
Системата в Paradise Center е изградена изцяло с апаратура, сертифицирана по БДС EN 54, и обхваща всички помещения в сградата - паркинг, пасажи, магазини, заведения, служебни и евакуационни коридори, технически помещения, и др.


 

Тя е с общо 29 зони за предаване на фонови музикални програми, служебни и извънредни съобщения. Едновременно могат да се предават до 4 различни съобщения както директно от микрофонен пулт, така и предварително записани в централния контролер. За отправяне на директни съобщения, както и за управляване на част от функциите на системата, са предвидени 4 микрофонни пулта
инсталирани на бюро информация и в 3 от служебните помещения на Paradise Center.

Мащабите на обекта наложиха изграждане на децентрализирна система, в която централната апаратура е разделена в 3 отделни помещения и благодарение на оптичната свързаност между тях системата функционира като едно цяло. Връзката между тези 3 части на системата е резервирана в кръг. Отпадането на една от връзките не нарушава по никакъв начин функционирането на системата, а води само до съобщение за повреда, предизвикващо необходимата намеса за отстраняване на повредата.

Разделянето на централната апаратура на системата е извършено с цел значително скъсяване и улесняване в полагането както на изходните линии с високоговорители, така и на изходните линии с управляващи релета. Една от задължителните функции на системите за евакуационно оповестяване в комплексни обекти като Paradise Center е свързана именно с тези управляващи релета. Във всяка отделна единица, предназначена за отдаване под наем, има инсталирано реле, управлявано от централната система.

Благодарение на тях локалните озвучителни системи на наемателите се изключват при предаване на приоритетно съобщение от централната система. С изключение на това принудително изключване, локалните системи на наемателите са напълно независими от централната система. Разделянето е задължително и за да се осигури изискваният по стандарт пълен самоконтрол - системата трябва непрекъснато да следи изправността на всички изходни линии с високоговорители. Разбира се, освен изходните линии, на непрекъснат, автоматичен контрол подлежат и централните устройства на системата, връзките между тях, и свързаността на системата с другите сградни инсталации - системите за пожароизвестяване и за сградна автоматизация.

Системата сигнализира за повреда в рамките на 100 секунди от възникването и. Едновременно с това се извършва запис в паметта на централния контролер и в лог сървъра с информация за вида на събитието, устройство, което генерира съобщението за неизправност, точните час и дата.

В паметта на контролера се пазят последните
200 съобщения за повреда, а записите в лог сървъра са с практически неограничен брой.

Опитът показва, че в тези системи, елементите, подложени на най-голямо натоварване и с най-голяма вероятност за повреда, са усилвателите на мощност. За да се гарантира в максимална степен работоспособността на системата, на всеки 7 усилвателя на мощност е предвиден по един резервен, с автоматично превключване и запазване пълната функционалност на системата. Системата за гласово оповестяване се захранва както от електрическата мрежа, така и от самостоятелно резервно електрозахранване, посредством акумулаторни батерии.

„Така изградената система, при правилна профилактика и поддръжка, може надеждно да изпълнява функциите си и да служи както за ежедневното фоново озвучаване и излъчване на информационни съобщения, така и при възникване на извънредна ситуация да бъде основен участник в осигуряването на безопасността, и опазването на живота на всички посетители, и служители в Paradise Center”, заявяват в заключение от Динакорд България. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Бош Термотехника България, Йордан Дочев: ОВК пазарът у нас се развива благодарение на иновативните технологииТехническа статия

Бош Термотехника България, Йордан Дочев: ОВК пазарът у нас се развива благодарение на иновативните технологии

Йордан Дочев, мениджър Бош Термотехника България, пред сп. ТД ИнсталацииКое е най-иновативното решение, което предлагате в момента на българския пазар?

Роберт Бош: Кондензните котли осигуряват ненадмината ефективност за всички познати приложенияТехническа статия

Роберт Бош: Кондензните котли осигуряват ненадмината ефективност за всички познати приложения

Направление Термотехника на “Роберт Бош” предлага широка гама кондензни котли, които осигуряват множество предимства в сравнение с конвенционалните решения.Кондензните газови котли с мощност 65 и 98 kW Bosch Condens 5000 W са с изключително висока ефективност и предлагат идеалната комбинация от иновативна технология, надеждна и лесна експлоатация и изключително компактни размери.

Кондензни котлиТехническа статия

Кондензни котли

От 26 септември т. г.

Динакорд България представи актуални решения за гласово оповестяване от Bosch

На 11 май т. г.

Сградни инсталации на Софарма Бизнес ТауърсПроекти, реализации

Сградни инсталации на Софарма Бизнес Тауърс

Милица АтанасоваНа 10 октомври т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top