Система за сградна автоматизация в офис сградата на Алфа Банк

01.06.2012, Брой 3/2012 / Проекти, реализации /

  • Система за сградна автоматизация в офис сградата на Алфа Банк
  • Система за сградна автоматизация в офис сградата на Алфа Банк

Проекти, реализации

 

Новата офис сграда на Алфа Банк е с РЗП от 10 000 кв. м. Сградата се състои от 10 надземни и 2 подземни етажа, а нейните ползватели, освен офиси, имат на разположение център за обучение на персонала и зали за събития.

„Фирма Ню Систем беше избрана от главния изпълнител и одобрена от инвеститора да изгради системата за автоматизация и контрол на сградата или т. нар. BMS”, информират от компанията.

По отношение на критериите, с които е било необходимо да се съобразят при внедряването на системата, Мария Накова, мениджър продажби Сградна автоматизация, коментира, че определено инвеститорът е имал сериозни изисквания. „В началото подготвихме детайлно техническо решение с конкретно избрано оборудване, което изпратихме да се съгласува. Всяка една промяна и допълнение беше необходимо да бъдат съгласувани и одобрени. Конкретните изисквания бяха заложени в проект, който ни беше предоставен като задание и на база на него ние разработихме една работеща BMS”, споделя тя.

По думи на Мария Накова, изборът на внедреното оборудване се дължи на партньорството на компанията с фирми като Шнайдер, Siemens, Хъниуел, Джонсън Контролс. „От тази гледна точка бихме могли да предложим решение не само на една марка. Изборът беше направен от инвеститора съвместно с главния изпълнител. Той беше продиктуван от качествата и възможностите, които дава марката Siemens”, заявява тя.

Характеристики на оборудването
„Внедреното BMS оборудване с марка Desigo на Siemens направление Сградни технологии в сградата на Алфа Банк намира широко приложение както в административни и офис сгради като тази, така и в търговски центрове, заводи и други”, информират от Siemens. „Основното предназначение на системата за сградна автоматизация е управление и визуализация на всички ОВК системи, както и на всички останали инсталации и устройства, които я изграждат. BMS системата Desigo предлага възможност за реализиране на значителна енергийна ефективност чрез управление на консумираната енергия в сградата и последващо намаляване на разходите. Осигурява максимален комфорт и възвръщаемост на инвестициите в краткосрочен план. Други предимства на системата са централизиран мониторинг, който оптимизира необходимостта от персонал за наблюдение, особено при големи сгради, както и възможност за мониторинг от разстояние и в реално време (с помощта на WEB функции за отдалечен достъп, известяване чрез SMS или електронно съобщение и т. н.)”, допълват от компанията.

От Siemens  споделят, че системата е напълно съвместима с платформите на Microsoft и отговаря на международните стандарти за комуникация (по BACnet - ЕN ISO 16484-5, ANSI, ASHRAE, B.I.G.-EU) и енергийна ефективност (EN 15232). Функционалността на системата позволява проследяване, архивиране и оптимизиране на консумираната енергия в сградата.

„Desigo BMS дава възможност за свързване и с други устройства по протоколите KNX, LonWorks, M-Bus, ModBus RTU и OPC.

Siemens предлага също така и специализиран софтуер за програмиране на ниво автоматика - Desigo XWorks. Софтуерът се характеризира с изключителна гъвкавост и всеобхватна библиотека от готови приложения, специално разработени за да подпомогнат специалистите, работещи с него”, заявяват в заключение те.
Предимства на системата
Според Мария Накова, основно предимство на системата е осигуряването на комфорт на ниска цена. „Ползвателите могат да определят климата на сградата като цяло, както и по помещения, посредством монтираните стайни термостати. Също така BMS позволява едно централизирано управление и/или наблюдение състоянието на системите, които са включени в нея. Системата включва управление дистрибуцията на топлопроизводство, управление производството и дистрибуцията на студ, управление на 4 броя климатични инсталации, на вентилацията на гаражите, наблюдение системата за питейно-битови нужди, наблюдение на канализационната система, наблюдение на три трансформатора, наблюдение на два броя UPS, наблюдение на система за пожарогасене, наблюдение захранването на етажните електротабла, следене нивото на нафтовия резервоар. Интегрирани са 4 броя чилъри по J-Bus, интеграция на 6 броя мултимери по ModBus, интеграция на два дизелгенератора по ModBus”, разказва тя.

Освен със Siemens, в процеса на реализация на обекта Ню Систем си партнира с няколко основни компании. “Имахме сключен договор с главния изпълнител Главболгарстрой и съгласувахме всичките си действия с него. Партнирахме си с проектантско бюро Филарх, с ОВиК фирма Албос, с фирма Айс Гард и т. н.”, коментират от Ню Систем и допълват детайли за сроковете и стойността на реализацията: „Реалното изпълнение на обекта за нас започна през август 2010 г. с уточнения и изчистване на проекта и приключи през месец май 2011 г. Приблизително стойността на системата възлиза на около 300 хил. лева.”


 

Енергийната ефективност на сградата
г-жа Накова определя така: „Смятам, че по отношение на системата за автоматизация сградата е от висок клас енергийна ефективност. Това е така, тъй като системата дава възможност за управление, контрол и наблюдение на най-важните системи, както и на най-сериозните консуматори на електрическа енергия. Инвестицията в тази система е възвръщаема и периодът зависи от коректното й и продължително във времето използване от страна на обучен оператор.” 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градиниПроекти, реализации

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини

Партньор на Столична община по процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" е исландската фирма Verkís, базирана в Рейкявик.

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Дизайнерски светлинни решения

Фирма Загата е изпълнител на специфичните осветители по идея на арх. Николов като фасадно осветление с монтаж на нестандартен архитектурен метален детайл, осветление на стъклената козирка централен вход - вградени осветителни тела в стъкло, осветление на парапетите в централен атриум и, не на последно място, светлинна инсталация в стъклен атриум входно пространство с размери 12х6 м и монтаж на стъклен покрив.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Канализационна система за отделяне на твърди частициПроекти, реализации

Канализационна система за отделяне на твърди частици

Фирма Вило България е внедрила канализационната система за отделяне на твърди частици при по-ниска консумация на вода EMUport на Сан Стефано Плаза. “Това е и първият реализиран обект с тази система в страната”, коментират от компанията.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top