РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Системеър

01.05.2013 , Брой 2/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Системеър

 

съдържание на рекламата

СИСТЕМЕЪР разработва и произвежда висококачествено оборудване за вентилационни и климатични системи. Компанията присъства в 44 държави по света. Продуктите и са разделени на такива за комфорт /вентилатори, климатични камери, чилъри, топловъздушни завеси, въздухоотоплителни и въздухоразпределителни устройства/ и безопасност /продиводимна вентилация, вентилация за паркинги и тунели/.