РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Системеър

01.06.2015 , Брой 3/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Системеър

 

съдържание на рекламата

DVU-HP

Модулни климатични камери с интегрирана реверсивна термопомпена система

Systemair представи DVU-HP - нов модул за климатичните си камери модел Danvent DV и TIME-ЕС, включващ интегрирана реверсивна термопомпа за отопление и охлаждане и ротационен регенератор за ефективно възстановяване на топлина. Комбинацията от термопомпа и ротационен топлообменник осигурява компактни размери и забележителна икономия в отоплителен и охладителен режим.

DVU-HP разполага с един или два спирални компресора с безстъпален контрол на мощността между 5-100% за оптимален комфорт и минимална електро-консумация.

Хладилният агент е R-410A.

DVU-HP преимущества:

•Напълно интегрирана DX реверсивна термопомпена система за отопление и охлаждане

•Интегриран ротационен регенератор

•Безстъпален контрол на мощността за оптимален вътрешен климат и минимално енергопотребление

•Високо-ефективна, EER стойности до 9,6

•Капацитет, съобразен с всеки европейски климат. Охлаждане с температура на приточния въздух до +15 °C

•Лесни за избор и наличие на пълна техническа документация

•Конфигуриране и фабрично тестване

Програма за избор

SystemairCAD е името на програмата за избор на секционни и компактни климатични камери. Програмата е лесна за ползване и е достъпна на фирмената интернет страница.

Най-важните входни данни са пре-конфигурирани, но могат лесно да се променят за всеки конкретен проект.

SystemairCAD предоставя и бърз преглед на мощностите и нивата на енергопотребление.

SystemairCAD автоматично изпълнява всички изчисления и предоставя пълната техническа документация, която трябва да присъства във всеки професионален проект.

Система за управление

DVU-HP се доставя с вградена система за управление за пълен контрол на действието на термопомпата и защитните и функции.

Собствената интелигентна автоматична система на DVU- HP комуникира с тази на секционната камера, за да осигури желаният отоплителен и студов капацитет по всяко време. Ако се регистрира необходимост от отопление или охлаждане, компресорът на термопомпата се включва и капацитетът се регулира чрез модулиращата му дигитална функция. Интегрираната система за управление осигурява също така работа на компресора и свързаните части винаги в позволените мин/макс граници , което означава, че се избягва претоварване.

Дебитът на въздуха и температурата се управляват от системата за автоматичен контрол на секционната камера.

Монтаж и поддръжка

Монтажът е лесен, тъй като DVU- HP е асемблирана и предварително тествана във фабриката. Сервизът и поддръжката са по-лесни, в сравнение с традиционните системи, тъй като всички компоненти са събрани в една секция.