Системи за контрол на достъпа

18.09.2014, Брой 4/2014 / Техническа статия / Сигурност

  • Системи за контрол на достъпа
  • Системи за контрол на достъпа
  • Системи за контрол на достъпа

Техническа статия

 

Системите за контрол на достъпа биват няколко вида в зависимост от функциите, които изпълняват, тяхната структура и обхват на действие. Съгласно предназначението на охранявания обект се използват регистриращи, пропускателни и контролно-пропускателни системи.

Регистриращите системи имат за задача да идентифицират преминаващите през даден контролен пункт лица, без да ги ограничават. Служат за контрол на движението на персонал, превозни средства, контрол на работното време и др.

Пропускателните системи разрешават достъпа само на определени лица, в определено време и при определени условия. Използват се за ограничаване на достъпа до различни обекти - административни и жилищни сгради, складове и др.

Контролно-пропускателни системи обединяват функциите на регистриращите и пропускателните системи и освен това ги надграждат. Те идентифицират, пропускат, регистрират и архивират данни за преминаващите лица. С тях се оборудват особено отговорни и стратегически важни обекти, а също паркинги и гаражи.

Във функционалните характеристики на повечето такива съвременни системи е създаването на различни нива на достъп до обособени зони; защита от повторна употреба на един и същ пропуск, невъзможност за две последователни влизания в дадена зона, без между тях да е регистрирано излизане; достъп до дадена зона, само ако лицето е влязло от друга, точно дефинирана зона.

Също така системата за достъп може да се програмира на базата на времеви интервали, в които да се влиза и излиза от обекта; може да допуска само определен брой лица в дадено помещение и др.

Автономни системи за контрол на достъпа
Автономните системи функционират на базата на идентификатор, четец и изпълнителен механизъм. Идентификаторите съдържат предварително записани данни за лицето с право на достъп. Четецът е устройството, което приема заявката за достъп, обработва информацията, сравнява я с предварително записани данни и управлява пропускателния механизъм. В зависимост от носителя на информацията и начините за извличането й четците могат да бъдат електронни кодови ключалки; контактни четци; безконтактни четци; биометрични четци и др.

При електронните кодови ключалки информацията обикновено се подава чрез натискане на комбинация от бутони върху клавиатура. Ако тя съвпада с предварително запаметената в кодовата ключалка комбинация, електронното устройство подава управляващ сигнал към електрическата брава и тя се отваря.

Контактните четци използват магнитни карти, на които обикновено са записани данни за самоличността на лицето с право на достъп, неговият PIN-код (Personal Idеntification Number) или други данни в зависимост от възприетата система.

Четците от безконтактен тип могат да бъдат със или без собствен енергоизточник. Носител на информацията е подобна карта, но в нея е вграден детекторен приемник с чип, в който е запаметен PIN-кодът и/или други данни за лицето с право на достъп. Четецът е монтиран до охраняваната врата и излъчва непрекъснато на определено разстояние сигнал с конкретна честота.

Друг вариант са четците със собствен енергоизточник, които намират все по-широко приложение за идентификация на служебни лица, автомобили, товари и др. Картите се усъвършенстват, като в тях се вграждат микровълнова антена, кварцов кристал за генератора, интегрална схема и собствен енергоизточник (литиева батерия).

Паметта й има до 180 бита. Това са 30 буквено-цифрови знака, които по избор могат да са информация за име, длъжност, месторабота, както и за идентификация на автомобил, контейнер или товар. Четящото устройство може да разчете картата от разстояние от няколко сантиметра до 10 метра.

Съществуват и четци с радиосигнал, при които кодът за достъп се подава дистанционно чрез персонален предавател. Приемникът се намира до изпълнителното устройство при вратата, бариерата, контролния пункт. Този тип четци се прилагат за отваряне на врати от разстояние - в автомобили, гаражни врати и др.

Развитието на технологиите позволи да се създадат и четци от нов тип - биометрични. Те сканират пръстите (отпечатъците) или целите длани на лицето и сравняват получената картина с предварително запаметените данни за лицата с право на достъп. Носител на уникалната опознавателна информация може да бъде и ирисът на очите, чийто рисунък е неподражаем.
Централизирани и децентрализирани системи
Централизираните системи се състоят от управляващ компютър, кодиращо устройство, мултиплексор/демултиплексор, процесори и четци на код. Обикновено този тип системи са изградени на три йерархични нива. Първото от тях са автономните системи за контрол на достъпа.

Второто ниво е терминал, който управлява крайните устройства и осигурява достъп до паметта на централния компютър. Най-високото ниво обработва информацията, управлява крайните терминали, осъществява връзка с другите системи, осигурява достъп до паметта на терминалите.

Главният компютър събира данни за крайните подсистеми, обработва информацията, директно и дистанционно управлява крайните терминали, предава и приема данни от ползвателя на системата. В компютъра се въвеждат данните за лицата с право на достъп до всеки контролен пункт и всички други служебни данни.

Децентрализирани са системите, които могат да се присъединяват и изключват към централизираните. При необходимост, например от съображения за повишена сигурност, даден клон от системата може да се отключи от централата и управлението му да се организира с автономен персонален компютър.


 

Интегрирани системи
Интегрираните системи притежават децентрализирана схемна организация с разпределена интелигентност. Те интегрират пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа и система за охрана.

За реализирането им може да се използва съществуващата IT инфраструктура на обекта, като по този начин могат да бъдат конфигурирани за отдалечено наблюдение и управление от компютър през локалната или глобалната мрежа. Интегрираните системи позволяват координация на действията на отделните подсистеми, а с това и повишаване на ефективността им като цяло. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

Новости при системите за контрол на достъпаТехническа статия

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обектиБизнес

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обекти

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни съоръжения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Генератори за мъглаТехническа статия

Генератори за мъгла

Технологиите в областта на системите за сигурност за жилищни и търговски приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи, включващи системи за видеонаблюдение, сензори за движение, биометрична идентификация и т. н.

Подобряване качеството на електроенергиятаТехническа статия

Подобряване качеството на електроенергията

Проблемите с качеството на електроенергията се дължат на най-разнообразни фактори. Повечето от тях са причинени от природни явления като мълнии например.

Безжично управление на жилищни ОВК системиТехническа статия

Безжично управление на жилищни ОВК системи

Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top