Системи за пожарогасене с газов гасителен агент 3М Novec 1230 от СИНХРОН-С

18.11.2014, Брой 5/2014 / Проекти, реализации /

  • Системи за пожарогасене с газов гасителен агент 3М Novec 1230 от СИНХРОН-С
  • Системи за пожарогасене с газов гасителен агент 3М Novec 1230 от СИНХРОН-С

Проекти, реализации

 

Фирма СИНХРОН-С предлага иновативно решение за бързо потушаване на пожари посредством система за пожарогасене с последно поколение гасителен агент 3Мтм Novecтм 1230.

Новият химически агент Novec 1230 е безвреден за хората, оборудването и околната среда и отговаря на всички изисквания в протоколите от Монреал и Киото за чист и безопасен пожарогасителен агент.

Притежава нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 5 дни и потенциал за глобално затопляне 1 (или с повече от 99,9% по-нисък от останалите гасителни агенти на основата на хало- и хидрокарбони). Съхранява се като безцветна и почти без мирис течност. При освобождаването му под налягане се преобразува и разпространява в защитаваното помещение като газ.

Novec 1230 е изключително подходящ за предотвратяване на щети от пожар в критични приложения с чувствително електрическо и електронно оборудване. Основният механизъм на пожарогасене е резултат от уникалните физични характеристики на агента и способността му да абсорбира топлина.

При освобождаване в защитаваната зона течният агент се изпарява много бързо, отнемайки топлинната енергия на горивния процес. Гасенето настъпва бързо при много ниска концентрация. Това става чрез достигане на концентрацията за гасене в рамките на 10 секунди или дори по-малко. Заради изключително краткото време на изпускане на агента, количеството на получените вредни вещества вследствие на термично разлагане е минимално.

Пожарогасителният агент е ефективен в широки граници за пожари клас А, В, както и за пожари в помещения с активно електро- и електронно оборудване. Особено подходящ е за дейта центрове, телекомуникационни съоръжения, помещения със сложно електронно оборудване, химически и производствени предприятия, складове, библиотеки, музеи, архиви и др. Novec 1230 не оставя следи и замърсявания и следователно не е необходимо почистване след изпускането му.
Не причинява корозия и е електрически непроводим, което означава, че не уврежда сложното електрическо оборудване. Пожарогасителният агент е също така напълно безопасен за хората. Неговата ниска токсичност, съчетано с ниската проектна концентрация, осигурява най-широките граници на безопасност за хората, сравнено с останалите газови агенти на основата на хало- и хидрокарбони. Това прави Novec 1230 подходящ за затворени пространства с присъствие на хора.

Инсталациите с Novec 1230, които фирма СИНХРОН-С проектира и изгражда, съчетават трите основни изисквания към съвременните пожарогасителни системи - ефективни при гасене, безопасни за хората и безвредни за околната среда.


 

За разлика от гасителните агенти на основата на хидрокарбони, Novec 1230 се базира на устойчива технология и не подлежи на регистрация, контрол или забрана от регулативни органи, което прави инсталациите с този агент икономически ефективни във времето.

СИНХРОН-С 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Синхрон-С има множество успешно реализирани проекти в дейта центрове у насПроекти, реализации

Синхрон-С има множество успешно реализирани проекти в дейта центрове у нас

Защитата от пожар на дейта центъра е от критично значение за дейността на всяка организация. Появата на пожар в такива обекти би довела до прекъсване на работния процес, а често и до невъзможност за възстановяването им.

Siemens предлага широка гама решения за дейта центровеПроекти, реализации

Siemens предлага широка гама решения за дейта центрове

Съвременният бизнес е немислим без IT технологиите и евентуални проблеми в това отношение могат да доведат до сериозни загуби или пропуснати ползи. Това извежда на преден план необходимостта от модерни решения за подсигуряване на безпроблемното функциониране на дейта центровете.

Протех осъществи проект за комплексно оборудване на дейта център

Предвид очакваното увеличение в строителството на дейта центрове, нашите партньори непрекъснато разработват и пускат на пазара нови технологии, комплексни решения и услуги, специално за този сегмент.Ще спомена само няколко от по-значителните.

Инсталации в центрове за данни в БългарияПроекти, реализации

Инсталации в центрове за данни в България

Списание ТД Инсталации представя редакционен материал, посветен на решения, намиращи приложение в реализацията на дейта центрове. Материалът стартира с описание на два от действащите центрове за данни в България.

Помпи за пожарогасителни инсталацииТехническа статия

Помпи за пожарогасителни инсталации

Спринклерните пожарогасителни инсталации са сред най-широко използваните в съвременните сгради. От изключителна важност за тяхното ефективно функциониране е доброто водоснабдяване, което да осигури необходимото налягане и скорост на водния поток през тръбите към спринклерите в защитаваната зона.

Промишлени сградни инсталацииПроекти, реализации

Промишлени сградни инсталации

В настоящия брой на сп. ТД Инсталации стартираме материал на тема „Промишлени сградни инсталации”.

Протех: Добрата пожарозащита е съчетание от технология, правилна оценка и опитТехническа статия

Протех: Добрата пожарозащита е съчетание от технология, правилна оценка и опит

Най-доброто решение за защита от пожар изисква съчетание от технология, правилна оценка и опит. Sinorix™ е решение за пожарогасене, позоваващо се на комплексна гама технологични решения: химически агенти (Sinorix 1230 на базата на гасителен агент 3M™ Novec™ 1230 (FK5-1-12); Sinorix 227, базирано на глобално познатия HFC 227ea/FM 200); натурални агенти: въглероден двуокис, азот, аргон; газ/вода комбинирано решение; водна мъгла; специализирани решения: Sinorix CDT (Constant Discharge Technology), Sinorix aldeco STD (локално автоматично гасене за производствено оборудване), цялостни системи за петролни бази.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top