Системи за видеонаблюдение в управлението на пътния трафик

20.11.2013, Брой 5/2013 / Техническа статия / Сигурност

  • Системи за видеонаблюдение в управлението на пътния трафик
  • Системи за видеонаблюдение в управлението на пътния трафик
  • Системи за видеонаблюдение в управлението на пътния трафик
  • Системи за видеонаблюдение в управлението на пътния трафик
  • Системи за видеонаблюдение в управлението на пътния трафик
  • Системи за видеонаблюдение в управлението на пътния трафик

Техническа статия

 

Управлението на движението в съвременните градски центрове и маршрутите за достъп до града е сложно предизвикателство, което изисква баланс между разнообразните транспортни нужди на гражданите, фирмите, пътуващите за работа и посетителите, като в същото време трябва да се запазят жизнеността и индивидуалността, които всеки градски център притежава.

Разрастването на градовете води след себе си увеличение на броя превозни средства и налага пътната инфраструктура да се развива със същите темпове, за да се осигури нормалното функциониране на градските системи. Същевременно изграждането на нова инфраструктура може да е затруднено от екологични, исторически, социални, финансови и други фактори.

Ето защо е нужно да се търсят и други начини за подобряване на транспортните услуги в градовете. С увеличаване обема на трафика, правоприлагането заедно с контрола на трафика придобиват все по-голямо значение с цел подобряване безопасността на движение и повишаване на обществената сигурност.

По-доброто управление на транспорта на базата на актуални данни за натоварването на пътищата, определянето на пиковите часове, предварителната оценка на влиянието на различни планирани и случайни събития върху транспорта ще позволи идентифицирането на транспортните проблеми и местата на тяхното проявление, както и ще помогне за намирането на най-доброто тяхно решение.

Съществуват различни технически средства за събиране на тази информация, като едни от тях са системите за видеонаблюдение. Използването на системи за видеонаблюдение на пътния трафик в населените места и извънградската пътна мрежа спомага за събиране на разнообразни данни за автомобилните потоци - информация, стояща в основата на управлението и развитието на пътната транспортна система. Поради детерминираността си, пътищата са обект, подлежащ на сравнително лесен видеоанализ.

Принцип на работа на системите за видеонаблюдение
Системите за видеонаблюдение трябва да отговарят на редица критерии: доказана технология, нисък работен риск, лесна употреба, лесно персонализиране спрямо конкретните нужди на потребителите и ненатрапващ се монтаж с минимално визуално въздействие.
Съвременната система за видеонаблюдение на пътния трафик е необходимо да интегрира следните основни функции:

• видеоанализ;
• генериране на данни за пътния поток;
• съхранение на данни;
• възпроизвеждане и предаване на цифрови видеоизображения.

Освен данни за автомобилните потоци, системите могат да засичат и сигнализират в рамките на секунди за дадени пътни нарушения като движение в забранена лента, задръствания, бавнодвижещи се или спрели автомобили, опасни стоки, изгубен товар и следователно осигуряват безопасна експлоатация и поток на трафика не само в населени места, но и при използване на критични инфраструктури като тунели, мостове, открити пътища и кръстовища.

За постигане на още по-голям ефект, част от събираната в реално време информация трябва да достига по лесен начин до шофьорите и компаниите, работещи в транспортния сектор, преди и по време на пътуването.
Специфики на технологията
Ключов елемент от системите за видеонаблюдение на пътния поток са системите за регистриране на автомобили (VR) и в частност високотехнологичните системи за автоматично разпознаване на регистрационни номера (ANPR).

VR системите осигуряват цифрово изображение и резултат от анализ на регистрационната табела в изображението чрез оптично разпознаване на символи (OCR). Поддържат се различни схеми за легитимация и кодиране. Обработват се както предни, така и задни изображения.

Посредством една или няколко камери за покриване на пътен участък регистрационните номера на преминаващите превозни средства се записват и обработват автоматично. Могат да бъдат заснети изображения отпред или отзад, необходими за доказателствен материал в дела за изпълнение на изисквания и налагане на правоохранителни мерки, например контекстуално изображение на превозното средство заедно с времето и мястото.

Тези процедури се осъществяват в съответствие с местното законодателство и при зачитане на необходимостта от поверителност и защита на данните. Основното предимство на ANPR е лесното внедряване и употреба, тъй като потребителят не трябва да се регистрира предварително, за да участва в схемата, нито да монтира някакво специфично оборудване в превозното средство.

При ANPR честите и непостоянните потребители се обработват по еднакъв начин. Към днешна дата ANPR е единствената технология, която може да предостави необходимия по закон доказателствен материал (изображение), за да се докаже, че определено превозно средство се е движело в даден район в определено време.


 

За подобряване на обществената сигурност властите все повече се възползват от предимствата на видеобазираните системи за автоматично разпознаване на регистрационни номера (ANPR) при издирване на определени превозни средства в пътния поток, например откраднати автомобили или такива, които са използвани при извършването на престъпления (например банков обир).

Контролните станции част от тол система, където такава система вече функционира и чието основно предназначение е идентифициране на нарушителите, са оборудвани с видеосистеми, които позволяват автоматизирана проверка на регистрационни номера на всички преминаващи превозни средства. Използвайки станциите за правоприлагане и контрол като основа, стационарните ANPR системи могат да осигуряват автоматизирано наблюдение на преминаващия трафик денонощно.

Една система за видеонаблюдение на пътния поток би могла да бъде изградена и да функционира както самостоятелно, така и като част от допълнителни мерки за управление на движението в тол система. Тя е идеална платформа за повишаване на пътната безопасност, обществената сигурност и подобряване комфорта на участниците в пътното движение, в това число бъдещи изисквания към системата, например интеграция към регионална или национална мрежа за таксуване. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешноИнтервю

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешно

Тодор Гургуров, мениджър Бизнес развитие в Dahua Technology България, разказва за дейността на наскоро открития офис у нас, какви са очакванията на компанията за пазарно присъствие и кои тенденции обуславят развитието на пазара в областта на видеонаблюдението в световен мащаб.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.Техническа статия

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.

През 2016 г. станахме свидетели на развитието на няколко доста добре очертани тенденции при видеонаблюдението.

Системи за видеонаблюдение с автономно захранванеТехническа статия

Системи за видеонаблюдение с автономно захранване

Аудио- и видеонаблюдението вече е масово разпространено, тъй като е икономичен начин за защита на активи и хора. Но един от проблемите, с които най-често се сблъскват експертите по сигурността при внедряването на стационарни или преносими CCTV камери на отдалечени места е, че там обикновено няма достъп до електрозахранване от мрежата.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top