Среща на върха на европейската ОВК асоциация Eurovent

20.07.2016, Брой 3/2016

 

Официално е открита регистрацията за участие в Срещата на върха на европейската ОВК асоциация Eurovent (Eurovent Summit), която ще се проведе от 27 до 30 септември т. г. в Краков, Полша.

Международната конференция традиционно събира над 400 лидери в областта на ОВК технологиите, охлаждането при производство и хладилните вериги в хранително-вкусовата промишленост в Европа, Близкия изток и Северна Африка.

Eurovent Summit се организира от асоциацията Eurovent на всеки две години в партньорство с водещи организатори на събития в индустрията като Полската асоциация по вентилация (Polish Ventilation Association) и REHVA. В рамките на събитието ще се проведат над 40 семинара и срещи, в които ще се включат редица производители, представители на инженерни общества, лаборатории и др.

Една интересна инициатива по време на Eurovent Summit ще бъде викторината на тема ОВК индустрията в Европа. Участниците в нея ще бъдат разпределени на групи според отделните държави и продуктови категории и ще трябва да отговарят на въпроси като “Коя европейска държава е най-голям износител на чилъри?”, “Обхванати ли са от Регламент “Вентилационни единици” вентилаторните конвектори?”, “Коя държава най-бързо прилага европейските директиви в националното си законодателство?” и др.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Чилъри с VRF технологични иновацииФирмена статия

Чилъри с VRF технологични иновации

При необходимост мощностите лесно могат да бъдат увеличени чрез добавяне на допълнителен чилърен модул. Всеки един чилър е фабрично окомплектован с 5" TFT LCD контролер, който, от своя страна, може да управлява до 5 агрегата в една система, да задава графици за работа и да се проверява историята на грешките.

ОВК системи при пандемияТехническа статия

ОВК системи при пандемия

Във връзка с пандемията от коронавирус възникват множество въпроси по отношение експлоатацията на сградните инсталации за отопление, вентилация и климатизация.
За да систематизират и обобщят потвърдената в научните среди информация по въпроса, авторитетните органи в областта изготвят специализирани ръководства, които целят да спомогнат за ограничаване на разпространението на вируса.

Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнениеТехническа статия

Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнение

Климатичните и вентилационни камери са съществена част от много сградни ОВК инсталации. От тяхната ефективност и функционалност пряко зависи качеството на въздуха нататък по системата.

В широка гама приложения, като болници, чисти стаи, фармацевтични и електронни производства, предприятия от ХВП и т. н., изискванията към чистотата на въздуха са изключително високи. В такъв тип обекти обикновено се инсталират климатични и вентилационни камери в хигиенно изпълнение.

Коментар от Юлий Армянов, Тангра-АВТехническа статия

Коментар от Юлий Армянов, Тангра-АВ

Вентилация и климатизация с реална ефективност от 80% За енергийна ефективност в системите за отопление, вентилация и климатизация започна да се говори сериозно след енергийната криза от 1973 г. С увереност може да се твърди, че интересът към енергоефективни или енергоспестяващи системи следва кривата на повишение на цените на първичните енергоизточници - фиг.

ОВК системи при пандемияТехническа статия

ОВК системи при пандемия

Във връзка с пандемията от коронавирус възникват множество въпроси по отношение експлоатацията на сградните инсталации за отопление, вентилация и климатизация.
За да систематизират и обобщят потвърдената в научните среди информация по въпроса, авторитетните органи в областта изготвят специализирани ръководства, които целят да спомогнат за ограничаване на разпространението на вируса.

Коментар от Юлий Армянов, Тангра-АВТехническа статия

Коментар от Юлий Армянов, Тангра-АВ

Вентилация и климатизация с реална ефективност от 80% За енергийна ефективност в системите за отопление, вентилация и климатизация започна да се говори сериозно след енергийната криза от 1973 г. С увереност може да се твърди, че интересът към енергоефективни или енергоспестяващи системи следва кривата на повишение на цените на първичните енергоизточници - фиг.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top