РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Стаев

01.08.2015 , Брой 4/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Стаев

 

съдържание на рекламата

PACK

BO3710 + 4326

common rail diesel system

clean & protect

Пловдив, ул. Гладстон 78, e-mail: gladston78@abv.bg, тел.:/факс: 032/64 40 34, мобилен: 0899 20 10 01гр. Пазарджик, бул. Христо Ботев №204, Мобилен: 0899 30 30 20, e - mail: staev_pz@abv.bg

www.staev.bg