Стандарти

Стандарти за устойчиво строителство

Стандарти за устойчиво строителство

Сертификация на сградите по LEED, BREEAM и DGNB BulgariaТенденциите за развитие на строителния сектор са в посока ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата, здравето на хората и изграждането на по-висококачествени обекти. Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.

Въвеждаме ли системата за проектиране Еврокод от 2011?

Въвеждаме ли системата за проектиране Еврокод от 2011?

Подробна актуална информация за всичко, свързано с приложението на системата у нас, очаквайте в следващия брой на ТД Инсталации, Оборудване, ИнструментиС наближаването на датата първи януари 2011 г. растат и притесненията на проектантската гилдия у нас за правилата и нормите, по които ще се проектира от следващата година.

Технически забележки и проблеми при прилагането на Наредба Iз-1971

Технически забележки и проблеми при прилагането на Наредба Iз-1971

Коментар на инж. Стефан Кинарев, председател на КИИП, по отношение на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожарВлизането в сила на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт.

Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради

Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради

Новата Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт. Документът бе публикуван през декември м. г. в Държавен вестник и отмени Наредба 2 за противопожарните строително-технически норми от 1994 г. Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с нормите на Европейския съюз в областта на пожарната безопасност, твърдят авторите й. Новият нормативен акт влиза в сила от 6 юни т.г. и в момента тече етап на подготовка на проектантите, строителните фирми, консултантите и контролните органи за прилагането му.

Промените в директивата за енергийна ефективност на сгради

Промените в директивата за енергийна ефективност на сгради

С новите изменения се подчертава водещата роля на обществения сектор в постигането на енергийна ефективностВъзможностите за повишаване на сградната ефективност са не само широко дискутирана тема, но и нормативно регламентирана насока в развитието на сградното строителство в Европейката общност. Тази мярка е продиктувана както от чисто икономически, така и от екологични причини, например изменението на климата, емисиите от въглероден диоксид и др.

Противопожарна безопасност във високи сгради

Противопожарна безопасност във високи сгради

Строително-технически норми при проектиране и изгражданеСпоред данните в неотдавнашно изследване на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” половината от пожарите в града възникват в жилищния сектор и то най-вече във високи сгради. Опасността при сградите с височина над тридесет метра се обуславя от бързото разрастване на огъня заради т.

LEED стандартът в областта на строителството

LEED стандартът в областта на строителството

Американският сертификат за сгради е свидетелство за изпълнение и на най-строгите изисквания за зелено строителствоВ сградите се изразходват почти 40% от световната енергия, 70% от електричеството, 40% от суровините и 12% от питейната вода, според редица официални проучвания. Това енергийно потребление причинява около една трета от замърсяването с въглероден двуокис в атмосферата и поставя сградите сред най-големите замърсители на природата.

Сградни газови инсталации

Сградни газови инсталации

Коментар за необходимостта от осъвременяване на нормативната база в областтаУважаеми колеги, във връзка с публикуваната в миналия брой на списание Технологичен дом статия, посветена на изисквания към монтажа и експлоатацията на сградни газови инсталации в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, получихме коментар от ст.н.

Сградни газови инсталации

Сградни газови инсталации

Нормативни изисквания към монтажа и експлоатацията на газопроводи и газови уредиРазвитието на газификационната мрежа в битовия и обществения сектор разшири значително пазарния сегмент на уреди и съоръжения, захранвани с газ, както и на прилежащите им вътрешни газопроводни инсталации. Но използването на природния газ като екологичен и ефективен енергиен източник е свързано със спазване на система от изисквания, гарантиращи безопасната експлоатация на сградните газови инсталации.

Технологичният дом на Таня Боева

Технологичният дом на Таня Боева

В дома на известната поп-фолк певица Таня Боева ни посреща съпругът й – композиторът Мишо Бургуджиев. В очакване Таня да завърши макиажа си, от Мишо разбираме, че домакините ни живеят в просторния и много светъл апартамент от 2000 година. “Привлякоха ни спокойствието и тишината на столичния квартал в онези години. Разбира се, днес ситуацията е коренно различна”, уверява ни Мишо, допълвайки думите си с очевидния за всеки факт, че кварталът е презастроен, а шумът от строителните машини - целодневен. Минути по-късно Таня ни приветства сърдечно с добре дошли и настанили се удобно в дневната на жилището, се впускаме в неколкочасов разговор.

Дует Ритон

Дует Ритон

Живеем спокойно, разумно и просто, не вярвате ли вие, елате ни на гости”, пеят в една от най-популярните си песни Катя и Здравко от дует Ритон. Надявайки се на актуалността на поканата и днес, ги потърсихме с молба да разберем повече за ролята на техниката в техния живот. Но не като професионални изпълнители, а като хора - далеч от светлините на прожекторите и артистичните образи, които представят на сцената.

Технологичният дом на Драго Драганов

Технологичният дом на Драго Драганов

С Драго Драганов се срещаме в първите дни на новата година. Денят е неделя, а времето - непосредствено след края на предаването му по телевизията, направило го широко известен под името Драго Чая. Лесно откриваме старата софийска кооперация в центъра, в която Драго търси уединение, бягайки от всички негативи, които му носи популярността. Настаняваме се удобно в обляната от слънце дневна на апартамента и с кафе в ръка се впускаме в импровизиран неколкочасов разговор - за дома, техниката, приятелствата, мечтите и предизвикателствата пред човека Драгомир Драганов. Не ни е нужно много време, за да се убедим, че домакинът ни не е по-различен от образа, който виждаме на екрана. Емоционален, диалогичен, непринуден, на моменти дори патетичен, Драго е сред хората, с които е лесно да се общува.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top