Стратегии за контрол на екстериорно осветление

13.03.2014, Брой 1/2014 / Техническа статия / Осветление

  • Стратегии за контрол на екстериорно осветление
  • Стратегии за контрол на екстериорно осветление
  • Стратегии за контрол на екстериорно осветление
  • Стратегии за контрол на екстериорно осветление
  • Стратегии за контрол на екстериорно осветление
  • Стратегии за контрол на екстериорно осветление
  • Стратегии за контрол на екстериорно осветление

Техническа статия

 

През последното десетилетие се наблюдава своеобразна революция в контрола на осветлението, която осигурява значителни икономии на енергия и удобства за потребителите.

Актуалните енергийни стандарти в сградния сектор изискват стратегии за автоматизиран контрол на осветлението в почти всички типове приложения, включително осветяването на външни и паркинг пространства.

Тези стратегии, базирани на принципа да се изключва или намалява осветлението, когато то не е необходимо, могат да доведат до икономии на енергия в размер на 30 до 75% от консумацията на екстериорните осветителни системи и осветлението за паркинги и гаражи.

Избор на стратегия според приложението
Различните приложения, включващи осветление на екстериорни пространства или паркинги, изискват и различни подходи за автоматичен контрол. Така например за външното осветление могат да се използват няколко стратегии:

Осветление “от залез до изгрев”. При този подход осветителните системи се включват при залез слънце и се изключват призори посредством сензор за дневна светлина или превключвател с астрономически часовник.

Осветлението може да бъде намалявано в предварително зададен час от нощта, когато не е необходимо или не се използва пълноценно, с помощта на програмируемо управление по предварително зададен график. По време на тези периоди осветлението може да премине към пълния си капацитет и отново да бъде намалено въз основа на данните от сензори за присъствие.

Изключване на осветлението в даден час през нощта. Тази стратегия включва активиране на осветлението при залез слънце посредством сензор за дневна светлина или превключвател с астрономически часовник и деактивиране в предварително зададен час, отново с помощта на астрономически часовник или чрез опции за програмируем контрол по зададен график.

Други подходи. Някои осветителни тела в екстериорните пространства се оставят включени през цялата нощ от съображения за сигурност. Включването им на пълен капацитет по време на специални събития може да става с помощта на ключ за осветление, до който има достъп операторът на сградата или съоръжението.
Възможностите за контрол на вътрешното осветление за паркинги и гаражи включват:

Контрол на всички осветителни тела с изключение на входните/изходните зони. Ако осветителните системи в съоръжението работят денонощно, консумацията на електроенергия за осветление в незаетите пространства може да бъде снижена с поне 30% с интегрирането на сензори за присъствие, които регистрират наличието на движение и включват осветлението на пълен капацитет, когато има хора в помещенията или го изключват, когато помещенията са празни.

Ако няма необходимост от денонощно осветление, осветителните системи могат да бъдат изключвани след края на работното време посредством превключвател с часовник, програмируем контролер или по сигнал на друга система за сградна автоматизация. От съображения за сигурност отделни осветителни тела отново могат да бъдат оставяни включени.

Периметрови зони, получаващи достатъчно дневна светлина през деня. Този подход включва пестене на енергия чрез намаляване на осветлението спрямо наличието на дневна светлина с помощта на данни от светлинни сензори.

Входни/изходни/преходни зони. За по-лесно адаптиране на очите в тези зони осветлението може да бъде включвано през деня и изключвано през нощта чрез превключвател с астрономически часовник. Осветлението може също да бъде регулирано или димирано с цел по-лесна акомодация на очите.

Осветителните системи за ландшафтно и фасадно осветление е добре да бъдат изключвани, когато няма необходимост от тях. Това става отново посредством превключвател с астрономически часовник или програмируемо управление по предварително зададен график.
Устройства за контрол на осветлението
Решенията за контрол на осветлението включват входни устройства (светлинни сензори и сензори за присъствие), осветителни контролери, контролери за изходна мощност (контролируеми прекъсвачи, нисковолтови релета, баласти, драйвери и ръчни ключове).

Светлинните сензори, наричани още сензори за дневна светлина, фотоклетки или фотосензори, измерват количеството светлина, попаднала върху леща, и инициират управляващ сигнал към контролер, който изключва или димира контролираните осветителни тела в отговор на количеството налична дневна светлина.

Специални модели светлинни сензори са създадени за използване в екстериорни пространства. Тези устройства се монтират на открито, на места с пряка видимост към небето, за да включват осветлението при залез и да го изключват по изгрев слънце.

Фотосензорите могат да се използват за намаляване на изкуственото осветление и енергоспестяване в паркинги и гаражи и по-специално - в зони с достъп до дневна светлина, намиращи се в близост до периметри на открито.

Решение за намаляване на консумацията на енергия за осветление в незаети пространства или помещения предлагат и сензорите за присъствие. Наричани още сензори за движение, тези устройства регистрират наличието на хора и нуждата от осветление или го изключват/димират чрез контролен сигнал, когато в пространството няма движение.

Специални модели се разработват и използват за екстериорни пространства. Типични за паркингите, гаражите и външните зони са пасивните инфрачервени датчици (PIR), които засичат присъствие посредством топлинен диференциал. Те могат да бъдат монтирани вътре в осветителните тела или поотделно. Други опции за детекция се осигуряват чрез ултразвукови, микровълнови или видео технологии.

В сензорите за присъствие могат да се интегрират една или повече технологии за детекция на движение (пасивен инфрачервен, ултразвуков или акустичен датчик, както и комбинация между тези варианти, микровълнов сензор, камера и други). В екстериорните и паркинг пространства най-предпочитани са PIR датчиците, тъй като са лесни за употреба и изискват сравнително малко захранване.

Въпреки че са по-чувствителни от инфрачервените сензори и могат да “виждат” пространството около обектите, ултразвуковите датчици обикновено не се използват за такива приложения, тъй като пространствата и височините за монтаж са големи и често стените нямат покритие, което да отразява звуковия сигнал.

Пасивните инфрачервени сензори идентифицират движение чрез регистриране на разликите в инфрачервеното излъчване с помощта на пироелектричен чип. Обикновено се използва Френелова леща (или комплект лещи), която насочва енергия към сензора.

Пластмасовата леща едновременно защитава сензора и служи за оптичен елемент, като е прозрачна за инфрачервеното излъчване. Сегментите на Френеловата леща създават обособени радиални зони на детекция в зрителното поле. Движение се регистрира, когато даден обект (пешеходец или превозно средство), който излъчва различни нива на топлинна радиация, навлезе в дадена зрителна зона.

Лещата фокусира топлината от обекта върху пироелектричния чип, създавайки електрически сигнал, който бива манипулиран и пренасян посредством схема за управление, контролираща нивото на светлината на осветителното тяло.

Сензорите за движение, базирани на микровълнова технология, излъчват микровълни с ниска мощност в зоната на покритие и засичат промените в отразения модел, причинени от движението на обектите.

Някои датчици за движение са създадени на базата на видеотехнология, като включват камера, която улавя множество изображения от зоната на обхвата всяка секунда и разпознава типовете обекти посредством сложни алгоритми.

Сред потенциалните ползи от тази технология е по-малкият брой фалшиви активирания от обекти в зрителното поле - клони или други елементи на средата. Друго предимство на камерите е способността им да елиминират дадени части от зрителното поле, позволявайки по-прецизна детекция в по-малки зрителни зони, например в квадратен модел.


 

Включване/изключване и димиране
Сензорите за детекция генерират контролен сигнал, който активира контролер, променящ състоянието на осветителните тела в системата. Резултатът може да бъде включване, изключване, превключване на друго ниво на осветление (при двустепенни лампи на отделни баласти в едно и също осветително тяло или редуващи се осветителни тела) или димиране.

При управлението на екстериорно осветление димирането се предпочита по две причини:
• Газоразрядните лампи с висок интензитет (HID лампи), LED компонентите, индукционните лампи и плазмените осветителни тела обикновено съдържат само един източник на светлина.
• Димирането осигурява равномерно регулиране на светлинния поток - намаляване или увеличаване.

Затъмняването включва намаляване на светлинния поток от най-висока степен (при нормална експлоатация в режим “заето помещение”, обикновено на пълна мощност) към по-ниска степен (в “незает” режим, обикновено 30-70% от пълната мощност).

При димирането се избягва рязката смяна в нивото на осветление, като преходът към по-висока или по-ниска степен е плавен. Най-големи икономии на енергия се постигат при максимално димиране - задаване на възможно най-ниска степен на осветление (настройка Low).

При някои светлинни източници, като HID лампите, индукционните, плазмените осветителни тела и флуоресцентните баласти със стъпково димиране, най-ниската степен обикновено е ограничена. При LED компонентите Low настройката е в по-широки граници и може да бъде програмирана в интелигентен драйвър, способен да осъществява димиране по предварително зададен график.

При автономни решения за управление на осветлението промяната на Low настройката след инсталацията изисква достъп до осветителното тяло. Централно управляваните цифрови и радиочестотни безжични системи за контрол на осветлението позволяват дистанционно програмиране, което може да бъде прецизирано с течение на времето с цел увеличаване на икономията на енергия. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

Нови материали в съвременното светодиодно осветлениеТехническа статия

Нови материали в съвременното светодиодно осветление

Съвременните LED осветители стават все по-незабележими  и естествено сливащи се с интериора благодарение на еволюцията при производствените материали. Сред водещите тенденции в областта на модерното светодиодно осветление са по-малките габаритни размери, по-тънките и компактни корпуси, както и все по-интегрираните осветителни системи, които предлагат подобрена ефективност, а на практика са почти невидими.

Съвременни подходи в осветлението за лабораторииТехническа статия

Съвременни подходи в осветлението за лаборатории

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва от високотехнологични системи и автоматизирано оборудване, способността на човешкото око да вижда добре и да възприема правилно играе ключова роля за достоверността на резултатите от провежданите изследвания, независимо от сферата на научноизследователската дейност.

Енергийно обследване на улично осветлениеТехническа статия

Енергийно обследване на улично осветление

Общественото осветление e използвано за първи път от съображения за сигурност, а днес на него се гледа като на нещо обикновено и необходимо за нормалния живот. Въпреки че ползите от него са много по-големи от недостатъците, има някои негативни аспекти на уличното осветление.

Новости при системите за контрол на достъпаТехническа статия

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обектиБизнес

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обекти

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни съоръжения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top