РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Стимар

, Брой 6/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Стимар

 

съдържание на рекламата

Проектиране, доставка, изграждане на външна мълниезащита

Проектиране, доставка, изграждане на системи за защита от пренапрежение

София, бул. Рожен 2Б

тел.: +359 2 836 7543

факс: +359 2 936 0968

stimar@infotel.bg