инж. Александър Савов, управител на Комикон, пред сп. ТД Инсталации

Стремим се винаги да доставяме само качествени продукти и услуги

11.04.2019, Фирмена статия / Сградна автоматизация

  • инж. Александър Савов, управител на Комикон, пред сп. ТД Инсталации

Сградна автоматизация

 

Фирма КОМИКОН предлага цялостни решения за автоматизация на българския пазар повече от 25 години. Продукти и услуги за кои сфери са приоритет в дейността ви към момента?

От 1991 г. работим в сферата на индустриалната автоматизация – доставяме решения за автоматизация на индустриални процеси и системи, включително проектиране, доставка и изработка на оборудване, монтаж и пускане в действие, гаранционен и следгаранционен сервиз. В проектите си влагаме продукти на утвърдени производители. Имаме и собствено разработени продукти за индустриална автоматизация, които намират приложение на пазара. Стремим се винаги да доставяме само качествени продукти и услуги на своите клиенти.

През годините постепенно навлязохме в областта на сградната автоматизация – с проекти за системи за сградна автоматизация и енергиен мениджмънт и мониторинг. В последните години работим и по проекти за т. нар. домашна автоматизация – изследователски, развойни и инженерингови. Това е пазарна ниша с огромен потенциал, която тепърва ще се развива и ще представя все по-разнообразни и усъвършенствани решения и приложения.

 

Компанията е сред участниците на международното изложение Smart Cities в средата на м. април т. г. С какво планирате да привлечете вниманието на посетителите?

На изложението ще представим безжични решения за домашна и сградна автоматизация, както и оборудване за изграждане на интелигентни системи за мониторинг и контрол на отдалечени обекти, процеси и инсталации. Необходими и полезни за структурите на т.нар. smart градове. Експонатите, които ще представим, включват собствени продукти и такива на партньорски фирми, с които работим.

 

Кои са най-актуалните тенденции в областта на сградната автоматизация в момента? Кои Ваши продукти и решения могат да се причислят към тези тенденции?

Всички говорят за smart buildings. А как да преценим доколко една сграда е "smart"? Определено оценката зависи от това, какви са възможностите на функциониращите в нея подсистеми и до каква степен отделните такива взаимодействат помежду си и се допълват.

Енергийната ефективност заема централно място.

Според нас сградите и жилищата, които трябва да се стремим да изградим в обозримо бъдеще, трябва да предлагат автоматизирана функционалност за осигуряване на удобство, комфорт, сигурност, здраве на обитателите си, съчетани с оптимизиране на енергийните разходи, мониторинг и контрол на системите в дома и сградата, автоматизиране на дейности. Не на последно място като значение е и възможността за постигане на екологичен и спестовен ефект като следствие от съкращаването на енергийните разходи, а също и предотвратяване на нежелателни събития.

Smart сградите и домовете трябва да са ситуирани в smart градове.

Всички експонати, които представяме на изложението, са приложими при изграждането на инсталации за интелигентни домове, сгради, градове.

 

Разкажете за успешни сградни проекти в България, реализирани с Ваше участие. Какви предизвикателства срещнахте в тяхното осъществяване?

През годините сме реализирали проекти за изграждане на системи за сградна автоматизация и части от такива за различни по големина сгради. Първия такъв проект сме изпълнили през 1995 г., в административна сграда на голяма фирма в Русия. Оттогава досега развитието на технологиите в тази област е значително. Днес при изграждането на системи за домашна и сградна автоматизация влагаме продукти, работещи по безжични технологии като ZigBee, EnOcean, LoRa. Сигурността във всеки един неин аспект е важен фактор при изграждането на такива системи. Нашият опит от изграждането на инсталации за индустрията, включително на такива, работещи във взривоопасна среда, ни помага в процеса на анализ и структуриране на решението на всеки един проект да обхващаме всички детайли. Винаги целта е само качествени продукти и услуги да доставяме на клиентите си, при отчитане на действащите нормативни изисквания. 

 

 

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

NFC технологията в сградната автоматизацияТехническа статия

NFC технологията в сградната автоматизация

NFC (Near Field Communication) технологията е сред иновациите, които постепенно намират разнообразни пазарни приложения в редица сфери на съвременния живот.

Постепенно NFC навлиза и в автоматизацията – от автоматично отключване или заключване на вратите на автомобила, включване на GPS навигацията или пускане на радиото – до интелигентните домове и сгради, в които все повече ежедневни дейности стават автоматизирани.

 Технологии за автоматизация на офис сградиТехническа статия

Технологии за автоматизация на офис сгради

Съвременните офис сгради се превръщат във все по-интелигентни обекти, в които служителите са непрекъснато свързани помежду си и с останалия свят чрез най-актуалните информационни и комуникационни технологии. Днес човекът, работното място и сградата функционират и взаимодействат в споделена екосистема, базирана на комплексни решения за сградна автоматизация.

Те са създадени да оптимизират управлението на сградните услуги, да улеснят изпълнението на различни дейности в офиса, да осигурят комфорт на служителите и да стимулират продуктивността им, като същевременно спомагат за повишаване на енергийната ефективност и спазване на екологичната и социална отговорност на компанията.

Иновации при гласовото управление в домашната автоматизацияТехническа статия

Иновации при гласовото управление в домашната автоматизация

Системите за домашна автоматизация, които включват възможности за гласово управление, позволяват контрол само с помощта на човешкия глас на всяка система в интелигентния дом, конфигурирана за работа в такъв режим.

Носими устройства в сградната автоматизацияТехническа статия

Носими устройства в сградната автоматизация

Иновационният скок при персоналните мобилни устройства и приложения създаде широк набор от нови възможности за управление на
умните системи в домовете и сградите. Плавно и логично сградната автоматизация се сля със сегмента носима електроника,
доминиран доскоро от фитнес тракерите и крачкомерите.

Приложенията на устройства като смарт гривни, часовници и очила в управлението на интелигентни платформи за сградна и домашна автоматизация през идните години се очаква прогресивно да нараства.

Иновации за свързания дом на Schneider Electric Innovation Summit 2018 в ПарижБизнес

Иновации за свързания дом на Schneider Electric Innovation Summit 2018 в Париж

Актуални решения за енергиен мениджмънт и автоматизация на интелигентни сгради представи Schneider Electric по време на фирменото изложение Innovation Summit в Париж. Водещ акцент по време на форума беше IoT-отворената цялостна платформа за умен дом Wiser, която предлага интелигентни възможности за лесно управление на автоматизираните системи в жилището.

Мобилни приложения за сигурност в домаТехническа статия

Мобилни приложения за сигурност в дома

Технологичното развитие в областта на системите за сигурност, интелигентните сградни решения и персоналните мобилни устройства значително трансформираха концепцията за защита на дома.

Мобилните приложения в сферата на сигурността за жилищни и сградни приложения са сравнително нов продуктов сегмент в сферата на домашната автоматизация, но все по-убедително се нареждат сред търсените от потребителите решения.

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно растеИнтервю

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно расте

Екслузивен материал, посветен на българското участие в предстоящото издание на Light+Building през март т.г.

В него управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов разкрива детайли за организацията, профила на изложителите и връзката между платформата и развитието на сектора.

Мария Хаселман, директор бранд мениджмънт на изложението, коментира възможностите, които Light+Building предлага на страните от региона на Югоизточна Европа.

Еволюция в жилищните системи за сигурностТехническа статия

Еволюция в жилищните системи за сигурност

Динамичното развитие на технологиите в областта на сградната автоматизация доведе до изумителни достижения при решенията за сигурност в дома през последните няколко години. От луксозни високотехнологични джаджи, те постепенно се превърнаха в решение, достъпно за средностатистическия потребител.

Водещата статия в броя разглежда съвременните тенденции и някои от най-впечатляващите иновации в сегмента.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top