Строително-информационно моделиране

22.11.2016, Брой 5/2016 / Бизнес /

 

Строително-информационното моделиране (Building Information Modeling, BIM) навлиза все повече в архитектурата, проектирането и строителството - до степен, в която корпорациите и дори държавите в цял свят започват да възприемат платформата за големи проекти.

За пръв път терминът BIM е употребен през 90-те години на ХХ в., но рецесията забавя ранните му етапи на развитие. По-късно технологиите започват да се развиват по-ускорено, а през последните няколко години концепцията набира нова сила. Поради особеностите във възприемането на концепцията през годините BIM може да се стори изключително нова и застрашителна за опитните ползватели на CAD системи, но преходът от CAD към BIM започва отдавна.

Приложение на BIM
В основата си BIM е софтуер за 3D проектиране и създаване на модели с някои уникални особености. Според експерти, платформата е полезна за проектиране на всички сградни инсталации, но понякога възникват трудности, ако клиентите й не са запознати с концепцията. Ако BIM се възприема като проектиране с помощта на модели и работен процес, тогава платформата започва да разкрива потенциала си, смятат специалистите. Тази информация изглежда лесносмилаема, но определенията на BIM невинаги са толкова опростени.
Различни определения на BIM
Почти всички експерти имат собствено определение за BIM, което естествено може да предизвика недоразумения и погрешни представи.
Най-често срещаното объркване за BIM е, че технологията е предназначена само за архитекти. Също като CAD, е лесно да се предположи, че BIM се използва само за големи проекти като небостъргачи, но технологията е приложима и при строителството на пътища например.

Заблудата, че BIM е полезен само на архитектите, се дължи на факта, че строителството и архитектурата са сред първите сектори, които са възприели процеса. Според някои експерти обаче концепцията първоначално е навлязла в структурното проектиране, където намира приложение от много време.

Още преди архитектите да започнат да работят по 3D модели на сградите, структурните инженери са работели с 3D модели с цел анализ. Обратно на това схващане, BIM намира приложение не само в проектирането на сгради, а и на магистрали и пътища, в геоложките проучвания, проектирането на кораби, влакове, тунели и метрополитени, градоустройството и изграждането на интелигентни градове.

Макар че според техническите си спецификации BIM е софтуер за 3D моделиране и управление на информацията, технологията не е само надградено CAD решение. Софтуерът е много сходен, но е необходимо да се прави разлика между тях.

Според много потребители първоначално BIM е била само нова концепция за разработване на проекти, затова и те са гледали на него като на алтернатива на CAD продуктите с някои допълнителни подобрения. Това обаче е повърхностно обяснение. BIM се прилага не само за разработването на проекти, но и за взаимодействието и съвместната работа, както и използването на широк набор от инструменти.

Най-важният аспект в BIM е информацията. Технологията се използва не само за създаване на атрактивен визуално 3D модел на сградата, но и на множество слоеве метаданни и ползването им в съвместна работна среда. С помощта на BIM софтуера е напълно възможно да се създаде 3D CAD модел, като се оставят метаданните и съвместната работа, но не е възможно да се създаде истински BIM модел без 3D CAD софтуер.

Концепцията за BIM се разпространява чрез софтуера. В крайна сметка, не може да се продаде работен процес, тъй като потребителите го установяват. BIM процесът изисква да се използва адекватен набор от компютърно генерирани модели и най-лесният начин за това е да се работи с един тип софтуер, чрез който всички да си сътрудничат по проекта.

За да се създаде адекватен BIM модел, е необходимо всички слоеве информация за различни сградни системи да се обединят в общ модел. Това се постига най-лесно чрез стандартизиране на използвания от отделните членове на екипа софтуер, в който да се съхранява цялата информация - ключов принцип в концепцията за BIM.


 

Компоненти на BIM
На първо място, BIM е процес, който включва изграждането на някаква система, независимо дали тя е архитектурна, инфраструктурна, градоустройствена и т.н. BIM е начин всички детайли по проекта да се обединят, за да са ясно проследими.

Чрез BIM всички проекти се разработват по два пъти - веднъж във виртуална среда, за да е сигурно, че са правилно изградени, и втори път - в реална среда, заедно с реализирането им. BIM моделът може да е от помощ на собственика на изградения проект дълго след завършването му при вземането на решения за неговата поддръжка.

В заключение, BIM е както процес с най-добри практики, така и софтуер за създаване на 3D модели. Чрез платформата проектантите могат да създават споделени сградни проекти с интегрирана информация във формат, който моделира както структурата, така и цялото изпълнение на обекта - от откриването му до евентуалното му разрушаване.

BIM позволява и на архитектите, и на инженерите да работят върху общ проект от всяка точка на света. Платформата обединява всевъзможна информация за всяка подробност по проекта в годен за използване формат. Също така, тя спомага за тестването и анализа във фазата на проектиране, като допринася за откриването на най-доброто решение на даден проблем. BIM улеснява проектирането, координацията между членовете на екипа и поддръжката на изградената структура.

За коментар по тази набираща актуалност тема поканихме специалисти, които да споделят мнението си за нейното практическо приложение, както и за възможностите, които компаниите предоставят, за използването на техни продукти в BIM. Следват мнения на представители на компаниите Белимо България и Wilo България, специално за сп. ТД Инсталации коментира и председателят на КИИП инж. д-р Иван Каралеев.

Почти всички продукти на Belimo разполагат с достъп до BIM библиотека със спецификации

Wilo е първият производител на помпени системи в света, който осигурява лесен достъп до своето BIM съдържание

BIM позволява постигането на висока степен на съвършенство в процеса на проектиране при минимални икономически разходи

Ховал: Предлагаме готови BIM файлове на водещите си продукти 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Софтуерни платформи за строително-информационно моделиранеБизнес

Софтуерни платформи за строително-информационно моделиране

Строително-информационното моделиране (BIM) е сред най-новите софтуерни технологии, навлизащи в света на архитектурата. В своята същност BIM е цялостна 3D цифрова репрезентация на строителна система или подсистема.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top