Табла за автоматизация на ОВК инсталации

Техническа статия / ОВК оборудване

  • Табла за автоматизация на ОВК инсталации
  • Табла за автоматизация на ОВК инсталации
  • Табла за автоматизация на ОВК инсталации

Техническа статия

 

Таблата за автоматизация на системи за отопление, вентилация и климатизация са електрически табла, които включват съответната контролно-измервателна апаратура и автоматика за управление на параметрите на въздуха и микроклимата в дадено помещение или обект. Тези решения са подходящи за различни търговски, жилищни, публични и индустриални приложения. Те могат да функционират както самостоятелно, така и като част от система за сграден мениджмънт и автоматизация, където могат да бъдат интегрирани с други сградни системи и услуги като осветление, сигурност и др. Най-съвременните системи за автоматизирано управление на ОВК техника на пазара позволяват управление и посредством мобилен телефон или интернет.

Възможности

Таблата за автоматизация изпълняват множество функции, насочени към оптимизиране работата на ОВК системите с цел минимизиране на енергийното потребление и повишаване на ефективността. Управлението на инсталациите се осъществява посредством единични или групи табла, включващи различни сензори и датчици за логическо управление на процесите.


› Реклама



На пазара се предлагат както готови асемблирани версии, така и отделни компоненти за изграждане на персонализирано решение съгласно изискванията на конкретното приложения. Фабрично монтираната контролно-измервателна техника значително повишава надеждността на системата.

Проектирането на табла за автоматизация на ОВК системи позволява пълното им персонализиране според потребностите. Таблата осигуряват лесен и удобен достъп до КИП и автоматиката за управление на отоплението, вентилацията и климатизацията в рамките на физическата инфраструктура на обекта. Възможно е изпълнението им с различни комбинации от сензори в зависимост от типа на обекта и предназначението му (например за температура, влажност, въглероден диоксид, налягане и др.).

Важна функционална особеност е възможността за програмиране на аларми и часови зони с цел максимално адекватна времева организация на работата на инсталациите. Зададените параметри на микроклимата в ОВК системи, автоматизирани посредством табла, се поддържат с помощта на усъвършенствани контролни алгоритми. Възможна е интеграция с отдалечени електронни разширителни вентили.

Ключово предимство на таблата за автоматизация на ОВК техника е фактът, че проектирането, инсталирането, въвеждането в експлоатация и поддръжката се извършват на едно място в самото табло.

Компоненти

Основни компоненти на таблата за автоматизация са различни видове сензори за измерване на параметрите на средата. Сред тях могат да бъдат сензори за: температура, влажност, въглероден диоксид, поток и дебит на въздух и вода, диференциално налягане, качество на въздуха, движени, присъствие, димооптични датчици и др. Цялостните решения за автоматизация на отоплителни, вентилационни и климатизационни системи, които се изпълняват посредством табла, често включват средства за отчитане на консумираната електроенергия.




Освен контролно-измервателните уреди най-често интегрираните в табла за автоматизация компоненти са програмируемите логически контролери (PLC). Сред основните инструменти на такива системи са и програмируемите контролери за автоматизация (PAC), SCADA платформите, човеко-машинният интерфейс (HMI), както и различни разпределени системи за управление (DCS), изкуствени невронни мрежи (ANN), компоненти за контрол на движението и др.

Съществуват и варианти за модулно изграждане на табла за автоматизация в зависимост от мащаба и характера на приложението. Предимство на модулните системи е високата степен на гъвкавост, която позволява лесна интеграция в съществуващи инсталации и безпроблемно бъдещо разширяване. Гъвкавостта по отношение на дизайна се допълва от наличието на множество размери и широка компонентна база.

Специфики

Таблата за автоматизация могат да бъдат инсталирани в самите уреди (например в големи климатични камери) или в отделни контролни помещения. Вградените версии спестяват време за инсталация и въвеждане в експлоатация. Кабелите в таблото могат да бъдат поместени във специални вътрешни канали за по-лесна организация и по-добра защита. Готовите асемблирани табла разполагат със специален дизайн, който прави възможно по-надеждното свързване на кабелите и компонентите с цел да се избегне разместването или изваждането им при транспортиране и нуждата от повторното им свързване на място.

За осигуряване на високоефективна и качествена работа на ОВК инсталациите и адекватно управление на работните натоварвания съвременните табла за автоматизация включват модерни технологии за събиране на данни за системата. Тези данни се анализират и резултатите се използват за дългосрочна оптимизация на приложението.


 

Съвременните комплексни контролери за автоматизация на ОВК системи предлагат лесен и удобен за потребителя интерфейс в комбинация с възможности за мониторинг и управление на всеки отделен компонент на инсталацията, включително вентилатори, отоплителни елементи, задвижвания, двигатели, гасители на вибрации и шумозаглушители, рекуператори на топлина и влага и т. н.

Предимства на автоматизираното управление

Автоматизираното управление на системи за отопление, вентилация и климатизация в бита, търговията и индустрията осигурява на ползвателите комфортен микроклимат и подобрена енергийна ефективност. Програмируемата логика, интегрирана в таблата за автоматизация на ОВК инсталации, е базирана на функционални алгоритми, които се грижат за високата надеждност на решението. Програмирането на логическите контролери се извършва посредством специален софтуер, който позволява генериране, зареждане, прочитане и редактиране на съответната програма. Основните езици за писане на програми за PLC за сградна и ОВК автоматизация са FBD и Ladderdiagram.

Системите поддържат широк набор от протоколи за сграден мениджмънт, включително SNMP, BACnet и Modbus. Вече проектираните и изградени решения могат да бъдат конфигурирани и управлявани отдалечено посредством протоколи като Ethernet, Profibus, DeviceNET, CAN, AS-interface и др. Някои модели са оборудвани с възможности за комуникация по стандарта RS-232, USB или чрез GSM мрежа.



 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Отдалечен мониторинг на ОВК системиТехническа статия

Отдалечен мониторинг на ОВК системи

Системите за отдалечено наблюдение на ОВК предоставят необходимата информация за анализ и изготвяне на стратегия за своевременно решаване на технически проблеми и поддържане на върхова ефективност. В дългосрочен план този подход доказва и своите солидни икономически ползи.

Енергийно ефективни климатични камериТехническа статия

Енергийно ефективни климатични камери

Климатичните камери са ключов елемент от сградните ОВК системи в битови, търговски и промишлени приложения, а ефективната им работа е един от най-важните аспекти по отношение на рентабилната им експлоатация. Постигането на оптимална енергийна ефективност при оборудването от този тип е сериозно предизвикателство за мениджърите на сградния фонд и е въпрос на комплексна комбинация от адекватното му проектиране и оразмеряване и правилното му използване.

Изкуствен интелект в управлението на сградно ОВК оборудванеТехническа статия

Изкуствен интелект в управлението на сградно ОВК оборудване

Високотехнологични иновации като изкуствения интелект и машинното обучение играят важна роля в постигането на нисковъглеродното бъдеще на съвременните умни сгради и градове. Тази интересна закономерност се обяснява с все по-широкото реализиране на Internet of Things платформи за управление на сградните системи и услуги, включващи AI-базирани сензори и устройства за събиране на данни.

ОВК системи при пандемияТехническа статия

ОВК системи при пандемия

Във връзка с пандемията от коронавирус възникват множество въпроси по отношение експлоатацията на сградните инсталации за отопление, вентилация и климатизация.
За да систематизират и обобщят потвърдената в научните среди информация по въпроса, авторитетните органи в областта изготвят специализирани ръководства, които целят да спомогнат за ограничаване на разпространението на вируса.

Системи за свободно охлаждане в сградни приложения (free cooling)Техническа статия

Системи за свободно охлаждане в сградни приложения (free cooling)

Т. нар. свободно охлаждане (free cooling) е икономичен метод за интегриране на естествено охлаждане в сградната климатизация. Допълнителен източник на студ могат да бъдат например ниските външни температури, които да се използват за охлаждането на вода или друг работен флуид в ОВК системата.

Технологии за свободно охлаждане се прилагат във все повече инсталации за климатизация на жилищни, търговски и обществени помещения, както и в обекти с повишени изисквания за охлаждане като центрове за данни и сървърни стаи.

Радарни автоматични вратиТехническа статия

Радарни автоматични врати

Автоматичните врати са базирани на механизъм за автоматизирано отваряне (обикновено електромеханичен) без необходимост от усилие или действие от страна на преминаващия.

Вратите, командвани от обемни датчици за движение, известни още като радарни автоматични врати, са сред най-популярните решения в сегмента поради своята висока ефективност и бързодействие.

Шумозаглушители за ОВК инсталацииТехническа статия

Шумозаглушители за ОВК инсталации

Сградните ОВК инсталации могат да се превърнат в източник на силен и неприятен шум по време на експлоатация. Ето защо контролът на шума е първостепенна грижа за проектантите и инсталаторите на ОВК системи в хотели, жилищни, търговски, обществени и промишлени сгради. За целта се използват т. нар. шумозаглушители.

Шумозаглушителите са интегрална част от сградните ОВК системи и традиционно се инсталират заедно с останалите компоненти. Конструкцията им включва корпус (обикновено от неръждаема стомана) и вътрешни ядра от звукоабсорбираща изолация.

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкустваТехническа статия

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

Киносалоните, театрите и залите за сценични изкуства са обекти със специално предназначение и множество конструктивни особености, които налагат използването на специално проектирани системи за отопление, вентилация и климатизация.

Параметрите на микроклимата, контролът на шума и вибрациите от механичното оборудване и, не на последно място – естетичният дизайн на инсталациите, са важни предизвикателства пред проектантите и изграждащите тези инсталации.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top