Табла за автоматизация на ОВК инсталации

03.12.2018, брой 8/2018 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Табла за автоматизация на ОВК инсталации
  • Табла за автоматизация на ОВК инсталации
  • Табла за автоматизация на ОВК инсталации

Техническа статия

 

Таблата за автоматизация на системи за отопление, вентилация и климатизация са електрически табла, които включват съответната контролно-измервателна апаратура и автоматика за управление на параметрите на въздуха и микроклимата в дадено помещение или обект. Тези решения са подходящи за различни търговски, жилищни, публични и индустриални приложения. Те могат да функционират както самостоятелно, така и като част от система за сграден мениджмънт и автоматизация, където могат да бъдат интегрирани с други сградни системи и услуги като осветление, сигурност и др. Най-съвременните системи за автоматизирано управление на ОВК техника на пазара позволяват управление и посредством мобилен телефон или интернет.

Възможности

Таблата за автоматизация изпълняват множество функции, насочени към оптимизиране работата на ОВК системите с цел минимизиране на енергийното потребление и повишаване на ефективността. Управлението на инсталациите се осъществява посредством единични или групи табла, включващи различни сензори и датчици за логическо управление на процесите.

На пазара се предлагат както готови асемблирани версии, така и отделни компоненти за изграждане на персонализирано решение съгласно изискванията на конкретното приложения. Фабрично монтираната контролно-измервателна техника значително повишава надеждността на системата.

Проектирането на табла за автоматизация на ОВК системи позволява пълното им персонализиране според потребностите. Таблата осигуряват лесен и удобен достъп до КИП и автоматиката за управление на отоплението, вентилацията и климатизацията в рамките на физическата инфраструктура на обекта. Възможно е изпълнението им с различни комбинации от сензори в зависимост от типа на обекта и предназначението му (например за температура, влажност, въглероден диоксид, налягане и др.).

Важна функционална особеност е възможността за програмиране на аларми и часови зони с цел максимално адекватна времева организация на работата на инсталациите. Зададените параметри на микроклимата в ОВК системи, автоматизирани посредством табла, се поддържат с помощта на усъвършенствани контролни алгоритми. Възможна е интеграция с отдалечени електронни разширителни вентили.

Ключово предимство на таблата за автоматизация на ОВК техника е фактът, че проектирането, инсталирането, въвеждането в експлоатация и поддръжката се извършват на едно място в самото табло.

Компоненти

Основни компоненти на таблата за автоматизация са различни видове сензори за измерване на параметрите на средата. Сред тях могат да бъдат сензори за: температура, влажност, въглероден диоксид, поток и дебит на въздух и вода, диференциално налягане, качество на въздуха, движени, присъствие, димооптични датчици и др. Цялостните решения за автоматизация на отоплителни, вентилационни и климатизационни системи, които се изпълняват посредством табла, често включват средства за отчитане на консумираната електроенергия.
Освен контролно-измервателните уреди най-често интегрираните в табла за автоматизация компоненти са програмируемите логически контролери (PLC). Сред основните инструменти на такива системи са и програмируемите контролери за автоматизация (PAC), SCADA платформите, човеко-машинният интерфейс (HMI), както и различни разпределени системи за управление (DCS), изкуствени невронни мрежи (ANN), компоненти за контрол на движението и др.

Съществуват и варианти за модулно изграждане на табла за автоматизация в зависимост от мащаба и характера на приложението. Предимство на модулните системи е високата степен на гъвкавост, която позволява лесна интеграция в съществуващи инсталации и безпроблемно бъдещо разширяване. Гъвкавостта по отношение на дизайна се допълва от наличието на множество размери и широка компонентна база.

Специфики

Таблата за автоматизация могат да бъдат инсталирани в самите уреди (например в големи климатични камери) или в отделни контролни помещения. Вградените версии спестяват време за инсталация и въвеждане в експлоатация. Кабелите в таблото могат да бъдат поместени във специални вътрешни канали за по-лесна организация и по-добра защита. Готовите асемблирани табла разполагат със специален дизайн, който прави възможно по-надеждното свързване на кабелите и компонентите с цел да се избегне разместването или изваждането им при транспортиране и нуждата от повторното им свързване на място.

За осигуряване на високоефективна и качествена работа на ОВК инсталациите и адекватно управление на работните натоварвания съвременните табла за автоматизация включват модерни технологии за събиране на данни за системата. Тези данни се анализират и резултатите се използват за дългосрочна оптимизация на приложението.


 

Съвременните комплексни контролери за автоматизация на ОВК системи предлагат лесен и удобен за потребителя интерфейс в комбинация с възможности за мониторинг и управление на всеки отделен компонент на инсталацията, включително вентилатори, отоплителни елементи, задвижвания, двигатели, гасители на вибрации и шумозаглушители, рекуператори на топлина и влага и т. н.

Предимства на автоматизираното управление

Автоматизираното управление на системи за отопление, вентилация и климатизация в бита, търговията и индустрията осигурява на ползвателите комфортен микроклимат и подобрена енергийна ефективност. Програмируемата логика, интегрирана в таблата за автоматизация на ОВК инсталации, е базирана на функционални алгоритми, които се грижат за високата надеждност на решението. Програмирането на логическите контролери се извършва посредством специален софтуер, който позволява генериране, зареждане, прочитане и редактиране на съответната програма. Основните езици за писане на програми за PLC за сградна и ОВК автоматизация са FBD и Ladderdiagram.

Системите поддържат широк набор от протоколи за сграден мениджмънт, включително SNMP, BACnet и Modbus. Вече проектираните и изградени решения могат да бъдат конфигурирани и управлявани отдалечено посредством протоколи като Ethernet, Profibus, DeviceNET, CAN, AS-interface и др. Някои модели са оборудвани с възможности за комуникация по стандарта RS-232, USB или чрез GSM мрежа. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Автоматични задвижвания за портали и гаражни вратиТехническа статия

Автоматични задвижвания за портали и гаражни врати

Автоматичните системи за управление на входни портали и гаражни врати днес не са лукс, а масово прилагано средство за осигуряване на съчетание от комфорт и сигурност в разнообразни битови и търговски приложения. На пазара се предлагат широка гама цялостни решения, подходящи за всякакъв тип обекти, бюджети и изисквания.

Пестене на енергия в хотелиТехническа статия

Пестене на енергия в хотели

Интегрирането на системи за контрол на осветлението, оптимизираното управление на ОВК инсталациите и провеждането на информационни кампании сред служителите са само част от мероприятията, които собствениците и мениджърите на хотели могат да приложат с цел подобряване на енергийната ефективност в тези обекти.

Роля на ОВК технологиите в нулевоенергийните сградиТехническа статия

Роля на ОВК технологиите в нулевоенергийните сгради

Отоплителните, вентилационните и климатичните системи са ключови елементи от концепцията за нулево-енергийни сгради и обект на множество технологични нововъведения. В тях се внедряват последните иновации при материалите, продуктите практиките и контролните решения.

С нарастването на популярността на тези проекти в Европа и по света, ОВК производителите поставят все по-голям фокус върху технологиите, специално проектирани за такъв тип приложения, които са в състояние да посрещнат амбициозните им изисквания за енергийна ефективност.

Ретрофит и модернизация на ОВК системиТехническа статия

Ретрофит и модернизация на ОВК системи

Независимо колко добре се поддържа една ОВК система, идва момент, в който тя трябва да бъде заменена или най-малкото модернизирана.

Статията разглежда новите ОВК системи с цифрово управление и факта, че заемат все по-голям пазарен дял, какви са предпочитаните възможности за ретрофит, както и какви са ползите от неговото прилагане.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Безжично управление на жилищни ОВК системиТехническа статия

Безжично управление на жилищни ОВК системи

Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение.

Реконструкция на ОВК инсталацията на новооткрития сектор А на стадион Техническа статия

Реконструкция на ОВК инсталацията на новооткрития сектор А на стадион "Георги Аспарухов"

В края на април т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top