РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Техно-Пласт

01.09.2013 , Брой 4/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Техно-Пласт

 

съдържание на рекламата

Висококачествени полиетиленови съдове от ТЕХНО-ПЛАСТ

ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е специализирана в проектирането, изработването и изграждането на полуавтоматични линии за производство на едрогабаритни изделия по метода на ротационното леене. Такива линии, създадени и монтирани от специалистите на ТЕХНО-ПЛАСТ, работят в Унгария, Чехия, Полша, Казахстан и България. Технологията на производството, оборудването и технологичната екипировка са на базата на най-модерните високоефективни и екологични решения, наложили се в САЩ и Европа. Продукцията е идентична с най-висококачествените изделия в сферата на пластмасовата индустрия.

Компанията произвежда едрогабаритни полиетиленови съдове с обеми до 6000 L вместимост по метода на ротационното леене на полимери, приложими за:

• съхраняване и транспорт на вода и течни, прахообразни или гранулирани хранителни продукти;

• съхраняване и транспорт на широка гама продукти на химическата промишленост;

• вместимости за бита;

• вместимости за промишлени нужди;

• вместимости за селското стопанство;

• резервоари за дизелово гориво;

• изграждане на пречиствателни системи за битово-фекални води, обслужващи еднофамилни и многофамилни сгради;

• изграждане на модулни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води - ТИП SBR 12-20 и ТИП Биофилтър 12-30, предназначени да обслужват до 120 човека е. ж.

Изделията представляват съдове, бидони, цистерни, контейнери и други. Всички те се изработват от висококачествен полиетилен на фирмите DOW CHEMICAL - САЩ; RESINEX - Белгия и др. Производството се осъществява при висока степен на технологичен контрол, осигуряващ следните параметри:

• гарантирана херметичност;

• равномерна дебелина на стените;

• липса на заваръчни шевове;

• липса на вътрешни напрежения и съответно високи якостни показатели;

• малка собствена маса;

• не подлежат на корозия;

• не се влияят от високи и ниски климатични температури и пряко слънчево лъчене;

• годност за многостранна и многократна употреба;

• съхраняваните в тях продукти не променят своите вкусови и биологични качества и са гарантирани срещу образуването на вредни бактерии, мухъл, гниене и други;

• висока гладкост на стените, позволяваща бързо и лесно почистване при необходимост;

• дълготраен експлоатационен живот, не по-малък от 30 години.

Всички изделия са придружени със съответните сертификати за качество; за съхранение на хранителни продукти; за съхранение на дизелово гориво; гаранционна карта за 30 години срок на експлоатация.

ТЕХНО-ПЛАСТ е с официален статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на българската икономика и е удостоен със златен печат и златна книга от Съвета на европейската бизнес общност.