РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Техно-Пласт

01.12.2013 , Брой 6/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Техно-Пласт

 

съдържание на рекламата

• ЛОКАЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

• КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

• КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ

• КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАФТА

• МОДУЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА

Компанията е с официален почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание в областта на икономиката и управлението на нови инициативи в налагането

на предимствата на съвременни модели

в българската икономика.

Удостоена е от Съвета на европейската бизнесобщност със златна значка и златен

печат за принос към развитието на

българската икономика.

Techno-Plast e дружество, специализирано

в проектирането и изграждането на технологични линии за производството на едрогабаритни, безшевни, полиетиленови контейнери по метода на ротационното

леене на полимери.

Techno-Plast произвeжда полиетиленови

изделия до 6 000 литра за нуждите на бита, промишлеността, селското стопанство, транспорта и строителството, използвайки най-съвременната технология, съществуваща

в полимерната индустрия днес.

Контейнерите, резервоарите и изделията се изработват от висококачествените полиетилени

на фирмите “DOW CHEMICAL”, “RESINEX” и др.

1225 софия, пк 29, кв „Орландовци” , ул. “Одеса” №34

тел.: 02/936 7348, 02/936 7019, 02/495 24 73, факс: 02/936 7532, GSM: 0887 84 03 93, 0887 96 68 69

e-mail: technoplast1993@yahoo.com; techno_plast@mail.bg, web: www.econ.bg