Технологични решения за платени паркинги

Техническа статия / Сигурност

  • Технологични решения за платени паркинги
  • Технологични решения за платени паркинги
  • Технологични решения за платени паркинги
  • Технологични решения за платени паркинги

Техническа статия

 

Всеки паркинг има различни потребности за оптимизация на потока спрямо останалата част от населеното място, за да се извлекат максимални ползи от съоръжението. Системите за достъп за паркинги включват няколко компонента. На първо място е физическият елемент за достъп до паркинга, следван от система за управление на достъпа и, не на последно място, система за заплащане. С други думи, системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг. В статията ще разгледаме по-подробно трите компонента, които са част от една цялостна система за контрол на достъпа до платени паркинги.

Физически компоненти за контрол на достъпа

Пристигайки на платен паркинг, обикновено има ясно физическо разграничение, обозначаващо откъде да се влезе в съоръжението. Налични са безброй възможности за това – гаражна врата, боларди, бариера или верига с катинар. Тук ще разгледаме компоненти, които осигуряват лесен достъп до паркинга на специфични целеви групи и предоставят допълнително ниво на сигурност.

Във всички случаи има индикация под формата на знак, който обозначава входа на паркинга. Общоприето в световен мащаб е това да са табели с буквата "P". Други знаци могат да дават информация за това кои потребители могат да използват паркинга (например частен паркинг, паркинг само за служители и т. н.) или за последствията, до които може да доведе нерегламентираното използване на съоръжението (например без да е заплатена съответната такса). Сами по себе си тези знаци не предоставят сигурност, тъй като лесно могат да бъдат подминати от хората, но те могат да бъдат използвани в комбинация с други компоненти за контрол на достъпа.

Поставянето на верига, с или без катинар, осигурява минимално ниво на сигурност. Това би предотвратило навлизането на автомобили в паркинга, но ако веригата може да се отстрани лесно, това решение не е много ефективно. Този компонент за контрол на достъпа до паркинги може да е подходящ за по-отдалечени зони, например външни паркинг съоръжения, принадлежащи към жилищни блокове. Като цяло обаче това решение не изисква голяма инвестиция и поддръжка – просто изработване на ключове и подмяна на катинарите, когато това е необходимо.

Служителят също може да е ключов компонент, тъй като със сигурност това е ясен и сигурен начин за индикация и предоставяне на достъп до паркинга на определените групи потребители. Наличието на служител на входа на паркинга осигурява високо ниво на сигурност, но е и доста скъпо. Това решение е подходящо за паркинги както за краткосрочен, така и за дългосрочен престой.

Вратите за платени паркинги могат да бъдат с различна височина и са ясен индикатор и широко използвана мярка за сигурност. Инвестицията е единична, но изисква определено ниво на поддръжка. Когато паркингът е закрит, поставянето на гаражна врата е сигурен начин за осигуряване на достъп на правилните потребители. Със сигурност решението е подходящо за постоянните или дългосрочните ползватели на паркинга, а за краткосрочни ползватели би било удобно, ако вратата се автоматизира.

Възможно е на входа на паркинга да се монтират автоматични боларди, които се снижават в земята въз основа на сензорно разпознаване или чрез персонален бутон или ключ. Това решение не е много разпространено, тъй като е свързано със същите проблеми като гаражните врати или бариерите, но предлага по-ниско ниво на сигурност от тях. По-често се използва за обозначаване на зони в части от градовете или терени, в които не е разрешено влизането с автомобил, или се прилага в комбинация е с други компоненти като допълнителна мярка за сигурност.

Бариерата е ясен и широко използван индикатор за входа както на открити, така и на закрити платени паркинги. Преминаването с автомобил не е лесно без наличието на подходящата валидация, а свързването и автоматизирането за различни видове потребители предлага множество възможности. Бариерите също така са доста икономични за монтаж в сравнение например с цяла врата. Макар и с по-ниско ниво на сигурност, те могат лесно да се използват за натоварени паркинги, например на търговски центрове, жилищни блокове и офис сгради. В зависимост от целевите групи, очакваната натовареност, разходите за устройствата и локацията на паркинга, за оптимално ниво на сигурност и лесна експлоатация на съоръжението могат да бъдат внедрени една или няколко от разгледаните опции.
Системи за контрол на достъпа

За да получат достъп до паркинга, потребителите трябва да представят валиден документ за паркиране. Тук ще разгледаме различните видове системи за контрол на достъпа до платените паркинги.

Ако на място има служител, той може лесно да осигурява достъпа на шофьорите, които са се валидирали, чрез отваряне/снижаване/премахване на физическия компонент. Това обаче е времеемък вариант за предоставяне на достъп, подходящ в случаите, когато администрирането не се управлява автоматично.

Използването на система с дистанционно управление/ключ е най-удобно, ако паркингът е предназначен за постоянни/средносрочни ползватели. Това не е особено подходящо решение за краткосрочни ползватели, защото раздаването на ключове изисква усилия и време, а и съществува риск от злоупотреби – ключът лесно може да се "загуби" и да продължи да бъде използван.

Алтернативата с използване на карти изисква почти същия обем работа заради необходимостта от инсталиране на RFID четец. При загубване, тези карти могат да бъдат блокирани, така че достъпът до паркинга да бъде отказан, което позволява постигането на определено ниво на сигурност.

Клавиатурата е лесно решение за локации с врата или бариера, пропускащи правилните потребители да влязат в паркинга чрез персонални или общи кодове. Решението изисква почти същата инсталация като варианта за достъп с карти, с разликата, че тук често е необходимо повече пространство за устройството. Кодовете могат да бъдат блокирани и, когато е внедрена автоматизация, могат да бъдат програмирани за използване в определено време. В допълнение, лесно може да бъде предоставен код на краткосрочни ползватели. Това е перфектното решение за жилищни или офис сгради, в които се приемат и посетители.

Друга алтернатива са системите за разпознаване на регистрационния номер. При тях чрез камери, свързани с бариерата, автомобилите с валидирани регистрационни номера се допускат в паркинга. Благодарение на този тип системи е възможно да се валидират нови регистрационни номера и да се следи колко време престоява даден автомобил на паркинга.

Системите с разпознаване на телефонен номер са много сигурно решение за контрол на достъпа до паркинги и са подобни на клавиатурите с персонален код. Само потребителите, разполагащи с валидиран телефонен номер, могат да влязат в паркинга чрез набиране на специфичен номер, което предизвиква отварянето на врата/вдигането на бариера. По този начин в съоръжението навлизат само верифицирани потребители, на които достъпът до паркинга им е разрешен въз основа на абонамент или резервация. Това решение е подходящо както за дългосрочни, така и за средно- и краткосрочни ползватели, които автоматично могат да бъдат добавени в системата.

Мобилните бутони са лесен за използване начин за влизане и излизане от паркинг/гараж и могат да бъдат изпратени на потребителя след правене на резервация или в рамките на договорен период от време. Решението работи подобно на кодовете, които се въвеждат на клавиатура, с разликата, че тук не е нужно до входа на паркинга да се разположи заемащо много място устройство. Мобилният бутон може да бъде част и от приложение и да се използва за регистриране на време на начало и край на използване на паркинга. Решението изисква софтуерен инструмент, чрез който да се следи времето на експлоатация, наличността на свободни места за паркиране, да се изчисли дължимата сума за ползване на паркинга и да се провери дали даден потребител все още има разрешен достъп до съоръжението.


 

Системи за заплащане

Методът със заплащане на служител е лесен за прилагане, но изисква инвестиции и може да отнеме повече време на шофьорите. Машините, работещи с безконтактни карти за заплащане, са свързани към бариерата на изхода и са лесни за използване. Възможно е да се поставят машини и на самия паркинг или на изхода му, които да работят с пари в брой, дебитни/кредитни карти или със сканиране на QR код или магнитна лента, удостоверяващи заплащането. Тези системи са най-подходящи предимно за краткосрочни престои, например при паркиране в централните градски части.

При мобилните системи с талони, баркод или QR код може да бъде изпратен на потребителя при стартиране на платения престой, който да бъде сканиран на изхода на паркинга.

Възможно е да се създаде и онлайн среда за паркинга, в която потребителите да могат да правят резервации и да заплащат. Тя може да бъде свързана към редица от изброените системи за контрол на достъпа, като потребителите могат да получават код, мобилен бутон или автоматично да бъдат добавени към система за достъп. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Автоматични паркинг бариериТехническа статия

Автоматични паркинг бариери

Добрата организация на паркинг пространствата е само една от причините да се инсталират автоматизирани бариери за управление на достъпа. Освен това автоматичните бариерни системи са предпоставка за по-ниски разходи за персонал, по-висока сигурност, по-бързо влизане и излизане от паркинга и удобство.

Решения за интелигентно паркиранеТехническа статия

Решения за интелигентно паркиране

Чрез внедряването на иновативни технологии като сензори, информационни табла, системи за навигация в реално време и мобилни приложения, позволяващи на шофьорите да намерят, заплатят и дори резервират паркомясто и даващи възможност на градската администрация и операторите на паркинги да следят и анализират ситуацията с паркирането, интелигентните градове могат да претърпят цялостна трансформация на системите им за паркиране.

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркингиТехническа статия

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги

Важно е осветлението да позволява ясно идентифициране на превозните средства, обектите и приближаващите се хора, както и да дава възможност за цветово разграничаване и интерпретиране. Осигуряването на добре осветени зони на паркингите не само спомага за безопасността на придвижващите се превозни средства, но предлага и по-предразполагаща среда за хората, оставящи или прибиращи паркираните си автомобили.

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражиТехническа статия

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражи

Системите за импулсна вентилация предлагат съществена възможност за спестяване на пространство в сравнение с конвенционалните решения с въздуховоди, както и огромен потенциал за енергийни спестявания благодарение на факта, че за функционирането им е необходим малък брой вентилатори, разположени стратегически на територията на паркинга.

Системи за управление на паркингиТехническа статия

Системи за управление на паркинги

Урбанизацията, непрекъснато нарастващият брой автомобили и интензивният трафик в гъсто населените съвременни градове превръщат паркирането в сериозно предизвикателство. За да помогнат на шофьорите бързо и лесно да откриват най-удобното паркомясто и максимално ефективно да го използват, все повече навлизат интелигентните и автоматизирани решения за управление на паркирането.

Новите бариери на Beninca вече се управляват и през мобилно приложениеФирмена статия

Новите бариери на Beninca вече се управляват и през мобилно приложение

Автоматичните паркинг бариери с мобилно управление не налагат издаването и преиздаването на допълнителни консумативи като карти, чипове, стикери и т.н., което допълнително намалява разходите по поддръжката и използването на системата. Освен това подобряват сигурността на системата, тъй като няма физически консуматив, който може да бъде откраднат или споделен с неоторизиран потребител.

Системи за контрол на достъпа за пешеходциТехническа статия

Системи за контрол на достъпа за пешеходци

Системите за контрол на достъпа на пешеходци са популярно решение за обезпечаване на сигурността на различни по тип и приложение обекти.

Освен за ограничаване на физическия достъп, тези автоматизирани системи служат и за управление на човекопотока, организация на посещаемостта и мониторинг на работните графици на служителите.

Облачни системи за контрол на достъпаТехническа статия

Облачни системи за контрол на достъпа

С технологичното развитие при облачните платформи през последните години все повече системни решения започват да се предлагат и като онлайн услуга (as-a-service).

Такъв пазарен сегмент се формира и в сферата на средствата за контрол на достъпа, обещавайки по-лесно и удобно управление на достъпа от всякога само с помощта на потребителско смарт устройство като мобилен телефон, таблет или часовник.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top