Технологични тенденции за сигурност в офис сгради

17.03.2016, Брой 1/2016 / Техническа статия / Сигурност

  • Технологични тенденции за сигурност в офис сгради
  • Технологични тенденции за сигурност в офис сгради

Техническа статия

 

Собствениците на търговски и офис сгради все по-често се изправят пред проблеми със сигурността, които засягат както тях самите, така и обитателите на зданията. Независимо дали една сграда се обитава от собственика й или от наематели, гарантирането на максимална сигурност в името на защитата на хората и на тяхната интелектуална и физическа собственост е от жизненоважно значение.

Кражбите от страна на служители, престъпленията с имущество и информационната сигурност днес са най-основните проблеми. Компаниите инвестират милиони в технология за защита с намерение да подобрят безопасността, да защитят хората и да разрешат проблемите със сигурността изобщо.

Тази технология включва сигнализация в случай на кражба, пожарозащитни системи, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа и устройства за детекция на прониквания. В ръцете на компетентни и способни служители по сигурността тази технология може да намали имуществената отговорност, да съкрати материалните загуби и да подобри безопасността на хората.

Но обучението на персонала, който работи със системите за сигурност, да работи с отделни, самостоятелни и уникални системи, може да се окаже проблем, който се налага да бъде решен като част от по-обширните цели във връзка със сигурността.

Значението на безопасността може да се оцени и според количеството средства, които големите организации заделят за това перо. Компаниите инвестират тези пари в разнообразни технологии и оборудване за повишаване на безопасността и защита на имуществото. Оборудването за компютърната и мрежова сигурност е на главно място, тъй като то съставлява около 40 процента от всички покупки на продукти за сигурност.

Приблизително една от всеки четири компании потвърждава, че закупува алармени системи срещу крадци, пожарозащитни системи, цифрови видеорекордери и видеокамери за наблюдение. Защитното осветление, системите за контрол на достъпа, сензорите и детекторите, както и картовите принтери, са най-често купуваните продукти, но въпросът е дали тези инвестиции са най-добрият начин за повишаване на сигурността.

Всяка от тези отделни системи е предназначена за решаване на определена потребност във връзка със сигурността и изисква максимално ефективно обучение на персонала. Една система, която интегрира функциите на много устройства за сигурност, намалява значително капиталовите и експлоатационните разходи на съоръженията, тъй като компонентните се използват по много начини и служителите по сигурността могат да се обучават на една система, а не на много.

С помощта на интегрирането цялата система за сигурност става по-добра от механичната съвкупност от няколко различни системи.
Защитата на данни, съхранявани на компютри и компютърни мрежи, е все по-разрастващ се и все по-скъпо струващ проблем. Технологичният напредък дава в ръцете на собствениците и мениджърите на търговски офис сгради още по-новаторски продукти за гарантиране безопасността на сградите и на обитателите им.

Все по-често нови продукти за сигурност предлагат интегриране с други сградни системи, а това е от допълнителна полза за безопасността. На практика интегрирането носи много предимства на собствениците на сгради, които разбират, че координирането на разнообразни мерки за сигурност е от значение.

Подобно на всички инвестиции в недвижима собственост, закупуването на допълнителни системи за сигурност трябва да бъде оправдано и да донесе възвръщаемост на инвестицията (чрез предотвратяване на загуби, допълнителни приходи от наеми или все по-дългото задържане на наематели). Макар че сигурността е важна за собствениците на търговски сгради, значително малка част от тях увеличават разходите си за системи за сигурност.

Закупуването на система за сигурност с най-голяма гъвкавост при интеграция позволява на ръководството лесно да добавя компоненти за повишаване на сигурността. Интегрирането позволява да се използват до максимална степен съществуващите сензори, камери и други устройства. В резултат на това, всяка година може да се постига по-висока сигурност при един и същ бюджет. В случая интегрирането е от ключово значение.

Преодоляване границите на базовата технология за сигурност
Независимо от мащабите на офис сградата или офис парка, местоположението му или нивото на рисковете за сигурността, които трябва да бъдат решени, всяка електронна система за сигурност има своите базови компоненти. Сред тях са системи за откриване на нерегламентирано проникване, контролът на достъпа и видеонаблюдението.

В ръцете на компетентен и способен персонал, тези три системи представляват ефективно приложение на технологиите с цел намаляване на престъпленията и защита на хората и имуществото. Ще разгледаме всяка от тези системи поотделно, а след това в комбинации, за да покажем как интегрирането на всяка система за сигурност в системата за сградна автоматизация я подобрява по много начини, подобрявайки защитата и намалявайки разходите за обучение и експлоатационните разходи.
Системи за откриване на нерегламентирано влизане
Обикновената детекция на прониквания е може би най-познатата концепция за сигурност за повечето хора. Детекцията на прониквания включва използване на контакти, монтирани на врати и прозорци, контакти за стъклата на прозорците или детектори за движение, в комбинация с някакъв вид звукова сигнализация, която се задейства, когато човек проникне с взлом в сграда или стая.

Същевременно се изпраща сигнал до полицията или до охранителната фирма, за да може отговорните органи да са уведомени за мястото и часа на инцидента. Охранителите се отзовават лично, за да оценят ситуацията.

Този метод на реагиране при инциденти може да е подходящ за детекция на дадено събитиe и бързо отзоваване на мястото на инцидента. Но ефективността на реакцията на мястото на инцидента и последващите действия зависят от няколко неща: близостта на персонала на охранителната институция до инцидента; наличието на свидетели; броя на хората, които са били въвлечени; сериозността на инцидента и други фактори. Нещо повече, с проста детекция на прониквания има много малка вероятност хората да бъдат разубедени да не направят престъпление отново.

Допълнителната информация би била от полза - например заснетите детайли за ситуацията, които биха довели до подходящ отговор и разпознаване на извършителите, намалявайки по този начин вероятността за повторение на същия инцидент. Контактите за врати и прозорци, сензорите за движение и други устройства, които вече се използват за сигнализация, могат да свършат по-добра работа, като събират тази информация чрез задействане на други части на системата за сигурност.

Контрол на достъпа
Контролът на достъп е средството, чрез което на хората се разрешава или отказва достъп до места с ограничен достъп, като офис кабинети, складови помещения, паркинги и гаражи. Офис сградите могат или да се обитават от много отделни наематели, или да бъдат притежавани и обитавани от една единствена компания. Изискват се разнообразни степени на достъп в зависимост от ползването, а администрирането на контрола на достъпа може да бъде разпределено на няколко души.

Гъвкава форма на контрол на достъпа е използването на карти с магнитни четци, четци за безконтактни карти, баркодове или умни карти с вградени в тях микропроцесори. Днес контролът на достъпа в много големи офис сгради чрез карти е все по-често срещан. Съществуват разнообразни системи с различно ниво на сложност. Контролът на достъпа чрез карти има много предимства.

Служителите могат да получат кодиран достъп до определени зони на сградата, в зависимост от нуждата, принадлежността на компанията или други фактори. Ако е нужно, привилегиите на всеки отделен служител могат да имат определена давност. А в зони, в които е нужна по-затегната сигурност, като лаборатории или ИТ помещения, управата може да инсталира клавиатури, комбинации от клавиатура и четец за карти или биометрични устройства, които могат да сканират отпечатъци от пръсти.

Когато се използват като самостоятелна система, четците за карти и други електронни устройства за контрол на достъпа предлагат на собствениците на офис сградата икономически ефективен и гъвкав начин за контролиране на посетителите до различни части на сградата, като системата записва активността на обитателите.

Последователността на операциите е: устройството за контрол на достъпа задейства ключалката на вратата, разрешавайки достъпа, а събитието се записва от централната система. В качеството му на самостоятелна система, контролът на достъпа ефективно работи по предназначение, но не подпомага напълно свързаните сензори за постигането на по-широки цели в областта на сигурността.


 

Технологии за видеонаблюдение
През последното десетилетие видеонаблюдението претърпя значително развитие. По-старите видеосистеми изискваха цели библиотеки от видеокасети, за да извършват непрекъснат запис, както и ръчно администриране  за периодична смяна на касетите по всяко време на денонощието.

Поддържането на записи бе уязвимо на грешки, а намирането на определени събития на записите на видеокасетите отнемаше много време. Цифровите видеорекордери отбелязаха значителен напредък по отношение на възможностите и функциите си, ползвайки мощни компютърни процесори и запаметяващи устройства с голям капацитет и плътност на съхранение на данните, за дигитализиране, компресиране и запис на видеоматериали, заснети с аналогови камери.

Днешните нови камери имат вградени процесори, които позволяват видеото да се компресира в самата камера и да бъде прехвърляно в реално време чрез IP мрежи до мрежови видеорекордери, които управляват централизирано видеопотоците от много камери с IP връзка.

Пряката видеовръзка може да се записва постоянно и в случай на липса на инциденти да се изтрива на цикли - дневни, седмични или месечни. Но ако се случи инцидент, индексирането на дискове и времевите маркери опростява намирането на конкретен видеозапис от дадена дата и час.

Освен това, тъй като видеото се съхранява в цифров формат, то може да бъде експортирано и разпространявано чрез електронната поща или архивирано на компактдискове, DVD или друг цифров информационен носител с помощта на широко достъпни компютърни програми за архивиране.

Цифровото видеонаблюдение е икономически ефективно и се предлага от много доставчици на пазар, който е силно конкурентен по отношение на цените. При покупка на отделна система за реализация на план за сигурност или за ъпгрейд на такъв, един цифров или мрежов видеорекордер може да покрие непосредствените потребности от видеонаблюдение.

Но ако този видеорекордер бъде интегриран със системата за контрол на достъпа на съответната сграда и с нейната система за детекция на прониквания (като част от една по-обширна система за автоматизация на сградата), потребителят ще подобри значително видеонаблюдението и ще намали нуждата от допълнителна охрана.

Интегрирана с контрол на достъпа, при видео проверката служителят разполага с видео в реално време в допълнение към снимката на картата за достъп, когато лицето я доближи до четеца. Охраната може да провери дали лицето, което показва картата, е истинският й притежател.

Друг пример за ефективността на  видео проверката е разпознаването на хора, които проникват без карти по “метода на опашката” - когато едно лице поднася своята карта до четеца и получава достъп до сградата, а друго го следва в непосредствена близост зад него и минава без да покаже карта.

Интегрираната система позволява на организациите да разпознават визуално, да проверяват и да ловят нарушителите на сигурността на местата на достъп. Появата и навлизането на видео анализа осигурява допълнителна гъвкавост и повишена продуктивност на охраната, която следи много камери.

Видеоанализът е технология, внедрена в софтуер, който проучва полето на видимост на камерата за следи от движение, които съответстват на събития от реални ситуации, като падане, качване по огради и спотайване. Видеоанализът осигурява средство, с което потребителят може да насочи вниманието си само върху това, което е наистина важно, чрез наблюдение на отделни събития, а не чрез следене на всички събития.

Един цифров или мрежов видеорекордер може да бъде конфигуриран, така че да показва видеозапис от дадена камера в случай на определено събитие или сигнал. Например в един офис, в резултат на оценката чрез видеоанализ, ходенето пеша по тротоара около задния вход може да се приеме за нормално и сигнализацията да не се задейства. Но всяко излизане от тротоара и преминаване от ляво надясно по полето на видимост на камерата, по посока на някой прозорец или врата с ограничен достъп, може да задейства алармата.

Детекция на прониквания, контрол на достъпа и видеонаблюдение
Съвременните системи за контрол на достъпа и за видеонаблюдение могат да работят съвместно със системата за контрол на достъпа, осигурявайки цялостно решение за сигурността на търговските офис сгради. Недопускането на нарушители в сградата, ограничаването на достъпа до места, където се съхранява скъпо оборудване и дистанционното наблюдение на изолирани райони намаляват риска от престъпления.

Ето защо днес все повече и повече офиси използват CCTV технологията като част от своето цялостно решение за сигурност. Благодарение на интегрираната система, охранителите в централната станция за наблюдение могат да гледат изображения от камерите за наблюдение в реално време; да ги управляват, като ги въртят наляво-надясно и нагоре-надолу, приближават или увеличават изображението с вариообективите им; или да търсят видеоклипове, съхранявани на цифровите видеорекордери.

Когато сигналът бъде подаден от друга част на системата за контрол на достъпа в сградата, той може да задейства цифровия видеорекордер, да започне запис, да покаже видео на живо от свързана камера на същото място, или да проследи мястото на нарушението и да изпрати електронно съобщение на администратора - и всичко това в един и същ момент.

Ползи от интегрирането
За собствениците на търговски офис сгради и за компаниите и наемателите, които работят в тях, интегрирането на система за сигурност със система за контрол на достъпа до сградата предлага много предимства. Най-важното е, че интегрирането понижава началните капиталови  разходи за инсталация, както и текущите експлоатационни разходи, защото намалява дублирането на компоненти и позволява на потребителите да опростят действието на системата.

Нещо повече, интегрирането намалява нуждите от обучение и повишава възможностите на операторите, позволявайки им да изпълняват задълженията си по-ефективно. Подобрената безопасност, сигурността и удобството на обитателите на сградата също имат директно положително въздействие върху ефективността на работата им. Подобно интегриране е в подкрепа на общата цел на собствениците на сградата и на техните наематели да са по-продуктивни, печеливши и способни. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Новости при системите за контрол на достъпаТехническа статия

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обектиБизнес

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обекти

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни съоръжения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата.

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешноИнтервю

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешно

Тодор Гургуров, мениджър Бизнес развитие в Dahua Technology България, разказва за дейността на наскоро открития офис у нас, какви са очакванията на компанията за пазарно присъствие и кои тенденции обуславят развитието на пазара в областта на видеонаблюдението в световен мащаб.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Генератори за мъглаТехническа статия

Генератори за мъгла

Технологиите в областта на системите за сигурност за жилищни и търговски приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи, включващи системи за видеонаблюдение, сензори за движение, биометрична идентификация и т. н.

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.Техническа статия

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.

През 2016 г. станахме свидетели на развитието на няколко доста добре очертани тенденции при видеонаблюдението.

Системи за видеонаблюдение с автономно захранванеТехническа статия

Системи за видеонаблюдение с автономно захранване

Аудио- и видеонаблюдението вече е масово разпространено, тъй като е икономичен начин за защита на активи и хора. Но един от проблемите, с които най-често се сблъскват експертите по сигурността при внедряването на стационарни или преносими CCTV камери на отдалечени места е, че там обикновено няма достъп до електрозахранване от мрежата.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top