Технологичният дом на Бил Гейтс

01.11.2005, Брой 1/2005 / Стандарти /

 

Футуристичният лукс, познат ни от екрана, е нещо като запазена марка за къщата на митичния шеф на Microsoft. Създателят на най-богатата софтуерна компания живее със семейството си в ултрамодерна композиция от постройки, решена в стил “северозападна тихоокеанска резиденция”. Намира се в предградие на Медина, Вашингтон, на възвишение над езерото Вашингтон. Смята се за еталон на компютризираното жилище на 21-ви век. Напълно работеща идея, намекваща на бъдещите десетилетия модела digital home. Голяма част от постройките на богато озелененото му имение са полуподземни. Гледано откъм езерото, то изглежда доста по-невзрачно. Но само на пръв поглед, констатира Яна Илиева

Технологичен тестов полигон
Къщата до Вашингтонското езеро е уникален архитектурен проект. Рядко срещана комбинация между конструкция, дишаща в синхрон с околната среда и сложна технологична система за управление чрез авангардни компютърни технологии. Къщата е една от
култовите в раздела “еarth-sheltered” (защитени от земята) къщи. Плод на архитектурна приумица, проповядваща полувкопания строеж като алтернативен метод да се ангажират предимствата на ландшафта в направата на екологични и икономични домове.


 

От старта си през 1990 г., целият проект “къщата на Гейтс” е технологичен тестов полигон за екзотичните хрумвания на един от най-известните жители на света. Част от тях е системата Media Center PC, която вече е на пазара. Новото поколение софтуер за Media Center, представен от корпорацията, се базира върху работата на същите инженери, които инсталират прототипа в дома на Гейтс. До завършването на строежа през 1997 г., три поколения хардуер участват в това, което наблюдаваме днес. Целият комплекс е компютърно управляван от иновативни електронни и мултимедийни системи.

...:: Пълният текст на статията ще откриете в луксозната книжка на брой 1, 2005 на сп. “Технологичен дом”. В разпространителската мрежа. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Стандарти за устойчиво строителствоСтандарти

Стандарти за устойчиво строителство

Сертификация на сградите по LEED, BREEAM и DGNB BulgariaТенденциите за развитие на строителния сектор са в посока ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата, здравето на хората и изграждането на по-висококачествени обекти. Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.

Въвеждаме ли системата за проектиране Еврокод от 2011?

Подробна актуална информация за всичко, свързано с приложението на системата у нас, очаквайте в следващия брой на ТД Инсталации, Оборудване, ИнструментиС наближаването на датата първи януари 2011 г. растат и притесненията на проектантската гилдия у нас за правилата и нормите, по които ще се проектира от следващата година.

Технически забележки и проблеми при прилагането на Наредба Iз-1971

Коментар на инж. Стефан Кинарев, председател на КИИП, по отношение на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожарВлизането в сила на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт.

Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради

Новата Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт. Документът бе публикуван през декември м. г. в Държавен вестник и отмени Наредба 2 за противопожарните строително-технически норми от 1994 г. Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с нормите на Европейския съюз в областта на пожарната безопасност, твърдят авторите й. Новият нормативен акт влиза в сила от 6 юни т.г. и в момента тече етап на подготовка на проектантите, строителните фирми, консултантите и контролните органи за прилагането му.

Промените в директивата за енергийна ефективност на сгради

С новите изменения се подчертава водещата роля на обществения сектор в постигането на енергийна ефективностВъзможностите за повишаване на сградната ефективност са не само широко дискутирана тема, но и нормативно регламентирана насока в развитието на сградното строителство в Европейката общност. Тази мярка е продиктувана както от чисто икономически, така и от екологични причини, например изменението на климата, емисиите от въглероден диоксид и др.

Противопожарна безопасност във високи сгради

Строително-технически норми при проектиране и изгражданеСпоред данните в неотдавнашно изследване на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” половината от пожарите в града възникват в жилищния сектор и то най-вече във високи сгради. Опасността при сградите с височина над тридесет метра се обуславя от бързото разрастване на огъня заради т.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top