Технологичният дом на Драго Драганов

01.02.2007, Брой 2/2007 / Стандарти /

 

С Драго Драганов се срещаме в първите дни на новата година. Денят е неделя, а времето - непосредствено след края на предаването му по телевизията, направило го широко известен под името Драго Чая. Лесно откриваме старата софийска кооперация в центъра, в която Драго търси уединение, бягайки от всички негативи, които му носи популярността. Настаняваме се удобно в обляната от слънце дневна на апартамента и с кафе в ръка се впускаме в импровизиран неколкочасов разговор - за дома, техниката, приятелствата, мечтите и предизвикателствата пред човека Драгомир Драганов. Не ни е нужно много време, за да се убедим, че домакинът ни не е по-различен от образа, който виждаме на екрана. Емоционален, диалогичен, непринуден, на моменти дори патетичен, Драго е сред хората, с които е лесно да се общува. При това, домакинът ни владее професионално тънкостите в риториката, умее не само да привлича вниманието на събеседника, но и да го насочва, да го провокира.

Човек със силно присъствие, който предизвиква емоции, често противоречиви, но не и равнодушие.

Докато се ориентираме в новата за нас обстановка, Драго Драганов ни обяснява, че живее в дом, пълен със спомени. От седем години споделя апартамента със своята баба. За да запази хармонията в живота й, за момента домакинът ни се е отказал от идеята си за кардинални ремонти. Въпреки че не е внесъл големи промени в интериора, Драго чувства апартамента като свой дом, защото това е мястото, в което е прекарал първите си години. Заедно с родителите и сестра си.
Доста години по-късно, търсейки самостоятелност, се премества в друг апартамент, който префасонира според тогавашните си разбирания. С усмивка си спомня за боядисания с яркочервена боя хладилник, красял кухнята му, например.

Като отношение към техниката Драго Драганов се определя като нетехнологичен човек. Философията му за живота, подкрепена и от няколкото кражби в апартамента му, е много различна от еснафските представи за дома.


 

Вместо за истински технологичен дом, Драго мечтае за поредното пътешествие извън страната. Търси свободата в непознати за него места, в които и той самият е непознат. Категорично отказва да живее според установените представи. Именно затова, при всяка възможност се отправя на поредното пътешествие в чужбина.

...:: Пълният текст на статията можете да прочетете в луксозната книжка на сп. “Технологичен дом”, брой 14/2007. В разпространителската мрежа. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Стандарти за устойчиво строителствоСтандарти

Стандарти за устойчиво строителство

Сертификация на сградите по LEED, BREEAM и DGNB BulgariaТенденциите за развитие на строителния сектор са в посока ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата, здравето на хората и изграждането на по-висококачествени обекти. Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.

Въвеждаме ли системата за проектиране Еврокод от 2011?

Подробна актуална информация за всичко, свързано с приложението на системата у нас, очаквайте в следващия брой на ТД Инсталации, Оборудване, ИнструментиС наближаването на датата първи януари 2011 г. растат и притесненията на проектантската гилдия у нас за правилата и нормите, по които ще се проектира от следващата година.

Технически забележки и проблеми при прилагането на Наредба Iз-1971

Коментар на инж. Стефан Кинарев, председател на КИИП, по отношение на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожарВлизането в сила на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт.

Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради

Новата Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт. Документът бе публикуван през декември м. г. в Държавен вестник и отмени Наредба 2 за противопожарните строително-технически норми от 1994 г. Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с нормите на Европейския съюз в областта на пожарната безопасност, твърдят авторите й. Новият нормативен акт влиза в сила от 6 юни т.г. и в момента тече етап на подготовка на проектантите, строителните фирми, консултантите и контролните органи за прилагането му.

Промените в директивата за енергийна ефективност на сгради

С новите изменения се подчертава водещата роля на обществения сектор в постигането на енергийна ефективностВъзможностите за повишаване на сградната ефективност са не само широко дискутирана тема, но и нормативно регламентирана насока в развитието на сградното строителство в Европейката общност. Тази мярка е продиктувана както от чисто икономически, така и от екологични причини, например изменението на климата, емисиите от въглероден диоксид и др.

Противопожарна безопасност във високи сгради

Строително-технически норми при проектиране и изгражданеСпоред данните в неотдавнашно изследване на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” половината от пожарите в града възникват в жилищния сектор и то най-вече във високи сгради. Опасността при сградите с височина над тридесет метра се обуславя от бързото разрастване на огъня заради т.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top