Технологичният дом на Стоян Михалев

01.11.2006, Брой 11/2006 / Стандарти /

 

Със Стоян Михалев се срещаме в офиса на неговия PR, в промеждутъка между две лекции в Нов български университет, където той учи Политически науки. Докато пътуваме в изнервеното столично движение към дома му в централен столичен квартал, се чувстваме приятно изненадани от широтата на интересите и динамиката, която струи от него. Макар и без дългите коси, които бяха неизменна част от имиджа му през първите години на демокрацията у нас, никак не е трудно в днешния мъж да открием момчето с твърда гражданска позиция по плама, с който говори за убежденията си и днес. Сюрпризира ни и с житейската си философия, че човешкият живот е твърде кратък, за да бъде посветен на една професия. Само възползвайки се от уникалния шанс, който имаме постоянно да се развиваме и учим, не бихме прахосали биологичната материя, уверява ни Стоян, докато се изкачваме по стълбището към дома му, допълвайки, че да се говори и живее по шаблон не е негово убеждение.

Попаднали в дома на Стоян Михалев, много бързо се убеждаваме, че специалната роля, която играе музиката в живота му, съвсем не включва чисто потребителско отношение към техниката. Определя дома си като убежище, но забележете, неразривно свързано с техниката и технологиите. И без тези думи, лесно бихме стигнали до същия извод, виждайки четирите телевизора в помещението, обединяващо функциите на спалня и звукозаписно студио. С интересите си и познанията в областта на музиката и техниката ни впечатлява няколко минути по-късно. Обяснението на домакина ни е съвсем логично - да използва технологиите за него означава да ги познава и разбира.
Всеки сам избира средата, в която живее според интелекта и потребностите си, заявява в отговор на въпроса ни какво е отношението на един от най-големите техничари сред музикантите, към поп-фолк културата.

Сред първите неща, които се набиват в очи в студиото на Стоян Михалев, е присъствието на три компютъра, всичките с марка HP. Без да навлизаме в техническите подробности за съвременните технологии за обработка и възпроизвеждане на звук и картина, с които Стоян буквално ни затрупа, ще споменем само, че едната машина е предназначена специално за обработка на звук, втората за видеомонтаж, а третата за видеообработка.


 

Подозрението ни, че компютрите са свързани в мрежа, част от която е дори телевизорът срещу спалнята, се оказа напълно оправдана. Както и сигурността ни, че домакинът ни е запален по визуалната виртуална комуникация. Интернет разкрива огромни възможности пред съвременните хора да четат, да се развиват, да търсят, категоричен е Стоян Михалев.

...:: Пълният текст на статията можете да прочетете в луксозната книжка на сп. “Технологичен дом”, брой 11/2006. В разпространителската мрежа. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Стандарти за устойчиво строителствоСтандарти

Стандарти за устойчиво строителство

Сертификация на сградите по LEED, BREEAM и DGNB BulgariaТенденциите за развитие на строителния сектор са в посока ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата, здравето на хората и изграждането на по-висококачествени обекти. Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.

Въвеждаме ли системата за проектиране Еврокод от 2011?

Подробна актуална информация за всичко, свързано с приложението на системата у нас, очаквайте в следващия брой на ТД Инсталации, Оборудване, ИнструментиС наближаването на датата първи януари 2011 г. растат и притесненията на проектантската гилдия у нас за правилата и нормите, по които ще се проектира от следващата година.

Технически забележки и проблеми при прилагането на Наредба Iз-1971

Коментар на инж. Стефан Кинарев, председател на КИИП, по отношение на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожарВлизането в сила на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт.

Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради

Новата Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт. Документът бе публикуван през декември м. г. в Държавен вестник и отмени Наредба 2 за противопожарните строително-технически норми от 1994 г. Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с нормите на Европейския съюз в областта на пожарната безопасност, твърдят авторите й. Новият нормативен акт влиза в сила от 6 юни т.г. и в момента тече етап на подготовка на проектантите, строителните фирми, консултантите и контролните органи за прилагането му.

Промените в директивата за енергийна ефективност на сгради

С новите изменения се подчертава водещата роля на обществения сектор в постигането на енергийна ефективностВъзможностите за повишаване на сградната ефективност са не само широко дискутирана тема, но и нормативно регламентирана насока в развитието на сградното строителство в Европейката общност. Тази мярка е продиктувана както от чисто икономически, така и от екологични причини, например изменението на климата, емисиите от въглероден диоксид и др.

Противопожарна безопасност във високи сгради

Строително-технически норми при проектиране и изгражданеСпоред данните в неотдавнашно изследване на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” половината от пожарите в града възникват в жилищния сектор и то най-вече във високи сгради. Опасността при сградите с височина над тридесет метра се обуславя от бързото разрастване на огъня заради т.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top