Тенденции на пазара на интелигентни електромери

брой 5/2021 / Техническа статия / Електроинсталации

  • Тенденции на пазара на интелигентни електромери
  • Тенденции на пазара на интелигентни електромери
  • Тенденции на пазара на интелигентни електромери
  • Тенденции на пазара на интелигентни електромери

Техническа статия

 

Решенията за интелигентно измерване на електроенергията се състоят от измервателни уреди или модули с комуникационни възможности (еднопосочни или двупосочни), вградени в измервателния уред или свързани с него. Те се използват за събиране и съхраняване на данни, които могат да бъдат предавани на преносими компютри, мобилни устройства, телефони и други преносители.

Глобалният пазар на интелигентни измервателни уреди се очаква да продължава да нараства. Прогнозите са, че от 20,7 млрд. щатски долара през 2020 г. приходите от продажби ще достигнат 28,6 млрд. щатски долара до 2025 г. при комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 6,7%. Предвижданията са, че сегментът на интелигентните електромери ще има най-голям дял от пазара на интелигентните измервателни уреди за периода до 2025 г.


› РекламаСегментиране на пазара

Пазарът на интелигентни измервателни уреди е сегментиран според вида на уреда – електромери, интелигентни газомери и интелигентни водомери и др. През 2019 г. най-голям пазарен дял е имал сегментът на интелигентните електромери. Според анализаторите водеща причина за това е все по-изразеният акцент върху динамичното ценообразуване и интегрирането на разпределени енергийни ресурси (distributed energy resources – DER) в съществуващите операции на електроенергийните системи в региони като Северна Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион.

Бъдещият ръст в сегмента също така ще дължи на нарастващото търсене на високоточни и прецизни измервания на данните за потреблението на комунални услуги за крайни потребители, като жилищни, търговски и промишлени сектори.

Според трите типа комуникационна връзка, които се използват от интелигентните електроизмервателни системи – безжична най-често радиочестотна (RF), кабелна – чрез захранваща линия (PLC), и клетъчна – чрез инфраструктурата на телекомуникационните оператори, сегментът на клетъчните системи се очаква да се развива най-бързо през следващите четири години.

Разпространението на комуникационните канали от клетъчен тип се дължи на наличието на солидна и надеждна телекомуникационна инфраструктура, която да отговори на оперативните нужди на интелигентните електроизмервателни уреди в региони като Европа и Северна Америка. Освен това използването на клетъчна комуникация намалява оперативните разходи за комунални услуги при изпълнението на проекти за интелигентни измервателни уреди.

Пазарът на интелигентни измервателни уреди също така е сегментиран според профила на крайния потребител – жилищен, търговски и промишлен. Предвижда се жилищният сектор да расте с най-бързи темпове през прогнозния период. Нарастващото потребление на енергия стимулира темповете на растеж на интелигентните електромери в сектора сред битовите потребители поради технологичния и икономически напредък и увеличаващите се инструменти за държавно подпомагане чрез проектни предложения в подкрепа на енергийната ефективност.

Според разпределението по региони пазарът се поделя на регион Северна Америка, Южна Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и Близкия изток и Африка. Азиатско-Тихоокеанският регион има най-голям пазар на интелигентни измервателни уреди в света, предимно благодарение на Китай, като тенденцията се очаква да се запази до 2025 г. Пазарът в региона се ръководи от нарастващия натиск за намаляване на въглеродните емисии от комунални услуги и ефективно интегриране на устойчив енергиен микс с все по-разширяващо се участие на възобновяеми източници, като слънчева и вятърна енергия за подобряване на устойчивостта на операциите в енергийния сектор.
Фактори, стимулиращи развитието на пазара

Внедряването на интелигентни електромери от своя страна позволява внедряването на системи за управление на енергопотреблението в жилища и обществени сгради. Чрез визуализация на потреблението на електрическа енергия в отделни домове или цели сгради, потребителите разполагат с мощен инструмент за своевременно информиране и следен в реално време, анализ и вземане на решения за управление на потреблението на ресурса.

Енергийната ефективност все повече се превръща в основен фокус в световен мащаб, поради нарастващите икономически дейности, които предизвикаха безпрецедентни нива на консумация на електрическа енергия и доведоха съществуващите електроснабдителни мрежи до предела на границите им. Глобалното производство на електроенергия през 2019 г. възлиза на 27 004,7 тераватчаса, според доклад на BP plc.

Ето защо прогнозите за увеличение и през следващите години не са изненада за никого. Според Агенцията за енергийна информация на САЩ (EIA), глобалното потребление на енергия се очаква да нарасне с близо 50% в периода 2018 – 2050 г., като Азия ще бъде основният потребител на енергия.

Според доклада на BP plc за Световното потребление на енергия за 2020 г., глобално консумацията на първична енергия възлиза на 583,9 EJ през 2019 г., което представлява ръст от приблизително 1,3% в сравнение с 2018 г. Очаква се такива тенденции, налагащи оптималното използване на енергийните доставки, да насърчат още повече енергийната ефективност в световен мащаб.

Потребителската електроника, офис оборудването и други консуматори "поглъщат" близо 15% до 20% от общата жилищна и търговска електроенергия, при това не в основния си работен режим. По-голямата част от тази енергия се консумира, когато работят в режими с ниска мощност (дори когато не се използват). Потребителите все повече се стремят да инсталират интелигентни системи за управление на енергията, за да проследяват и контролират подобни сценарии.
Усложненията поради разпространението на инфекцията от коронавирус и блокирането на цели страни по света повлияха на цялостното разпространение на интелигентните измервателни уреди в световен мащаб. Глобалната пандемия от COVID-19 доведе до блокирания, които спряха някои съществени индустриални операции. В резултат на това бяха засегнати и доставките и инсталирането на интелигентни измервателни уреди.


 

В последно време няколко новости бяха интегрирани, за да направят интелигентните електромери по-привлекателни за потребителите, надеждни и достъпни, а различните технологии за свързване, използвани от интелигентните измервателни уреди, допълнително стимулират пазара. Основните предимства на този тип устройства, включват допълнителни функции за откриване на редица проблеми със снабдяването, непрекъснато наблюдение на електроенергийния поток, откриване на всяка кражба и други възможности носят добавен стойност за крайния потребител и съществено влияят на пазара. Също така те спестяват ръчното месечно отчитане и оптимизират приходите.

Основният фактор, който стимулира растежа на пазара на интелигентни измервателни уреди, е подкрепящата държавна политика и финансовите стимули. В този смисъл пандемията нанесе един удар върху глобалния пазар на интелигентната апаратура, тъй като размести редица приоритети в държавните политики по целия свят. Високите разходи за инсталиране на интелигентни измервателни уреди, поети от крайните потребители, от своя страна също ограничават растежа на пазара. Различни мрежови оператори и други услуги се стремят ефективно да управляват търсенето на интелигентни измервателни уреди. Очаква се обаче технологичните предимства, като автоматично отчитане на уредите и генериране на сметките, да допринесат за растежа на сектора на интелигентни електромери. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Мениджмънт на електроенергията в интелигентния домТехническа статия

Мениджмънт на електроенергията в интелигентния дом

В интелигентните домове е налице двупосочна комуникация от и към комуналната мрежа, осъществявана посредством умни измервателни уреди, които взаимодействат динамично с мрежовата система, получават сигнали от доставчика на услуги и отговарят с информация за потреблението и диагностиката.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Безжични системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Безжични системи за сградна автоматизация

Кабелните системи за сградна автоматизация са подходящо и лесно за внедряване решение, когато са предварително планирани и инсталирани при строежа на нови сгради. Тези системи обаче не винаги са подходящи за съществуващо или старо строителство, където инсталирането им може да се окаже трудно, скъпо или в разрез с естетическите норми.

Уеб базирани системи за сградна автоматизация

Съчетаването на Интернет технологиите и стандартизираните протоколи за комуникация създава огромни възможности в областта на сградната автоматизация. Системите в тях вече не функционират изолирано, а взаимосвързано и могат да се управляват централизирано чрез локален или отдалечен достъп, с помощта на стандартен уеб браузър. По този начин обитателите на сградата, както и фасилити мениджмънт компаниите получават информация за състоянието на сградните системи в реално време и от всяка точка на света.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top