Тенденции при фурни и плотове

01.09.2008, Брой 7/2008 / Технически статии /

 

Свързването на кабели и проводници помежду им и към куплунги и клеми от най-различен вид е рутинна операция както при изграждането на класическите електрически силови и телефонни инсталации, така и на новите комуникационни мрежи, към сигурността на които се поставят все по-строги изисквания. А професионалистите добре знаят, че едно от местата с най-честа поява на повреди са връзките на проводниците и кабелите.


Затова в много случаи краищата на проводниците (многожилните) трябва да са снабдени с подходящи накрайници (например кабелни обувки или кабелни гилзи), а свързването на куплунгите трябва да осигурява освен добра електрическа връзка и необходимата механична здравина. За техниците, които изграждат и подържат мрежи е не само важно бързо да поставят нови накрайници и конектори, но при нужда бързо да заменят повредените.
Това се осигурява чрез специализираните инструменти за кримпване. Основното значение на английската дума crimping е нагъване, надипляне, но в случая тя има смисъл на пресоване - чрез силно притискане и огъване на съответния детайл, той здраво се свързва към кабела или проводника. В зависимост от нуждите механичната връзка се прави само с оголен проводник и осигурява преди всичко електрическата връзка, или е съчетана и с връзка към изолираната част на проводник или кабел за по-стабилно закрепване.
Сравнително по-рядко се използва наименованието инструменти за кербоване, като между думите кримпване и кербоване няма принципна разлика. Все пак някои производители влагат в думата кербоване смисъл на извършване на операцията с по-голям натиск върху свързваните материали, които съответно могат да са с по-голямо сечение, надхвърлящо в някои случаи 200 mm2. В каталозите може да се срещне и наименованието преса за кербоване, обикновено на кабели.
Икономичност и лесно почистване с катализатор
Съвременно техническо решение, намиращо приложение при фурните, е катализаторът. Той е предназначен да пречиства замърсения при готвенето въздух. Устройството представлява нагревател и оплетка, изработена от специален материал с добавка на благороден метал. Замърсеният с мазнини, миризми и дисперсни примеси въздух се всмуква от мотора и минава през катализатора. По този начин нежеланите вещества се разграждат без остатък до вода и въглероден диоксид. Така фурната остава чиста и от нея излиза само пречистен въздух. В сравнение с пиролизата катализаторите не изразходват допълнителна енергия и са изключително икономични. Моделите от най-високия клас разполагат с пакет напълно автоматични програми. В зависимост от количеството и вида на продукта те сами определят режим на работа, времетраенето на готварската процедура и необходимата температура.
Само с едно докосване се включват намиращите се зад стъкло сензорни бутони и невидимата до момента графика се появява на дисплея. Дисплеят с текстовите съобщения помага на потребителя да се ориентира във функциите и програмите, при това с възможност за настройка на различни езици. Въпреки многообразието от програми и високотехнологични нововъведения, новите модели са изключително икономични, благодарение на тройно остъклената врата, терморефлекторното вътрешно стъкло, двойната изолация и енергоспестяващото вътрешно осветление.
Сред новостите са и светещите пръстеновидни шалтери. Те потъват при всяка настройка и се изравняват с панела за управление. Наред с лесното почистване, по този начин се избягва и неволното включване.
Друга тенденция, която намира приложение при съвременните фурни, е покритието на вътрешността им с незалепващ екоемайл, който предотвратява полепването на остатъци от храната.
Модерните фурни предлагат и възможност за едновременно или отделно използване на до четири изтеглящи се телескопични двойки. Техническа иновация са и системите с топъл въздух, които представляват пръстеновиден нагревател, който се намира на задната стена на фурната, огражда мотора и осигурява печене на до четири нива, без да се пренася миризмата от едното на другото печиво. Сред все по-широко използваните решения са и сондата за измерване на вътрешната температура на ястието, накланящ се грил с голяма площ на нагревателите, комбинация на скарата с камък за пица, функция бързо загряване, при която фурната стартира автоматично на максимални градуси за кратко време, след което се връща автоматично на предварително зададената температура на работа. Като стандартни за съвременните фурни могат да се определят защитната блокировка за деца, защитното самоизключване, самоизключването на осветлението на фурната по време на работа и др.Новости при стъклокерамичните котлони
Сред техническите тенденции при стъклокерамичните котлони за вграждане е оборудването им с висококачествени нагреватели, които много бързо нагорещяват зоните. Обикновено съвременните модели позволяват избор между сензорно управление и шалтери. Друга екстра е функцията за бързо завиране - зоната стартира на максимална температура и впоследствие превключва на по-ниска степен.
Пред следващите години, вероятно, много по-широко ще се използват индукционните котлони, които се регулират лесно, спестяват енергия и гарантират сигурност. Тайната на индукцията: непосредствено образуване на топлина директно на дъното на тенджерата (тя задължително трябва да е с магнитно дъно). Тъй като самият котлон не се нагорещява, нищо не може да загори.
Съвременните котлони поддържат и аларма с автоматично изключване, която съобщава за изтичане на програмираното време, като се изключва и съответната зона. Както и при фурните се осигурява и централно изключване, при което всички зони могат да се изключат едновременно. Също като стандартни биха могли да се определят сензорът за разпознаване на тенджерата и нейната големина, индикаторът за оставащо време, защитната блокировка на деца, защитното самоизключване. Когато се говори за технически и технологични новости, не бива да се изключва зоната за поддържане на топлината, зоната за пържене, която се формира от две кръгли зони, които се използват поотделно, но могат да се включат заедно като овална зона за пържене.
Водещите производители на кухненско оборудване предлагат и възможност за добавяне чрез свързваща лайсна на допълнителни модули към класическия стъклокерамичен котлон - например с фритюрник и грил.
По отношение на комбинираните ел. фурни на пара новост в техническо отношение е вградената електронна система за пара и топъл въздух. При нея парата се образува извън вътрешността на уреда във външен парообразувател. За секунди се достига оптимален микроклимат и преходът от пара към топъл въздух протича изключително плавно, уверяват специалистите.
Друга иновация, намерила място при тези уреди, е регенерирането на топлина за претопляне на вече приготвени ястия. Съвременните модели поддържат и функциите професионално печене, което представлява комбинация от пара и топъл въздух. Комбинираните ел. фурни разполагат със сензор за климат, който постоянно контролира климата във вътрешността на уреда и прецизно съобразява количеството на добавяната пара и топъл въздух.
Фурните разполагат и с автоматичен индикатор за премахване на варовика, резервоар за прясна вода, дисплей с текстови съобщения, сонда за измерване на вътрешна температура на ястието, сензорно управление, както и защитна блокировка за деца.
Цветелина Марева,
Дезигно Кюхе Арт енд Дизайн,
официален вносител на Kuppersbusch за България

 

Сензорно управление и изчистени форми от инокс и стъкло
В резултат на активната развойна дейност на “Франке”, през последните години фурните и стъклокерамичните плотове претърпяха сериозно развитие в техническо отношение. Нововъведенията са в няколко основни направления: екологичност, енергоспестяване, безопасност и качество на готвене.
Термоизолацията на вратите, което се постига чрез използването на 2, 3 или 4 стъкла, води до намаляване на енергоемкостта и повишава безопасността при работа с уреда. Друга новост са плъзгачите или телескопичните водачи за решетките и тавите, снабдени със специална система, предпазваща съдовете от преобръщане при тяхното изтегляне. Все по-широко се използва и сензорното управление с възможност за програмиране на няколко езика и запаметяване на различни рецепти и сондата за отчитане на температурата във вътрешността на продукта при термичната обработка. Наличието на специален пароотвод във вътрешността на фурната, от една страна, предотвратява опасната концентрация на гореща пара във вътрешността, която може да предизвика неприятни изгаряния, а от друга, не позволява смесването на миризми, като по този начин едновременно могат да се приготвят разнородни ястия. През последните години навлезе и т.нар. пиролитично почистване - програма, която при 500 °С изгаря всички натрупани мазнини по вътрешните страни на фурната. По отношение на дизайна в съответствие с най-новите тенденции са актуални изчистените прави форми от инокс, със специална обработка против оставане на следи от пръсти, и стъкло.

Регулиране на мощността при съвременните плотове
Съвременните тенденции са за все по-широка употреба на газовите плотове, иновация при тях са котлоните с двоен и троен пламък. Това е система, която позволява равномерно разпределение на топлината и регулиране на пламъка. Благодарение на двата /трите/ концентрични кръга, може да се избере между три нива на интензивност, в зависимост от типа на готвенето. Двата кръга могат да готвят по отделно или едновременно. По-голямо предимство имат комбинираните плотове газ-керамика и така наречените модулни плотове, които дават възможност за различни комбинации - газ, керамика, барбекю, фритюрник.
С тенденция към все по-широко приложение са индукционните плотове, работещи на принципа на магнитна индукция. Топлината се генерира директно на дъното на съда, където е най - необходима, без топлообмен и съответно загуба на топлина през стъклокерамичната повърхност. Едно от най-големите предимства на разработваните от “Франке” индукционни плотове е разпознаването на съда. Активира се само тази част от индукционната зона, която е в контакт със съда. Използват се съдове, на които дъното създава магнитно поле. По отношение на керамичните плотове сред техническите новости е електронната плоча със сензорно управление. Конфигурациите на плочите се проектират с оглед оптимизиране на консумацията на електрическа енергия. Друга иновация при керамичните плотове е т.нар. multi-level-power функция, позволяваща да се програмира максимална мощност на четири нива - 2.4 kW, 3,4 kW, 4,4 kW и 9 нива за регулиране на температурата, индикатор за визуализация на нивото на мощността. Все повече модели разполагат с вграден индикатор за остатъчна топлина, както и с бутон ключ за сигурност на деца. Съвременните плотове имат и система за безопасност при заливане с течности.
Виолета Славова,
мениджър Продажби във Франке България

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Мрежови видеорекордери (NVR)Технически статии

Мрежови видеорекордери (NVR)

Мрежовите видеорекордери (Network video recorder, NVR) са специализирани системи, използвани все по-често в сградните решения за сигурност и видеонаблюдение поради множеството им предимства в сравнение с популярните дигитални видеорекордери (DVR).

Мрежовите видеорекордери се отличават от DVR системите основно по това, че входящият сигнал постъпва чрез мрежова връзка вместо посредством директна връзка към карта или тунер за видеозапис.

Шумозаглушители за ОВК инсталацииТехнически статии

Шумозаглушители за ОВК инсталации

Сградните ОВК инсталации могат да се превърнат в източник на силен и неприятен шум по време на експлоатация. Ето защо контролът на шума е първостепенна грижа за проектантите и инсталаторите на ОВК системи в хотели, жилищни, търговски, обществени и промишлени сгради. За целта се използват т. нар. шумозаглушители.

Шумозаглушителите са интегрална част от сградните ОВК системи и традиционно се инсталират заедно с останалите компоненти. Конструкцията им включва корпус (обикновено от неръждаема стомана) и вътрешни ядра от звукоабсорбираща изолация.

Интелигентно аварийно осветлениеТехнически статии

Интелигентно аварийно осветление

Аварийното осветление от ново поколение разполага с допълнителен набор от функции, който не само оптимизира мониторинга и поддръжката му, но позволява и интегрирането му в цялостни платформи за сградна автоматизация и консолидираното му управление с останалите сградни системи и услуги.

На пазара вече се предлагат интелигентни системи за аварийно осветление, които елиминират нуждата от времеемка и сложна конвенционална инспекция.

Системи за управление на опасноститеТехнически статии

Системи за управление на опасностите

С нарастващата автоматизация на сградните системи и услуги и тяхното масово консолидиране в единни платформи за сграден мениджмънт все по-популярни стават комбинираните решения за контрол на рисковете, познати като системи за управление на опасностите (Danger management systems, DMS)

Съвременни тенденции в интелигентното сградно осветлениеТехнически статии

Съвременни тенденции в интелигентното сградно осветление

Решенията в областта на интелигентното осветление непрекъснато се развиват и еволюират в синхрон с изискванията на устройствата и приложенията от най-ново поколение, разработени за непрекъснато разрастващата се IoT (Internet of Things) екосистема

Решения за воден мониторинг в интелигентни домовеТехнически статии

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове

Водният мениджмънт в един умен дом се осъществява с помощта на различни типове сензори и системи, които измерват потреблението, регистрират течове, проверяват качеството на питейната вода и помагат за подобряване качеството на живот, намаляване на сметките и предотвратяване на аварийни ситуации, застрашаващи безопасността на обитателите и сградните активи


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top