Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасене

31.10.2017, Брой 5/2017 / Техническа статия / Сигурност

  • Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасене
  • Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасене
  • Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасене
  • Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасене
  • Тенденции при системите за пожароизвестяване и пожарогасене

Техническа статия

 

Потенциалът за развитие на технологиите в сферата на пожароизвестителната и пожарогасителната техника е огромен, особено под влияние на конвергенцията между пожарната безопасност, информационните технологии и комуникациите. Иновациите в области като безжичната свързаност и Internet of Things (IoT) без съмнение ще предложат значителни перспективи за технологични подобрения не само при системите за детекция на пожарен риск, но и при други мрежови системи като тези за сигурност например.

Производителите на решения за пожарна безопасност продължават да фокусират разработките си върху подобряване на надеждността им. Най-съвременните продукти в сегмента са ориентирани както към по-ефективна детекция, така и към по-прецизна диференциация на пожарните рискове.

Водеща тенденция в областта е технологичното усъвършенстване на оптичните устройства за детекция на дим, така че те не само да откриват наличието му, но и да разпознават от какъв тип е. Големите компании производители на пожароизвестителни и пожарогасителни системи все по-масово интегрират в продуктите си интелигентни сензори и технологии за по-добра обработка на цифровите сигнали с все по-комплексни алгоритми. Сериозна част от пазарните иновации в сферата на пожароизвестяването продължават да са насочени към едно от традиционните предизвикателства в бранша – фалшивите аларми.

Решения срещу фалшивото сработване на противопожарните аларми
Една от неизменните тенденции в областта на противопожарната безопасност десетилетия наред е стремежът към по-добро откриване и диференциране на сигналите за пожарен риск. Пожароизвестителните системи стават все по-надеждни, като при проектирането им се набляга сериозно върху свеждане до минимум на риска от фалшиво сработване на алармите. От решаващо значение за предотвратяването на фалшиви аларми е разработването на по-съвременни оптични детектори, които могат да различават пара от дим. Като пример, фалшиви аларми често се наблюдават в хотелски стаи, където парата от горещ душ може да се интерпретира погрешно от детекторите като дим. Друг проблем в това отношение са запрашаването и наличието на прахообразни субстанции в близост до детекторите. Освен че праховите натрупвания около сензорите на детекторите затрудняват детекцията, облаци от малки прахообразни частици, като талк например, също могат да бъдат неправилно идентифицирани като дим.

Проектантите на много съвременни сгради, при които фокусът е върху интериорния дизайн, избират пожарни детектори, които са по-малко визуално натрапчиви и с по-естетически вид от конвенционалните. Така на пазара постепенно се налага нова линия продукти с по-малки размери, по-тънки корпуси и по-незабележим профил, които лесно се вписват в интериорните елементи. Маркетинговите експерти очакват това да се превърне в трайна тенденция в тази индустрия и някои решения за пожароизвестяване все по-масово да се интегрират в интериорното обзавеждане.

 

 

Свързаност при системите за пожарна безопасност
С окрупняването на решенията за домашна автоматизация в цялостни платформи за сграден мениджмънт, пожароизвестителните и пожарогасителните системи стават все по-интегрирани и свързани с останалите инсталации в сградата. Ключови фактори за развитието на технологиите в тази посока са както спадът в цените на сензорите и детекторите в глобален план през последното десетилетие, така и все по-малките размери на тези устройства, които позволяват интеграцията им в нарастващ брой продукти и системи в сферата на сигурността и автоматизацията. Безжичната свързаност, която на практика вече е почти повсеместна в модерните сгради, позволява лесна, бърза и икономична инсталация на полевите устройства със сензори. Интелигентните комуникационни технологии пък улесняват обмена на информация между сензорите и другите сградни мрежи, както и централизираното им управление посредством централен хъб или система за сграден мениджмънт. Конфигурирането на център за контрол и мониторинг на пожароизвестителната мрежа, самостоятелно или като част от цялостна платформа за сигурност и автоматизация, прави възможно събирането, обработката и съхранението на данни от сензорите в пожарните детектори, както и от останалите елементи на мрежово свързаната система за пожарна безопасност.

Друга интересна тенденция по отношение на свързаността и интелигентните технологии при сградните системи е появата на мултифункционални устройства на пазара, например топлинни детектори, които служат и като стайни термостати. Сливането на различна функционалност в едно решение е посока, в която тази индустрия предстои интензивно да се развива, убедени са експертите. По същия начин, по който датчиците за осветление реагират на присъствието на човек в помещението, а ОВК системите могат да се приспособят към броя на хората в сградата, пожароизвестителните системи от бъдещето ще могат да откриват не само наличието на топлина, дим и въглероден диоксид, но и интелигентно да оценяват степента на риск съобразно броя на присъстващите лица.

Internet of Things и системна интеграция
IoT технологиите продължават да дават сериозен тласък на интеграцията при сградните системи. Мрежите, в които всяко устройство е отделен възел в мрежа за препредаване на данни от точка до точка, а не обратно към централен хъб, са базирани на разпределен подход на свързване. Той може значително да подобри надеждността на комуникацията и да елиминира излишъка от информация в системата.

Пожароизвестителните инсталации традиционно са автономни и подлежат на строги стандарти за изпитване, както и на много по-стриктни изисквания към оборудването в сравнение с други сградни системи. При IoT платформите за сигурност, които вече пренасят и противопожарната защита в безжичната виртуална среда, сигурността на мрежата и комуникацията излиза на преден план. Ето защо проектирането на система за противопожарна защита в условията на все по-тясна интеграция между сградните услуги и оборудване вече трябва да включва и разбиране за това как отделните системи в платформата взаимодействат с мрежата. Ключови партньори при планирането и реализацията на съвременните решения за пожароизвестяване и пожарогасене, интегрирани в базирани на Internet of Things платформи, са експертите по IT сигурност.

Строително информационно моделиране (BIM)
Възможностите за информационно моделиране на сградите постепенно навлизат и в сферата на пожарната безопасност. Налице е потенциал за бъдеща интеграция на софтуерните решения за сградно моделиране с триизмерни модели на възникването и развитието на пожари. Експертите в бранша предвиждат, че в близко бъдеще ще бъде разработен метод, който ще позволи данните от динамичните симулатори на пожари (Fire Dynamics Simulator, FDS) да бъдат импортирани обратно в информационния модел на дадена сграда. Така ще стане възможно обединяването на моделите на пожара и сградата, а сценариите на развитие ще могат да се управляват и разглеждат в единен софтуерен симулатор. На пазара вероятно ще се появят BIM платформи, които включват съответните интерфейси за интеграция на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, както и инструменти за моделиране и разиграване на различни сценарии за развитие на пожарния риск, евакуация и прогнозиране на крайния резултат от евентуален пожар.

 
Тенденции в пазарното развитие на сектора
Според актуален доклад за пазара на технологии за противопожарна защита, изготвен от AMA Research, сектор активна противопожарна защита се развива с траен положителен ръст от 2013 г. насам. Активната противопожарна защита се състои от системи за детекция и системи за погасяване на пожари. През последните три години (2015-2017 г.) пазарът на продукти и решения в този сегмент е нараснал с около 23%, което е отражение на съвкупност от положителни пазарни тенденции, смятат маркетинговите анализатори. Пожароизвестителните аларми и системите за детекция на дим към днешна дата представляват малко над 60% от сегмента. По-голям брой от инсталациите на продукти и системи в сектор активна противопожарна защита се реализират в търговски, промишлени и обществени приложения. Жилищните димни детектори и пожароизвестителни системи пък представляват малък, но стабилен дял от общия пазар на такива решения, сочи още статистиката.

Един от ключовите двигатели на растежа в тази индустрия са технологичните иновации, които спомагат за развитието както на системите, така и на техните приложения, твърдят от AMA Research. Благодарение на технологичните подобрения при пожароизвестителните и пожарогасителните системи и стремежа към оптимизиране на финансовите и техническите аспекти на инсталациите се наблюдава все по-тясна интеграция между тези решения и останалите сградни инсталации, показва докладът на агенцията.

Комплексните интегрирани системи за сигурност, базирани на информационни технологии, стават все по-често срещани в съвременните интелигентни сгради. Тези платформи включват противопожарна защита в комбинация с други мерки за сигурност в единна мрежа, включително видеонаблюдение, контрол на достъпа и др.

Бизнесът все повече осъзнава възможностите и ползите от интегрирането на противопожарната защита с други аспекти на сигурността, отчитат пазарните специалисти. Примери за предимствата на интегрираната система в случай на пожарна опасност са: наличието на детайлен списък на обитателите на сградата и възможност за проследяване на движението, графиците и навиците им благодарение на системата за контрол на достъпа; автоматично отваряне на противопожарните изходи, автоматично отваряне на външните врати за по-лесен достъп до аварийните услуги, автоматично изключване на захранването на уязвимо и критично оборудване и др.

Иновации при сензорните технологии
Сред водещите приложения на усъвършенстваните сензорни технологии в пожароизвестителната и пожарогасителната техника са по-модерните димни детектори, които могат да извършат разпознаването по-бързо, с по-голяма надеждност и с по-малък риск от фалшиви аларми. Някои по-нови модели детектори на пазара вече разполагат с регулируема чувствителност, която може да се настрои така, че да отговаря на средата, в която ще бъдат експлоатирани устройствата.

Разширяването на възможностите при безжичната свързаност и популяризирането на системите с отворен код и универсалната оперативна съвместимост между устройствата от различни производители, както и повишеното търсене на интелигентни платформи за сигурност и пожарна безопасност ще доведат до по-нататъшен ръст в използването на безжични детектори за дим, е заключението на пазарните изследователи в бранша.
Новите технологии стават все по-конкурентни в ценови аспект, което ги прави подходящи и за приложения с по-малки мащаби. Пример за това са адресируемите контролни панели, които доскоро се използваха само в индустриални приложения с големи мащаби, а днес са налице във все повече малки търговски и жилищни обекти.

Новост на пазара, опосредствана от развитието на сензорните технологии, са и сериите пожароизвестителни панели с IP-базиран цифров алармен предавател, който може да изпраща известия до потребителя през интернет и до съответната оторизирана станция за алармен мониторинг.

Макар съвременните пожароизвестителни системи да са предназначени основно да уведомяват обитателите на дадена сграда, че е необходимо да се евакуират, то в близко бъдеще вероятно ще се появят интелигентни системи, които ще могат и да насочват хората към най-удобните изходи на сградата. На пазара вече се предлагат инсталации с насочваща звукова сигнализация, която може да индикира местоположението на аварийните изходи с помощта на комбинация от честоти (известни като “широколентов звук”). Маркетинговите анализатори предвиждат, че скоро системите за пожароизвестяване и пожарогасене вероятно ще разполагат и с функции за електронно откриване на най-краткия или най-безопасния път за евакуация от сградата (electronic wayfinding). Тези технологии ще идентифицират възможните и/или свободните изходни маршрути, които могат да изведат хората далеч от опасността.

 

 


 

Динамично електронно откриване на маршрут
Електронните системи за динамично намиране на път за евакуация (Dynamic electronic wayfinding) вече са реалност и е само въпрос на време функционалността им да бъде пренесена към интелигентните платформи за пожарна безопасност на бъдещето. Тези технологии ще заместят конвенционалните табели, обозначаващи евакуационните маршрути, които намират място в много хотели и публични обекти.

Евакуационните карти в по-модерните транспортни центрове, спортни съоръжения на закрито, концертни, изложбени и конферентни зали, хотели и други големи и сложни сгради с публично предназначение вече са електронни. След въвеждане на името или кода на локацията, която потребителят се опитва да намери (например номер на хотелска стая), електронната система може да я визуализира на картата или директно да покаже маршрута до желаната дестинация от мястото, на което се намира той в момента. Някои електронни карти могат да визуализират аварийни изходи, убежища и други обекти и указания, свързани с безопасността.

Решенията за динамично откриване на маршрути, които са все още в сферата на технологичните разработки, скоро могат да получат и пазарна реализация, прогнозират експертите. Тези системи ще могат да извеждат информация не само за търсен обект в сградата, а да идентифицират всички възможни, както и най-преките или безопасните изходни пътеки, които да отведат обитателите далеч от пожарната опасност и извън сградата. Възможността за динамично търсене на евакуационни маршрути скоро може не просто да стане реалност, но и да се превърне в регламентирано предписание за публични сгради с даден размер или сложност на конструкцията. Технологичните възможности на концепцията предстои да се разширят дотолкова, че информацията и известията от системата да могат да се визуализират не само локално (на монитори и екрани), а и дистанционно – онлайн или чрез приложение за смартфон или таблет.

Тенденции при системите за потискане и погасяване на пожари
Сегментът пожарогасителни решения обхваща преносими пожарогасители и инсталирани системи за противопожарна защита, например спринклерни инсталации. Тези сфери също значително са напреднали в технологичен аспект през последните години, а прогнозите за развитието им през следващото десетилетие са силно обнадеждаващи, сочат пазарните проучвания в областта.

Ключови сектори на крайно потребление на оборудване за потискане и потушаване на пожари са търговията, промишлеността и технологичния сектор. В тези сфери е налице сравнително по-висок потенциал за нови строителни дейности (в сравнение с други сектори), което следва да засили търсенето както на преносими пожарогасители, така и на инсталирани системи за потискане и погасяване на пожари. Специалистите очакват ръст на инертните и синтетични газови системи за потискане на пожар, които потушават възникналите пламъци и същевременно намаляват щетите върху индустриалните машини или IT оборудването.

Сред водещите тенденции в сегмента е навлизането на “зелени” или по-екологични технологии при системите за пожарогасене. Все повече производители на такива решения приемат, че най-добрият начин за свеждане до минимум ефектите на пожарогасителния агент върху околната среда е той да не използва изобщо, ако това е възможно. На пазара вече са достъпни усъвършенствани аспираторни детектори за дим, които активно изтеглят въздух в детекторната камера за анализ и така откриват наличието на дим много по-рано, отколкото системите, при които се изчаква димът сам да навлезе в камерата.

Разработват се все по-екологосъобразни пожарогасителни агенти, както и методи за по-безопасното им използване. Наскоро бе представена пожарогасителна система, способна да произвежда азотен газ при стайна температура. Решението не създава предпоставки за глобално затопляне или изчерпване на озона, а използваният агент е екологично чист и не оставя никакви следи в атмосферата.

Стремежът към “по-зелени” технологии за пожарогасене поднови и интереса към водната мъгла под високо налягане като гасителен агент. Вече се предлагат такива системи, предназначени за превозни средства (автобуси, релсополагащи машини, машини за дърводобив и минно оборудване), които не изискват електрическо захранване. Водната мъгла потиска пожара като ефективно прекъсва подаването на кислород към огъня. Тъй като агентът на практика е чиста вода без примеси, решението е екологично и не носи рискове за хората или оборудването. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Видео пожароизвестяванеТехническа статия

Видео пожароизвестяване

В случай на пожар минималното забавяне преди откриването му е от ключово значение за минимизирането на щетите и спасяването на животи. Проблемът при детекторите за дим в настоящия им вид е прекалено голямото време за подаване на сигнал към датчика при откриване на дим вследствие на пожар.

IoT в жилищното осветление

Умното управление на осветлението като част от битовата автоматизация и умния дом отдавна се реализира на практика - повече от 40 години. Поради невероятния напредък на технологиите, осигуряващи елементна база с ниска консумация, средства за автоматично регулиране на ниски цени и възможности за комуникация, както и благодарение на наличието на мрежи с интернет достъп и на удобни интерфейси за настройка, умното управление на осветлението става все по-реалистично, по-гъвкаво и по-достъпно от финансова гледна точка.

Energy Harvesting технологии в сградната автоматизацияТехническа статия

Energy Harvesting технологии в сградната автоматизация

Самозахранващите безжични сензорни мрежи вече са неразделна част от системите за сградна автоматизация. Прогресът в т.

Hoval България, инж. Костадин Джампалски: Предлагаме на клиентите си цялостни енергоефективни системни решенияИнтервю

Hoval България, инж. Костадин Джампалски: Предлагаме на клиентите си цялостни енергоефективни системни решения

Управителят на Hoval България споделя позицията си за новите европейски изисквания и актуалните тенденции в областта на ОВК инсталаците, които промениха изцяло сектора – интелигентните и свързани технологии, концепцията "Internet of Things", както и стандарта за пасивни сгради.

Съвременни подходи и решения в областта на осветлениетоТехническа статия

Съвременни подходи и решения в областта на осветлението

Осветлението днес се развива изключително динамично по отношение надизайн, материали и технологии, паралелно с електрониката, автоматизацията, комуникационните и компютърни системи и всички други взаимосвързани области, които намират приложение в съвременните интелигентни сгради и домове. Осветителните решения се разработват на базата на концепцията за свързани в мрежа смарт системи, които позволяват лесна инсталация, интуитивно управление, дълга и безпроблемна експлоатация, възможности за отдалечен мониторинг и контрол от всяка точка и интерактивна комуникация с ползвателя и с останалите системи в дома или сградата.

Иновации в интелигентната сградна автоматизацияТехническа статия

Иновации в интелигентната сградна автоматизация

Технологиите днес трансформират до неузнаваемост почти всяка област от бита на съвременния човек. В особена степен това важи за сградната автоматизация, която става все по-интелигентна, адаптивна и всеобхватна.

Siemens предлага широка гама решения за дейта центровеПроекти, реализации

Siemens предлага широка гама решения за дейта центрове

Съвременният бизнес е немислим без IT технологиите и евентуални проблеми в това отношение могат да доведат до сериозни загуби или пропуснати ползи. Това извежда на преден план необходимостта от модерни решения за подсигуряване на безпроблемното функциониране на дейта центровете.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top