Тенденции в адаптивното външно осветление

21.09.2016, Брой 4/2016 / Техническа статия / Осветление

  • Тенденции в адаптивното външно осветление
  • Тенденции в адаптивното външно осветление

Техническа статия

 

В тази статия са очертани тенденциите в адаптивното външно осветление и са посочени основните прогнози за развитието им през 2016 г.

Миналата година се оказа ключова за развитието на външното LED осветление. В момента LED технологията заема повече от 50% от новомонтираните външни осветителни тела на обществени места в развитите страни и този процент продължава да расте със завидна скорост.

LED осветлението е далеч по-евтино от по-старата технология за външно осветление HPS и това е главната причина HPS все повече да отпада като опция при инсталирането на осветление. С появата на външни LED осветителни тела на пазара през 2015 г., HPS не може вече да се счита за икономически изгодна алтернатива за новите или по-старите инсталации.

Тази промяна се дължи на изравняването на цените на LED осветителните тела с тези за лампи с HPS технология, както и на по-високите оперативни разходи на лампите с HPS технология и разходите по смяната им. Докато някои градове ще продължат да сменят локално повредени HPS тела, все пак ще е малко вероятно те да бъдат сменени отново с лампи с HPS технология, вместо с LED.

В момента средната ефективност на външните LED тела е около 120 LPW, като за някои от тях тя достига 145 LPW. През 2014 г. повечето външни LED тела не са надхвърлили диапазона 80-90 LPW. Ако сегашната тенденция се запази, до края на 2016 г. може да се очаква средна ефективност около 150 LPW. Ефективността на LED външните тела в момента надхвърля тази на HPS лампи с около 50% и има потенциал да я надхвърли със 100% до края на т. г.

На пазара обаче се наблюдава една тенденция, която все още не получава достатъчно внимание. А именно, в най-новите LED чипове разликата в ефективността на топлото и студеното бяло осветление е все по-малка. Само преди 2 години стандартната цветна температура (от 3000 K до 5000 K) беше около 25%, днес тя е близо 10%.

Тази промяна ще намали нуждата да се използват осветителни тела с по-студена светлина, които стават все по-рядко търсени, защото са по-заслепяващи и отразяват по-силно градското замърсяване на въздуха, като създават повече екологични проблеми.

Друг важен проблем, на който все още се обръща малко внимание, е, че повечето градове проектират новото LED осветление така, че да дублира измерената ефективност от HPS осветлението. В повечето случаи има оплаквания от страна на гражданите, че новото градско осветление е твърде светло и блести твърде много.

Инженерите откриха фундаментална разлика между това, как свети широкоспектърна бяла LED лампа, и това, как свети жълта HPS лампа с топла цветна температура. Макар че експертите вече признават по-високата яркост на LED осветлението,


› Реклама
› Рекламастандартите за осветление
още не са се развили достатъчно, за да отчетат тази разлика и да променят препоръките си. Ненавременното актуализиране на стандартите за осветление коства на много градове милиони за спестяване на енергия, като заедно с това кара гражданите да се чувстват така, сякаш са на паркинг в търговски център.

По този начин някои квартали изцяло загубват автентичния си облик. Въвеждането на осветление в града не се прави само по един или два критерия - цветната температура има голямо значение в планирането на градското осветление, особено на това в исторически значимите квартали.

Но дори и стандартите за осветление да се променят, е малко вероятно градовете да намалят нивото си на осветяване. Днешните стандарти вече позволяват осветяването да се намали с около 50% на повечето улици след пиков час, но транспортните инженери все още не препоръчват адаптивен контрол, който да позволи на градовете да намалят яркостта на осветлението така, че да покрие най-новите изисквания.

Основната причина за това е вероятността да не отговорят на стандартите, както и тревога, че обществото няма да приеме по-ниските нива на осветяване и ще ги сметне за по-малко сигурни.

И тук е основната разлика между възприятията на обществеността и реалността, което води до много изпуснати възможности за общински реконструкции. Тъй като LED осветлението се възприема като по-светло, отколкото HPS, нивата на осветеност на LED, които са с от 30 до 50% по-ниски от HPS, обикновено се възприемат от повечето хора като еднакви с HPS.

Така че смяната на HPS осветление с LED осветление, чиито по-ниски разходни нива и нива на осветеност често не се разпознават от гражданите, ще доведе до спестяване на разходи и до по-малко въглеродни емисии.
Още една
нововъзникваща тенденция
която възпира монтирането на адаптивно осветление в градовете, е компромисното решение с фиксирано ниво на осветяване, което е на средно ниво между препоръчаното във времето преди и след пиков час. Така се постига около 75% намаляване на енергоразхода, като заедно с това се удовлетворяват исканията на гражданите за по-ниски нива на осветеност.

Това е прогресивен подход, който оптимизира енергийната ефективност, отлагайки решението за внедряване на интелигентно управление. Но този подход крие рискове - с отлагане внедряването на адаптивно LED осветление в бъдеще разходите за монтиране ще се увеличат, което само по себе си може да бъде пречка при вземането на решение за подмяна на старото с LED осветление.

Интелигентното управление на LED осветлението вече е устойчива иновация на пазара, но засега само малка част от градовете по света се възползват от него и по-малко от 5% от градските LED тела са с инсталирано приложение за интелигентен контрол, смятат експертите.

Много градове още не са готови да намалят осветлението си през нощта, за да пестят енергия, и на този етап инвестициите в адаптивно осветление са смятани за ненужна опция, което усложнява ситуацията на пазара и увеличава броя на временните решения с фиксирани нива на осветеност.

Тези тенденции показват, че бъдещото масово внедряване на адаптивно осветление се дължи на сбор от фактори. С иновативните финансови възможности, предлагани от компании за енергийни услуги, като например премахване на високия разход по монтиране и обслужване, както и скъсяване на периода за изплащане, би трябвало повече градове да си създадат нова енергийноефективна политика в областта на градското осветление.

Политиката включва изготвяне на пилотни проекти за адаптивно LED осветление и предоставянето им на обществеността за тестване и коментар преди тяхното одобряване.


 

Бързото развитие на IoT
спомага за интелигентно свързано осветление и неговото бързо възприемане на пазара. Синергията между IoT и осветлението в бъдеще ще има нови измерения.

Целта, разбира се, е спестяването на енергия, което става чрез снабдяване на интелигентните устройства за осветление с правилната информация. Заедно с това тази технология ще се отрази благоприятно и в други сфери и така обществеността ще я приеме по-бързо.

Осветлението и IoT са естествено свързани. Днешните големи сгради предоставят далеч по-малко данни от реактивните двигатели, докато в същото време методите за конструиране на тези двигатели могат да се използват, за да се оптимизират сградите чрез разнообразни данни, включително за средата, начина на работа и поддръжката.

Осветителни системи са монтирани във всички части на сградата, а сензорите осигуряват интелигентното им управление. Тъй като обикновеното осветление изразходва много енергия напразно, ефективността на една свързана система със сигурност ще бъде възвръщаема инвестиция.

Пазарът на IoT обаче е доста динамичен и повечето компании отлагат инсталирането на свързано осветление, докато ситуацията не се стабилизира. За тази цел обаче са необходими актуализирани стандарти за осветление, което се оказва трудна и всеобхватна задача. Друг важен фактор в процеса е достъпът на обществеността до проектите и осигуряването на правилното й разбиране за това, какви са технологиите днес и как могат да променят града и бюджета му.

Друга важна тема е неизбежната връзка между осветление и IoT и ролята й като гръбнак на IoT. На много места по света този процес вече е започнал, като държавите обмислят сериозно монтирането на адаптивно улично осветление или вече са в процес на монтирането му.

Основен проблем е, че въпреки краткосрочния успех на интелигентното осветление и свързаността му с IoT, конкретните начини за постигане и поддържане на траен успех още не са известни. Експертите предупреждават, че настоящите успешни практики в някои сгради са само началото и че индустрията трябва да работи в посока IoT и осветление.

Няколко фактора биха могли да намалят ролята на осветлението като основен сектор на IoT, убедени са специалистите - това са подценяването на някои играчи и заинтересовани страни на пазара, фокусирането върху технически спецификации вместо върху стойността за краен продукт и подценяването на значението на оперативната съвместимост. И все пак, в момента осветлението е единствената IoT платформа, която се самоиздържа, акцентират те.

Като цяло в бизнеса с IoT се наблюдава повратна точка. IoT е икономически прогресивен, а до 2020 г. се очаква свързване на 35 млн. устройства. Ключът към реализиране на пълния потенциал на IoT обаче е в съвместната дейност, публично-частните партньорства, операционните модели и откритите и ясни тестове и критерии, обобщават експертите.

Това е само началото на връзката между осветление и IoT, която се заздравява с научен, а не с комерсиален подход. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.Техническа статия

Водещи тенденции във видеонаблюдението през 2016 г.

През 2016 г. станахме свидетели на развитието на няколко доста добре очертани тенденции при видеонаблюдението.

Съвременни безжични комуникацииТехническа статия

Съвременни безжични комуникации

Начините, по които хората и различните устройства се свързват с интернет, се промениха значително през последните години. Бяха разработени многобройни мощни безжични технологии, които се радват на все по-широко разпространение.

IoT в жилищното осветление

Умното управление на осветлението като част от битовата автоматизация и умния дом отдавна се реализира на практика - повече от 40 години. Поради невероятния напредък на технологиите, осигуряващи елементна база с ниска консумация, средства за автоматично регулиране на ниски цени и възможности за комуникация, както и благодарение на наличието на мрежи с интернет достъп и на удобни интерфейси за настройка, умното управление на осветлението става все по-реалистично, по-гъвкаво и по-достъпно от финансова гледна точка.

Сградни концепции за Internet of ThingsТехническа статия

Сградни концепции за Internet of Things

С увеличаването на приложенията на Internet of Things в областта на сградната автоматизация и масовата интеграция на IoT решения в публичния, търговския и жилищния сектор все по-често се говори за една нова или по-скоро разширена концепция - Building Internet of Things (BIoT). В основата й е заложена идеята за свързване в мрежа на всички компоненти на сградите, които могат да осъществят връзка с интернет, с цел повишаване на ефективността на сградните системи и инсталации, намаляване на енергийната им консумация и подобряване на комфорта за обитателите.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top