Тенденции в хотелското осветление

01.08.2022, Техническа статия / Осветление

  • Тенденции в хотелското осветление
  • Тенденции в хотелското осветление
  • Тенденции в хотелското осветление
  • Тенденции в хотелското осветление

Техническа статия

 

Модерните хотели днес предлагат много повече възможности на посетителите си от настаняване, престой и отдих. С помощта на съвременните технологии за сградна автоматизация тези обекти се превръщат в комплексни екосистеми, които осигуряват персонализирано преживяване в комбинация с оптимален комфорт и множество интелигентни функции. Възможностите за управление отдавна са изравнили и може би дори надминали по важност дизайна и естетическите аспекти на хотелското осветление, а технологичните концепции като Internet of Things се превръщат в стандарт не само в големите луксозни вериги, но и във все повече хотели от по-малък мащаб.

Потребителите от ново поколение са свикнали да обитават и да взаимодействат с умни, свързани и автоматизирани среди, които бързо и лесно се адаптират към предпочитанията и потребностите им. Ето защо хотелиерският бранш следва последните глобални тенденции при осветителните системи по отношение на тяхната устойчивост, енергийна ефективност и смарт функционалност.

 

LED технологиите доминират в бранша

Светодиодното осветление постепенно превзема всички сфери на ежедневието ни поради множеството си предимства в сравнение с конвенционалните технологии. Това важи в особено голяма степен за хотелиерския сектор, където потенциалът за енергоспестяване и подобряване на потребителското преживяване е огромен. Димируемите и интелигентни LED крушки, пури и други типове осветители със стандартен или модерен дизайн са предпочитана опция за ретрофит на съществуващите луминесцентни системи и лампи с нажежаема жичка. Светодиодните системи все по-масово се предлагат във вид на цялостни решения с технологии за управление, датчици, димери и други спомагателни компоненти и аксесоари.

В допълнение към по-дългия жизнен цикъл (от порядъка на 50 - 60 хил. часа), минималните изисквания за поддръжка и по-високата си енергийна ефективност, LED осветлението се отличава и с отлични възможности за реализиране на интелигентна функционалност. С помощта на сензори за движение, заетост на помещенията и дневна светлина могат да бъдат постигнати значителни икономии на енергия.

Все по-популярни за осветяване на различни зони на хотелите са вградените LED модули, които освен интегрална част от интериорния дизайн, са и ефективно решение за елиминиране на отблясъците или недостатъчно равномерното осветяване, които са налице при полилеите и висящите лампиони.


› РекламаВъзможности за управление и персонализиране

Хотелиерският сектор прави плавен, но сигурен преход към технологиите от най-ново поколение в сферата на осветлението. Приоритети вече не са атрактивният готов интериор, статичната естетика и предварително конфигурираната комфортна среда за посетителите, а точно обратното - възможностите за тяхното персонализиране според личните предпочитания на гостите. На помощ в изпълнението на тази задача идват светодиодното осветление, IoT базираните осветителни компоненти и съвременните системи за тяхното управление, които правят възможно почти безкрайното адаптиране на осветителните сценарии към моментните потребности, поводи и настроения на потребителя. С помощта на сензори, дистанционни управления, ключове или панели за регулиране на яркостта и цвета на осветлението и дори мобилно приложение на потребителския смартфон осветителните системи в хотелските стаи могат да бъдат гъвкаво настроени спрямо конкретните изисквания на обитателите им.

С интегрирането на интелигентните осветителни решения в платформата за сградна автоматизация освен локално се прилага и централизирано, както и автоматизирано управление на осветяването на различните помещения и функционални зони в хотела. Тенденцията е към намаляване на усилията и физическите средства за контрол на осветлението (ключове, бутони и превключватели), за да бъде взаимодействието с тях максимално интуитивно, лесно и ненатрапчиво за гостите. Една прекалено сложна за използване система със сигурност би повлияла негативно върху впечатленията на потребителите.

В допълнение към оптимален комфорт за посетителите, IoT базираното умно осветление позволява на хотелиерите и по-пълноценно разучаване и менажиране на енергийните потребности на обекта. Самият преход към LED осветление прави възможно понижаване в консумацията на енергия с до 75% спрямо традиционното потребление на хотела, а инвестицията в интелигентни системи с възможности за прецизно управление допълнително редуцира разходите. За целта се използват комбинации от сензори, платформи за задаване на графици за включване, изключване и димиране, както и инструменти и алгоритми за машинно самообучение, които позволяват висока степен на автоматизация.


› Реклама


Интелигентно осветление с добавена бизнес стойност

Умните осветителни системи, които могат лесно да комуникират с мобилни устройства, са все по-предпочитано от хотелиерите решение. Оставяйки контрола буквално в ръцете на потребителя, мениджърите елиминират риска от недоволни клиенти, които са били подразнени например от прекалено яркото статично осветление в спалнята или недостатъчната светлина в работните, конферентни и офис пространства.

Често прилагана практика е максималното оползотворяване на дневната светлина в помещенията чрез стриктно съобразяване на часовете за включване, изключване и димиране на крушките и лампите спрямо моментното количество естествено осветяване. За целта се използват компактни безжични сензори, които са незабележима част от интериора, не изискват окабеляване и осигуряват бърза и надеждна връзка с контролните устройства.

С развитието на дигиталните технологии от места за престой и почивка хотелите еволюират в интерактивни и свързани центрове за организиране на физически и виртуални бизнес срещи, семинари и уебинари, форуми, тиймбилдинги, конференции, изнесени работни места и други типове формати, базирани на колективна директна и отдалечена (онлайн) комуникация. Интелигентното осветление осигурява значителна добавена стойност към преживяването, тъй като позволява гъвкаво адаптиране на осветяването спрямо конкретните потребности, а може да изпълнява и множество допълнителни презентационни функции. Все по-популярни в хотелите с подобна бизнес насоченост са системите с гласово, жестово управление и контрол посредством мобилно приложение, които позволяват прецизно регулиране на параметрите на осветлението с минимум усилия.


 

Устойчиви осветителни решения за хотелиерския сектор

Освен за оптималния комфорт на посетителите, съвременните хотелиери са изправени пред предизвикателството да се грижат и за устойчивото управление на своите обекти. Освен от личен ангажимент към клиентелата, персонала и планетата, управителите и собствениците на хотели биват мотивирани и от различни регламенти и стимули на браншово, национално или глобално равнище с фокус върху по-екологосъобразните технологии. Сред основните цели в тази посока са намаляването на въглеродния отпечатък на сградния фонд, повишаване на енергийната ефективност, влагане на все повече "зелени" материали и внедряване на технически решения, които позволяват икономия на ценни ресурси като вода и енергия. Като един от основните консуматори на електричество в модерните сгради, осветителните системи са обект на усилена научноизследователска и развойна дейност по посока оптимизиране на тяхната устойчивост и екологична пригодност. На фокус са не само дизайнът и производствените методи, но и влаганите материали. LED технологията предлага допълнителни ползи по отношение на екологичната пригодност освен високата си енергийна ефективност и удължения сервизен живот. Светодиодните осветители отделят по-малко количество отпадна топлина в сравнение с конвенционалните и са изработени от нетоксични материали, което намалява вредните влияния за околната среда във връзка с различните етапи на жизнения им цикъл.

Цялостните платформи за сградна автоматизация с модули за интелигентно управление на осветлението позволяват намаляване на разходите за електроенергия с около една трета при 80-процентова заетост на хотела, показват последните статистики на експертите в сегмента. С помощта на инструменти за осветителен мениджмънт на ниво хотелска стая, етаж, сервизно помещение или друга обособена функционална зона (група от локации с еднотипно предназначение) могат да бъдат постигнати значителни икономии за сравнително кратък период от време, а спестените средства да бъдат вложени в допълнителна модернизация на хотелските системи и оборудване по посока по-висока екологична пригодност. Един модерен хотел, в който се прилагат всички възможни "зелени" практики и технологии за устойчиво управление, се радва не само на по-ниски разходи за електроенергия, но и на значително по-висок имидж сред посетителите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Управление на осветлението през BMSТехническа статия

Управление на осветлението през BMS

BMS платформите са "гръбнакът" на интелигентните сгради с огромните си възможности за синхронизиране и оптимизация работата на консолидираните в тях системи и услуги. Наред с ползите по отношение на енергийната ефективност, контролът на осветителните системи през платформи за сградна автоматизация осигурява и много допълнителни предимства.

Разклонителни кутии за електроинсталацииТехническа статия

Разклонителни кутии за електроинсталации

Разклонителните кутии са ключов елемент от електроинсталациите в съвременните домове и сгради. Те са изработени от метал или пластмаса, а функцията им е да съхраняват и защитават електрическите връзки при инсталацията и обслужването на кабелни линии на открито или закрито.

Siemens получи признание като водещ доставчик на IoT платформи за интелигентни сгради Бизнес

Siemens получи признание като водещ доставчик на IoT платформи за интелигентни сгради 

Направление Интелигентна инфраструктура на Siemens бе класирано сред водещите доставчици на IoT технологии заради цялостен набор от IoT решения за интелигентни сгради, с фокус върху енергийния мениджмънт на сгради и активи, услугите на работното място и мониторинга и анализа на пространството.

Интелигентно външно осветлениеТехническа статия

Интелигентно външно осветление

Освен с удобство и естетика решенията за интелигентно външно осветление печелят все повече привърженици сред потребителите и инсталаторите още с високатa си степен на безопасност, ниската консумация на енергия и разширените функционални възможности за персонализация на екстериорния дизайн.

Функционалност и енергийна ефективност чрез KNX базирана система за сградна автоматизацияФирмена статия

Функционалност и енергийна ефективност чрез KNX базирана система за сградна автоматизация

В къща за гости на фирма Рила Союшънс, гр. Банско, Ехнатон изгражда цялостна система за сградна автоматизация с гъвкави възможности за управление на инсталациите и оптимизация на разходите. В резултат на работата на опитните инженери на Ехнатон е реализиран проектът за умна къща за гости, в която всички важни системи са обхванати в обща система за сградна автоматизация, базирана на KNX платформа.

Отдалечен мониторинг на ОВК системиТехническа статия

Отдалечен мониторинг на ОВК системи

Системите за отдалечено наблюдение на ОВК предоставят необходимата информация за анализ и изготвяне на стратегия за своевременно решаване на технически проблеми и поддържане на върхова ефективност. В дългосрочен план този подход доказва и своите солидни икономически ползи.

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркингиТехническа статия

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги

Важно е осветлението да позволява ясно идентифициране на превозните средства, обектите и приближаващите се хора, както и да дава възможност за цветово разграничаване и интерпретиране. Осигуряването на добре осветени зони на паркингите не само спомага за безопасността на придвижващите се превозни средства, но предлага и по-предразполагаща среда за хората, оставящи или прибиращи паркираните си автомобили.

Енергийно ефективни климатични камериТехническа статия

Енергийно ефективни климатични камери

Климатичните камери са ключов елемент от сградните ОВК системи в битови, търговски и промишлени приложения, а ефективната им работа е един от най-важните аспекти по отношение на рентабилната им експлоатация. Постигането на оптимална енергийна ефективност при оборудването от този тип е сериозно предизвикателство за мениджърите на сградния фонд и е въпрос на комплексна комбинация от адекватното му проектиране и оразмеряване и правилното му използване.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top