Тенденции в хотелското осветление

Техническа статия / Осветление

  • Тенденции в хотелското осветление
  • Тенденции в хотелското осветление
  • Тенденции в хотелското осветление
  • Тенденции в хотелското осветление

Техническа статия

 

Модерните хотели днес предлагат много повече възможности на посетителите си от настаняване, престой и отдих. С помощта на съвременните технологии за сградна автоматизация тези обекти се превръщат в комплексни екосистеми, които осигуряват персонализирано преживяване в комбинация с оптимален комфорт и множество интелигентни функции. Възможностите за управление отдавна са изравнили и може би дори надминали по важност дизайна и естетическите аспекти на хотелското осветление, а технологичните концепции като Internet of Things се превръщат в стандарт не само в големите луксозни вериги, но и във все повече хотели от по-малък мащаб.

Потребителите от ново поколение са свикнали да обитават и да взаимодействат с умни, свързани и автоматизирани среди, които бързо и лесно се адаптират към предпочитанията и потребностите им. Ето защо хотелиерският бранш следва последните глобални тенденции при осветителните системи по отношение на тяхната устойчивост, енергийна ефективност и смарт функционалност.

 

LED технологиите доминират в бранша

Светодиодното осветление постепенно превзема всички сфери на ежедневието ни поради множеството си предимства в сравнение с конвенционалните технологии. Това важи в особено голяма степен за хотелиерския сектор, където потенциалът за енергоспестяване и подобряване на потребителското преживяване е огромен. Димируемите и интелигентни LED крушки, пури и други типове осветители със стандартен или модерен дизайн са предпочитана опция за ретрофит на съществуващите луминесцентни системи и лампи с нажежаема жичка. Светодиодните системи все по-масово се предлагат във вид на цялостни решения с технологии за управление, датчици, димери и други спомагателни компоненти и аксесоари.

В допълнение към по-дългия жизнен цикъл (от порядъка на 50 - 60 хил. часа), минималните изисквания за поддръжка и по-високата си енергийна ефективност, LED осветлението се отличава и с отлични възможности за реализиране на интелигентна функционалност. С помощта на сензори за движение, заетост на помещенията и дневна светлина могат да бъдат постигнати значителни икономии на енергия.

Все по-популярни за осветяване на различни зони на хотелите са вградените LED модули, които освен интегрална част от интериорния дизайн, са и ефективно решение за елиминиране на отблясъците или недостатъчно равномерното осветяване, които са налице при полилеите и висящите лампиони.

Възможности за управление и персонализиране

Хотелиерският сектор прави плавен, но сигурен преход към технологиите от най-ново поколение в сферата на осветлението. Приоритети вече не са атрактивният готов интериор, статичната естетика и предварително конфигурираната комфортна среда за посетителите, а точно обратното - възможностите за тяхното персонализиране според личните предпочитания на гостите. На помощ в изпълнението на тази задача идват светодиодното осветление, IoT базираните осветителни компоненти и съвременните системи за тяхното управление, които правят възможно почти безкрайното адаптиране на осветителните сценарии към моментните потребности, поводи и настроения на потребителя. С помощта на сензори, дистанционни управления, ключове или панели за регулиране на яркостта и цвета на осветлението и дори мобилно приложение на потребителския смартфон осветителните системи в хотелските стаи могат да бъдат гъвкаво настроени спрямо конкретните изисквания на обитателите им.

С интегрирането на интелигентните осветителни решения в платформата за сградна автоматизация освен локално се прилага и централизирано, както и автоматизирано управление на осветяването на различните помещения и функционални зони в хотела. Тенденцията е към намаляване на усилията и физическите средства за контрол на осветлението (ключове, бутони и превключватели), за да бъде взаимодействието с тях максимално интуитивно, лесно и ненатрапчиво за гостите. Една прекалено сложна за използване система със сигурност би повлияла негативно върху впечатленията на потребителите.

В допълнение към оптимален комфорт за посетителите, IoT базираното умно осветление позволява на хотелиерите и по-пълноценно разучаване и менажиране на енергийните потребности на обекта. Самият преход към LED осветление прави възможно понижаване в консумацията на енергия с до 75% спрямо традиционното потребление на хотела, а инвестицията в интелигентни системи с възможности за прецизно управление допълнително редуцира разходите. За целта се използват комбинации от сензори, платформи за задаване на графици за включване, изключване и димиране, както и инструменти и алгоритми за машинно самообучение, които позволяват висока степен на автоматизация.
Интелигентно осветление с добавена бизнес стойност

Умните осветителни системи, които могат лесно да комуникират с мобилни устройства, са все по-предпочитано от хотелиерите решение. Оставяйки контрола буквално в ръцете на потребителя, мениджърите елиминират риска от недоволни клиенти, които са били подразнени например от прекалено яркото статично осветление в спалнята или недостатъчната светлина в работните, конферентни и офис пространства.

Често прилагана практика е максималното оползотворяване на дневната светлина в помещенията чрез стриктно съобразяване на часовете за включване, изключване и димиране на крушките и лампите спрямо моментното количество естествено осветяване. За целта се използват компактни безжични сензори, които са незабележима част от интериора, не изискват окабеляване и осигуряват бърза и надеждна връзка с контролните устройства.

С развитието на дигиталните технологии от места за престой и почивка хотелите еволюират в интерактивни и свързани центрове за организиране на физически и виртуални бизнес срещи, семинари и уебинари, форуми, тиймбилдинги, конференции, изнесени работни места и други типове формати, базирани на колективна директна и отдалечена (онлайн) комуникация. Интелигентното осветление осигурява значителна добавена стойност към преживяването, тъй като позволява гъвкаво адаптиране на осветяването спрямо конкретните потребности, а може да изпълнява и множество допълнителни презентационни функции. Все по-популярни в хотелите с подобна бизнес насоченост са системите с гласово, жестово управление и контрол посредством мобилно приложение, които позволяват прецизно регулиране на параметрите на осветлението с минимум усилия.


 

Устойчиви осветителни решения за хотелиерския сектор

Освен за оптималния комфорт на посетителите, съвременните хотелиери са изправени пред предизвикателството да се грижат и за устойчивото управление на своите обекти. Освен от личен ангажимент към клиентелата, персонала и планетата, управителите и собствениците на хотели биват мотивирани и от различни регламенти и стимули на браншово, национално или глобално равнище с фокус върху по-екологосъобразните технологии. Сред основните цели в тази посока са намаляването на въглеродния отпечатък на сградния фонд, повишаване на енергийната ефективност, влагане на все повече "зелени" материали и внедряване на технически решения, които позволяват икономия на ценни ресурси като вода и енергия. Като един от основните консуматори на електричество в модерните сгради, осветителните системи са обект на усилена научноизследователска и развойна дейност по посока оптимизиране на тяхната устойчивост и екологична пригодност. На фокус са не само дизайнът и производствените методи, но и влаганите материали. LED технологията предлага допълнителни ползи по отношение на екологичната пригодност освен високата си енергийна ефективност и удължения сервизен живот. Светодиодните осветители отделят по-малко количество отпадна топлина в сравнение с конвенционалните и са изработени от нетоксични материали, което намалява вредните влияния за околната среда във връзка с различните етапи на жизнения им цикъл.

Цялостните платформи за сградна автоматизация с модули за интелигентно управление на осветлението позволяват намаляване на разходите за електроенергия с около една трета при 80-процентова заетост на хотела, показват последните статистики на експертите в сегмента. С помощта на инструменти за осветителен мениджмънт на ниво хотелска стая, етаж, сервизно помещение или друга обособена функционална зона (група от локации с еднотипно предназначение) могат да бъдат постигнати значителни икономии за сравнително кратък период от време, а спестените средства да бъдат вложени в допълнителна модернизация на хотелските системи и оборудване по посока по-висока екологична пригодност. Един модерен хотел, в който се прилагат всички възможни "зелени" практики и технологии за устойчиво управление, се радва не само на по-ниски разходи за електроенергия, но и на значително по-висок имидж сред посетителите. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Водещите принципи в офис осветлението през 2024Бизнес

Водещите принципи в офис осветлението през 2024

В ерата на динамичния офис дизайн осветлението, съчетаващо форми и функционалност, създава работни пространства, които не само са добре осветени, но и са грабващи визуално и съобразени с разнообразните потребности на съвременната работна сила. Тези тенденции в осветлението са изключително важни за това да се гарантира, че работното пространство насърчава иновативност и сътрудничество между служителите и поддържа доброто им благосъстояние.

ОВК тенденциите на 2024Бизнес

ОВК тенденциите на 2024

Индустрията за производство на оборудване за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) еволюира с бързи темпове, водена от технологични иновации и увеличаващ се фокус върху устойчивостта. С навлизането в 2024 г. могат да бъдат откроени няколко ключови тенденции, оформящи бъдещето на ОВК системите както в жилищни, така и в търговски сгради. Вижте кои са те!

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и ПловдивБизнес

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и Пловдив

На 17 и 18 май т. г. в Пловдив и София се проведоха специализирани семинари на тема "Системи за битово отопление и климатизация", организирани съвместно от Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning и официалния представител на марката Актон Електроникс ООД. Над 150 професионалисти присъстваха на събитията и получиха детайлна информация за новата серия битови климатици airHome и термопомпите въздух-вода Yutaki.

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023Събития

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023

Ще се проведе на 30 март т. г. 10:00 до 13:00 часа в Интер Експо Център, ще бъде с практическа насоченост и ще постави акцент върху най-иновативните технологии в бранша. Издателство TLL Media е тематичен съорганизатор и модератор на модула.

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасностСъбития

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасност

Между 13 и 15 март желаещите ще могат да посетят демонстрационния камион на бул. "Цариградско шосе" № 319 (сградата на Bau Academy), като организаторите са предвидили и съпътстваща програма.

LED прожекториТехническа статия

LED прожектори

LED прожекторите намират все по-широко приложение в съвременния сграден сектор. Тази тенденция е следствие от множеството предимства, които светодиодната технология предлага на потребителите в сравнение с конвенционалните решения за осветление като халогенните, компактните флуоресцентни лампи и крушките с нажежаема жичка. LED осветителите са универсално, гъвкаво, енергийно- и разходно-ефективно решение с дълъг експлоатационен цикъл, подходящо както за ново строителство, така и за проекти по ретрофит на осветлението в съществуващи сгради и обекти.

Управление на осветлението през BMSТехническа статия

Управление на осветлението през BMS

BMS платформите са "гръбнакът" на интелигентните сгради с огромните си възможности за синхронизиране и оптимизация работата на консолидираните в тях системи и услуги. Наред с ползите по отношение на енергийната ефективност, контролът на осветителните системи през платформи за сградна автоматизация осигурява и много допълнителни предимства.

Разклонителни кутии за електроинсталацииТехническа статия

Разклонителни кутии за електроинсталации

Разклонителните кутии са ключов елемент от електроинсталациите в съвременните домове и сгради. Те са изработени от метал или пластмаса, а функцията им е да съхраняват и защитават електрическите връзки при инсталацията и обслужването на кабелни линии на открито или закрито.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top