РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Тераком

01.06.2017 , Брой 3/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тераком

 

съдържание на рекламата

ACMO /Access Control for Mobile Objects/

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ДО МОБИЛНИ ОБЕКТИ

Системата ACMO Ви позволява:

• Да контролирате използването на поверените Ви производствени средства - повдигачи, транспортни и производствени машини.

• Да прецизирате отношенията работодател-служители, гаранционни права и задължения, техническо обслужване.

• Да следите производствените процеси.

Тераком ООД | гр. Русе, п.к. 7019 | бул. “Васил Левски” 11 | тел: +359 82 862 862 | е-mail: office@teracom-bg.com | www.teracom-bg.com