РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Термоклима 2004

01.03.2013 , Брой 1/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Термоклима 2004

 

съдържание на рекламата

тел. 02/489 60 29GSM: 0886 39 41 43email: thermoclima2004@abv.bg

Фирма „ТЕРМОКЛИМА 2004” основно се занимава със следните дейности:

Проектиране на газови системи Изграждане на газови, отоплителни и соларни инсталации за битови, обществени и промишлени обекти Доставка на ел. котли, газови котли и оборудване Въвеждане в експлоатация на внедрените системи Гаранционно и извънгаранционно поддържане на газови инсталации и оборудване

Фирмата изгражда инсталации, работещи с енергоизточници като:

Природен газ или пропан-бутан Електричество Слънчева енергия