РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Топливо

01.12.2012 , Брой 6/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Топливо

 

съдържание на рекламата

В разгара на отоплителния сезон въглищата остават най-евтиното отопление за зимата. 5 % намаление на цената им гарантира Клиентската Карта на Сдружение Топливо. Предлаганите от веригата донбаски въглища се разпалват бързо при ниска температура и изгарят почти цялостно. Те са промити през водна фракция, пресяти и пакетирани,

което категорично улеснява тяхното използване.