Топлоустойчиви кабели

31.10.2017, Брой 5/2017 / Техническа статия / Електроинсталации

  • Топлоустойчиви кабели
  • Топлоустойчиви кабели
  • Топлоустойчиви кабели
  • Топлоустойчиви кабели

Техническа статия

 

Някои битови уреди и инсталации, както и редица машини в производството, работят в условията на повишена температура. Това, заедно с непрекъснатите преходи от висока към ниска температура и обратно, налага използването на кабели с проводяща сърцевина и изолация, изработени от специални материали, съобразно конкретното им предназначение. За целта производителите са създали отделен клас топлоустойчиви кабели и проводници.

Те се използват при окабеляване на фурни, професионални кухни, битови отоплителни уреди, лентови нагреватели, на машини, използвани в производството на пластмаси и каучук и както и на всякакъв друг вид производствено оборудване, работещо в среда с висока температура.
Използват се също в електроцентрали, в хладилни и отоплителни инсталации, в системи за климатизация, при производството на осветителни тела, при изграждането на сауни, при производството на тухли, в измервателни и отоплителни уреди и в още много области.

Видове високотемпературни кабели и кабелни изолации
На пазара се предлагат различни видове високотемпературни кабели както за неподвижен монтаж, така и за случаите, в които кабелът се подлага на значително движение и огъване. Благодарение на това, че изолацията се изработва от разнообразни материали като фибростъкло, специални полимери и фиброкерамика, топлоустойчивостта на кабелите значително се повишава. От специалните полимери широко се ползват специален силикон, флуоросъдържащи (FEP, PFA, ETFE), безхалогенни и редица патентовани изолационни полимери. Някои от тях издържат от -190°C до 260°C. Изолацията от фибростъкло е още по-устойчива. Ако е от фибростъкло, изработено под високо налягане, може да издържи до 400°C. Изолацията от фиброкерамика издържа на най-висока температура - до +1200°C.

 


› РекламаВисокотемпературни кабели с изолация от безхалогенни полимери - кабелите с изолация от безхалогенни полимери, наред с другите си приложения, се използват и за опроводяване в закрити, защитени помещения, в които са налице високи температури. Такива има в различни производства и сфери на дейност като преработката на пластмаси, при изработката на опаковки, в топилните пещи, в стоманодобивните предприятия, при становете за горещо валцуване, системите за безопасност, в производството на цимент, стъкло и керамика, при изграждането на сауни, в системите за отопление, охлаждане и климатизация. Тези кабели обикновено могат да се ползват в следните температурни обхвати: при неподвижен монтаж: от -40°C до +220°C; в случаите, когато кабелите се движат - от -25°C до +220°C.

Кабели с топлоустойчива силиконова изолация - те се отличават с висока температурна устойчивост – издържат до +180°C. Използват се за окабеляване в закрити пространства в системите за охлаждане, отопление и климатизация, в осветлението, разпределителните табла и при изграждането на сауни. Тези кабели обикновено могат да се ползват в следните температурни обхвати: при неподвижен монтаж: от -40°C до +180°C; в случаите, когато кабелите се движат: от -25°C до +180°C; за кратко време: до +250°C.

Високотемпературни гъвкави кабели - високотемпературни кабели за управление, които непрекъснато се огъват и движат, могат да се ползват, когато температурата на околната среда не е по-висока от +180°C. Най-удобно е, когато по трасето на движение на тези кабели има специално обособени за тях улеи. Най-характерните производства, в които се използват такива кабели, са стоманодобивът и преработката на пластмаси.
Най-често този тип кабели могат да се експлоатират в следните температурни обхвати: при неподвижен монтаж: от -25°C до +180°C; в случаите, когато кабелите се движат: от -25°C до +180°C; за кратко време: до +200°C.

Топлоустойчиви кабели за Ethernet мрежи - на пазара се предлагат кабели за Ethernet мрежи и информационни магистрали, които са изключително устойчиви на висока температура и са с много добра гъвкавост. Обикновено за тези кабели се правят специални улеи или пък се полагат върху носещи колички с верижно задвижване. Ползват се в закрити пространства, в които температурата може да достига много високи стойности. Типично температурните обхвати на експлоатацията им са: при неподвижен монтаж: от -40°C до +180°C; в случаите, когато кабелите се движат: от -25°C до +180°C; за кратко време: до +250°C.

Високотемпературни кабели със специално предназначение са най-разнообразни, но повечето от тях имат отлична устойчивост на температура и издържат до +400°C.

 
Високотемпературни проводници - някои примери
Производителите доставят най-разнообразни високотемпературни проводници, в това число и такива за термодвойки. Проводниците за термодвойки са изработени от материали, които забавят горенето, устойчиви са на въздействието на химически вещества и са най-добри за ползване в условията на високи температури. Някои видове проводници за термодвойки могат да издържат в среда, в която температурата достига до 1200°C. Широко използвани както за научни изследвания, така и в промишлеността, проводниците за термодвойки са особено предпочитани във високотемпературни приложения поради техните изключително добри електрически и физически качества.

Проводниците от PVC с една или повече отделни термодвойки се предлагат в много разновидности и конфигурации. На пазара са достъпни и проводници за термодвойки с други видове изолация – от флуоросъдържащи полимери (FEP, TFE, PFA), от фибростъкло и фиброкерамика.

Макар че проводниците за термодвойки са най-широко използвани, има и други видове типове високотемпературни кабели с разнообразно предназначение: SRML, SF-2/SEW, TGGT, MGT и FLAME 1000 Power Cable. SRML е високотемпературен проводник, който се подвежда към двигатели в условията на опасна среда, а може да се полага и в затворени пространства с висока температура вътре. Високотемпературният проводник SF-2/SEW има множество приложения като опроводяването отвътре на различни уреди и оборудване (например на електрически сушилни за дрехи) или подвеждането му към двигатели в условията на опасна среда. Високотемпературният кабел MGT-1000 се ползва масово при опроводяването на различни видове пещи – от индустриални до домакински. Кабелите TGGT са подходящи за вътрешното опроводяване на домашни фурни, готварски печки и сушилни.

Топлоустойчива пластмаса за високотемпературни приложения
Производителите на кабели разработват специализирани изделия и материали, които да отговарят на конкретните потребности на високотемпературните приложения. Сред тях са топлоустойчиви изолационни материали, “свинските опашки” от топлоустойчива пластмаса или пък топлоустойчиви оплетки. Някои производители заменят метала с пластмаси като PA46, PEEK и E/TFE дори и в случаите на висока работна температура, без това да налага компромис с качеството и експлоатационните характеристики на кабела и изолацията. Някои от многото предимства на топлоустойчивите пластмаси са: устойчивостта им на химични въздействия; по-малкото тегло; по-голямата гъвкавост; лесната обработка и др.
Топлоустойчивият материал PEEK (Polyether ether ketone) се смята за една от най-висококачествените термопластмаси на пазара. Благодарение на съчетанието от свойства на PEEK, компонентите и изолациите, изработени от него, могат да се ползват като заместител на металните им аналози, което води до съществено намаление на теглото на кабела за единица дължина. В редица приложения това е сериозно предимство.
Полиетеретеркетонът е безцветен органичен термопластичен полимер от семейството на полиарилетеркетоните (PAEK) и обикновено служи за конструктивни цели.

Изделията, изработени от PEEK, са подходящи за експлоатация в опасна среда и в случаите, когато постоянната работна температура може да достигне +240°C. Освен че има и отлична радиационна устойчивост, PEEK издържа много добре на въздействията на химически вещества.
Предимства на топлоустойчивия материал включват: температурен обхват: от -55°C до +240°C; по-малко тегло от металите; отлична устойчивост на радиация и химични въздействия и забележителна износоустойчивост. PEEK издържа на налягане в широк диапазон, на температура и на груби механични въздействия.

 


 

Полиамид 4.6 за високотемпературни приложения
Топлоустойчивият материал полиамид 4.6 (PA46) може да се използва при температури до +150°C. Освен с температурна устойчивост, PA46 се отличава също и с голяма твърдост. Изделията от PA46 са пожаробезопасни, а също така и с много добра устойчивост на химични въздействия. Предимствата на топлоустойчивия материал включват: температурен обхват: от -40°C до +150°C; лесно рециклиране; висока твърдост, дори и при високи температури; издържа до +150°C (5000 часа); стабилност на размерите, дори и под въздействието на топлина; много добри пожаробезопасни свойства; отлична устойчивост на химични въздействия.

Изолация от флуоросъдържащи полимери E/TFE, FEP, PFA
Кабелите с изолация от флуоросъдържащи полимери ETFE, FEP и PFA се използват за опроводяване в условията на комбинация от високи температури и химични въздействия. Нещо повече, тази кабелна изолация е с много добри диелектрични свойства, което е важно, ако те служат за пренос на данни. Някои модели могат да се експлоатират при температури до +135°C, други – до +180°C, а има и такива, които издържат до +250°C.

Изделията от етилен-тетрафлуоретилен (E/TFE или ETFE) са изключително подходящи за приложения в среда на агресивни химични въздействия и при температури до +170°C. Тази високоустойчива термопластмаса при горене отделя съвсем малко дим.

Сред предимствата на топлоустойчивия материал E/TFE са: температурен обхват: от -80°C до +170°C; може да се ползва постоянно при +170 °C; много добра устойчивост на киселини, основи и оксидиращи агенти; не е хигроскопичен, т. е. не поглъща вода и влага; устойчив е на ултравиолетово лъчение. В допълнение, E/TFE се отличава с много добра устойчивост на химични въздействия; много добра устойчивост на въздействията на атмосферните условия; добра устойчивост на радиация и отлична удароустойчивост. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top