РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трансимпекс България

01.04.2015 , Брой 2/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трансимпекс България

 

съдържание на рекламата

Произвеждаме цялостни решения

в електроизграждането

и професионалното

осветление Един от последните

реализирани проекти -

над 60 000 м2

осветена площ

Разград 7200, ул. Априлско въстание № 2B

тел.: 00359/ 84/ 660460,

факс.: 00359/ 84/ 660458

e-mail: transimpex@mbox.contact.bg

www.intecoindustrial.com