РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.12.2012 , Брой 6/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Сертифицирана сигурност за

цяла Европа

Новите Пожарни Клапи на

ТРОКС са логическо развитие на продукта и предлагат

редица нови предимства:

■ EC - Сертификат за съответствие

■ Ниско диференциално налягане и шумови

характеристики

■ Всеобхватни възможности за монтаж, т.е.

мокър и сух монтаж в стени и въздуховоди

■ Съответства на Европейския Продуктов

Стандарт DIN EN15650

■ Класификация в съответствие с EN 13501-3

■ Контролирано със сертифицирана по ÖNORM

F3001- TROXNETCOM bus-sytem

www.trox.bg