РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.05.2013 , Брой 2/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Сертифицирана сигурност за цяла Европа

Новите Пожарни Клапи на ТРОКС са логическо развитие на продукта и предлагат редица нови предимства:

■ EC - Сертификат за съответствие

■ Ниско диференциално налягане и шумови характеристики

■ Всеобхватни възможности за монтаж, т.е. мокър и сух монтаж в стени и въздуховоди

■ Съответства на Европейския Продуктов Стандарт DIN EN15650

■ Класификация в съответствие с EN 13501-3

■ Контролирано със сертифицирана по ÖNORM F3001-TROXNETCOM bussytem

www.trox.bg